Českotřebovský deník 196/2020 (9/7)   
ŠKOLKO… VELKÉ DÍKY !!!      

Rádi bychom touto cestou poděkovali celému kolektivu MŠ U Stadionu Č.T. v čele s paní ředitelkou Lídou Pechancovou.
Doba, kterou jsme poslední měsíce všichni prošli nebyla jednoduchá pro nikoho (nejistota, pocit ohrožení, strach z budoucnosti ..)  Přes všechno co je za námi, je na místě obrovské poděkování, poklona až na zem a klobouk dolů před naší milovanou školkou.
Naše děti jsou tento rok ve školce naposledy, budou z nich prvňáčci. Poslední měsíce ve školce jsou vždy ty nekrásnější, děti jsou již větší, na akce ve školce a na kamarády se těší více než kdy předtím. Bohužel však postupně přicházely o vše, na co se celý rok těšily. O parádní akce pořádané školkou, kontakt s kamarády, divadlo, Velikonoce, pálení čarodějnic, besídku – pasování školáků, exkurze, výlety, stopovanou, opékání na zahradě, školku v přírodě atd., mnoho zážitků, které tato školka nabízí a organizuje, mimo školku také zápis do první třídy ve škole. Prostě život, který těmto dětem bude na fotkách v albu již chybět. Jsou to věci, které si zažil ve svém životě téměř každý a nikoho by nenapadlo, že to není úplnou samozřejmostí.
Ale paní učitelky s paní ředitelkou jsou skvělé ženské s obrovským srdcem, pochopením a láskou k dětem. Oceňujeme s jakou energií a nasazením a hlavně „chtěním“ se v posledních týdnech snažily dětem nahradit vše o co přišly. Připravenost s jakou akce a zážitky dětem (kde to bylo možné) v tak krátké době postupně nahrazovaly je obdivuhodná a mnohokrát VÁM za to děkujeme!
Velice si vás vážíme a nikdy nezapomeneme .., spojilo nás to s vámi navždy. I když v září půjdou děti do školy a vám přijdou děti nové, tato doba je .. a bude nezapomenutelná.
OBROVSKÉ DÍKY!  Hodně síly, energie, nápadů, odvahy, zdraví a lásky do dalších let. 
rodiče dětí MŠ U Stadionu

Stavbaři si uvolňují cestu pro napojení urgentního příjmu na budovu chirurgie

Z výsledků dalšího kontrolního dne na stavbě Centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici je patrné, že stavbaři se už posouvají od řešení problémů s podzemní a dešťovou vodou k dalším úkolům, zejména k napojení budoucí stavby na současné oddělení chirurgie. Jednání se za investora stavby tentokrát zúčastnil i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek a investice Roman Línek.
„Stavba Centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí patří mezi nejnáročnější stavby, které v současné době Pardubický kraj realizuje. Je to nejen finančním objemem, který činí přes 470 milionů korun, ale také obtížnými podmínkami stavby. Stavbaři museli reagovat na nadměrné množství spodní vody, která tam neustále přitékala, i na kontinuální deště při zemních pracích. Základy stavby byly tedy posíleny o těsnící stěnu z jednotlivých pilot, která zabezpečuje stabilitu výkopové jámy a zároveň těsní stěnu výkopu proti přítoku podzemní vody. Dešťová voda je odváděna za pomoci čerpadel do kanalizace města. V těchto obtížných podmínkách se stavbaři také snaží, aby auta vyjíždějící ze stavby nějak výrazně neznečišťovala okolí, ostříkávají jim kola a pravidelně čistí i přilehlou komunikaci,“ informoval Roman Línek. Více ZDE

Za expozicí z kozlovské chaloupky musíte do Kulturního centra

  Nové video z 8. července

Česká Třebová si připomněla 100 let od instalace památníku Jana Husa 

  Aktuální video z 6. července

Kostel se odstrojuje a vypadá dobře!

Zdaleka ovšem není hotovo, je zapotřebí řešit postupně fasádu na dalších stranách, poopravit rozbitou střechu - stálo na ní těžké lešení. Řeší se sanace a restaurování kamenných základů  starost dělají také stromy (lípy) rostoucí na straně Klácelovy ulice. Nyní uprostřed léta  se s nimi nic moc neudělá, snad jen minimální údržba. Ve stavebním posudku pro kostel je však jasně napsáno, že působí na tuto kulturní památku negativně. Dva stromy již byly ne tak dávno odstraněny, ale bylo by zapotřebí řešit zeleň v okolí kostela jako jeden celek a tedy umístit obdobnou zeleň co roste u Hýblovy ulice také na druhé straně. K tomu bude ovšem zapotřebí součinnost s odborem životního prostředí MěÚ.
Jaká je finanční situace krajů po květnu 2020

Kraje vykázaly celkové příjmy ve výši 114,6 mld. Kč a celkové výdaje ve výši 113,9 mld. Kč. Proti stejnému období loňského roku byly příjmy vyšší o 8,6 mld. Kč a výdaje vyšší o 14,2 mld. Kč. Přebytek hospodaření (0,7 mld. Kč) se proto snížil o 5,6 mld. Kč.
Vlastní příjmy krajů činily 28,9 mld. Kč a proti srovnatelnému období klesly o 1,4 mld. Kč. Daňové příjmy dosáhly 26,4 mld. Kč, tj. o 1,2 mld. Kč méně (snížení inkasa bylo vykázáno téměř stejně u daně z příjmů fyzických osob (0,6 mld. Kč) a u daně z příjmu právnických osob (0,8 mld. Kč)). Nedaňové příjmy dosáhly podobné úrovně, jako v minulém roce a představovaly tak 2,5 mld. Kč, kapitálové příjmy činily 0,1 mld. Kč (pokles o 0,1 mld. Kč).
Celkový objem přijatých transferů činil 85,6 mld. Kč, proti květnu předchozího roku byl vyšší o 9,9 mld. Kč. Růst byl vykázán v části neinvestičních transferů, které dosáhly 81,6 mld. Kč (zvýšení o 10,3 mld. Kč). Rozhodující část představují převody z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy určené na přímé náklady škol zřizovaných kraji a obcemi; jednalo se o zálohy regionálnímu školství na první pololetí roku ve výši 65,7 mld. Kč (v meziročně srovnatelném období to bylo 56,4 mld. Kč) a dvě čtvrtletní zálohy soukromému školství ve výši 2,9 mld. Kč (v květnu minulého roku 2,4 mld. Kč).
Přijaté investiční transfery činily 4,1 mld. Kč (v květnu loňského roku představovaly 4,4 mld. Kč). Jednalo se především o prostředky z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj poskytnuté na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (2,6 mld. Kč) a dále prostředky z kapitoly Ministerstva životního prostředí na projekty realizované v rámci Nová zelená úsporám (0,3 mld. Kč) a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (0,5 mld. Kč).
Běžné výdaje krajů vzrostly o 14,2 mld. Kč a dosáhly 106,0 mld. Kč; zhruba 77 % z objemu běžných výdajů (82,1 mld. Kč) tvoří transfery, které kraje převádějí příspěvkovým a podobným organizacím. Kapitálové výdaje poklesly o 0,1 mld. Kč a dosáhly 7,9 mld. Kč. Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 30,9 mld. Kč, což bylo o 0,8 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.
 
Streetbalhus 2020 se blíží  10. a 11. července 2020

Přihlášené týmy:

Muži 16+ (stav k 7.7.)

 1. POSEDÍME - Vrchlabí
 2. BC PŘÍRODNÍ VĚDY - Praha
 3. XBALLERS FAMILY - Praha, Hořice, svět
 4. DEFECTORS - Pardubice
 5. 4 Z TANKU A PES - Česká Třebová
 6. MÉĎOVA NOČNÍ MŮRA - Turnov
 7. NETÁHLOS - Turnov
 8. RYCHBERK - Rychnov n. Kněžnou, Žamberk
 9. BALLIN ZLÍN - Zlín
 10. OLD BOYS - Svitavy
 11. EPIC EPILEPTIC - Jilemnice
 12. MEDOVÁ FARMA SVITAVY - Svitavy, Hradec Králové, Praha
 13. YOUNGBLOODS - Svitavy
 14. AMIGOS - Pardubice, Hradec Králové
 15. PRAGUE 3X3 - Praha
 16. HOODGYM - Břeclav
 17. MACH1NES - Brno
 18. BLILO NÁS 5 - Chrudim
 19. OXXO TEAM - Jablonec nad Nisou
 20. YOU SHALL NOT PASS - Praha, Hradec Králové
 21. VOTROCI - Hradec Králové, Třebíč, Borneo
 22. RUMOBORCI - Ústí nad Labem
 23. ZÁKLAD A TONDR - Náchod
 24. SURVIVALS - Praha
 25. STREETBALL 4 PEOPLE - Poděbrady
 26. LAVAR FUNBOYS - Česká Třebová
 27. AHOOJ - Benešov
 28. VÍNOHRANÍ - Pardubice
 29. ZA 5 DVANÁCT - Olomouc, Brno
 30. HEATCHECK 
 31. PRAŽAČKA BOYS - Praha
 32. AŽ PŘIJDE KOCOUR - Kolín
 33. CHCEME ASPOŇ ZE SKUPINY - Brno
 34. PROFI ŠMUCKY - Hradec Králové, Pardubice
 35. VINCE CARTER - Brno
 36. BEACHBOYS - Žamberk

Ženy 16+

 1. KOLÍNSKÝ ČUBKY 1 - Kolín
 2. KOLÍNSKÝ ČUBKY 2 - Kolín
 3. STREETBALL SUŠICE - Sušice
 4. WOMEN REFFS - Pardubice
 5. PATRONKY - Hradec Králové
 6. PEPIČKY Z LAVIČKY - Praha
 7. ONCE AGAIN - Praha
 8. PARDUBIČKY - Pardubice
 9. PAN K - Pečky
 10. KRNOVSKÉ BASKETKY - Krnov
 11. VYSOČANDY - Vysoká nad Labem
 12. JAMAJSKÝ BOB - Brandýs n. Labem, Hradec Králové, Praha

NÁHRADNICE: PŘÍŠTĚ VČAS

Chlapci U15

 1. PTÁK CREW - Praha
 2. BRAMBORÁCI - Praha
 3. KRÁLOVŠTÍ SOKOLI - Hradec Králové
 4. SÝROHADI - Vysoká nad Labem
 5. LITOMYŠL team - Litomyšl

 Chlapci 50+

 1. ZLATÝ PODRAZ
 2. CHRUDIM
 3.  
 4.