Českotřebovský deník 203/2020 (15/7)
Hra Labyrintem Tribovie ukončena

Na počátku koronaviru pan Mgr. Karel Kubišta, vydavatel Ročenky Českotřebovsko, vyzval Třebováky, aby se nenudili a šli si v té podivné koronavirové době hrát. Nabídl nám trochu jiný druh zábavy než je televize nebo internet, vymyslel hru, podobnou těm, které jsme kdysi zažívali na táborech. Hra spočívala v řešení různých záhad, hlavolamů, bludišť, šifrovaných zpráv a měla celkem dvacet etap. Hrálo se poměrně ostrým tempem - dvakrát do týdne byla vyhlášena nová etapa a bylo to někdy opravdu hodně těžké. Přihlásilo se 21 týmů a úplně všechny etapy vyřešilo pouze 8 týmů. Za úspěšné vyřešení všech dvaceti etap obdržely týmy na památku „diplom“ GLEJT.  Pokud by chtěl někdo vyzkoušet, o co ve hře Labyrintem Tribovie šlo, je to možné, protože i po oficiálním ukončení hry všechny etapy na stránkách zůstaly.
Adresa stránek: https://rocenkaceskotrebovsko.cz/ . A kdo si bude chtít provětrat mozkové závity a znovu se trochu potrápit, bude mít možnost přihlásit se do dalšího ročníku hry, kterou by p. Kubišta chtěl zahájit někdy v zimních měsících příštího roku. Už se moc těšíme!  Mirka Červinková
 
Rekonstrukce kostela sv. Jakuba  - nové video Českotřebovského deníku

  publikováno15. 7. 2020 večer

Osmiminutové video popisuje stručně také historii kostela a předchozí požáry a přestavby, díky archivním fotkám Františka Čecha se můžeme podrobně seznámit s poslední rekonstrukcí kostela a jeho věře, báně a renovace více než dvou metrového kříže.  Farář Miloš Kolovratrník pak sděluje své vesměs pozitivní zkušenosti s prací tří firem, které  se podílejí na renovaci fasády, restaurování kamenných prvků a také sanací zdiva. Není to jen krátká reportáž, kterou vidíte  v místním vysílání, ale vlastně dokument - rekonstrukce kostela se nedělá každý rok.  protože jsme do dokumentu získali také unikátní snímky Aleše Kobuleje třeba i z posledního 13. patra lešení, z opravy a zlacení  velkých hodinových ciferníků apod., připravíme ze snímků také  fotoreportáž. Není to poslední výprava Českotřebovského deníku  do věže kostela se chystáme ještě pro další informace. (mm)


Na Pekláku se už kempuje i ve stanech 

Dosud zatím se jednalo o parkování obytných automobil, nyní již Eko Bi odpáskovala také první terasu minikempu u horního pekláckého parkoviště a hned jsme tam dnes ráno mohli zaregistovat první postavený stan, který je také na našem obrázku.  Peklák se z řady důvodů stává pro bikery zajímavým. Existuje řada videí, které pomohly s propagací a které prezentujeme také na webu Českotřebovského deníku. Takže se zde můžeme také seznámit s tím, jak vnímají bikerezort Peklák také  příchozí odjinud a podle všeho co si můžete i pustit to vypadá, že se  líbí.... (mm)

Vláda rozhodla o nás bez nás.
Chceme pro kraje narovnání 500 korun na občana

Pane hejtmane, vy jste poměrně hlasitým kritikem řady rozhodnutí vlády, a to především těch, která mají finanční dopad na rozpočty měst, obcí a krajů. Nyní právě váš kraj přichází se zákonodárnou iniciativou, která by měla krajům přinést určité kompenzace. Jaké?
Pro vysvětlení problému bych se vrátil o dva měsíce zpět, kdy jsme s kolegou Půtou spojili síly se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Národní sítě Místních akčních skupin a Spolkem pro obnovu venkova. Již 12. května jsme adresovali Vládě a Parlamentu výzvu, kterou jsme upozornili na výpadky v příjmech do rozpočtů samospráv jednak v rámci v rámci koronavirové pandemie, tak především a ve světle takzvaného kompenzačního bonusu pro OSVČ a další podnikatele. Od března bylo evidentní, že pandemie bude mít na rozpočty samospráv výrazný vliv, což se tako nakonec ukázalo. Stát ovšem výpadky příjmů svými opatřeními ještě více prohloubil. Obce a kraje najednou ztratili až 20 procent předpokládaných příjmů. Následoval 26. květen, který byl vyhlášen jako Černým dnem pro obce a kraje a na řadě míst, včetně našeho úřadu, zavlála černá vlajka.
Více v rozhovoru s hejtmanem o problematice "Peníze pro kraje" najdete ZDE
 
Klid je v parku na Zámostí, oceňují to tamní kachničky

 
Protože po cestě teď nikdo nechodí ani nejezdí, tak kachničky prolezou ze zahrady pod plotem a jsou v parku nebo na Třebovce.  A navíc mají krásný pohled na opravovaný kostel. Odtut už lešení nevidíte, je to krásný pohled.


Lešení z pardubické potravinářské školy zmizí na podzim 

Pardubice – Jedna za největších škol v Pardubickém kraji, která vychová budoucí odborníky pro analýzu potravin, pekaře, cukráře, prodavače nebo kuchaře a číšníky, je z části zakryta lešením. Důvodem jsou opravy oken, střechy a zateplování a lokální výsprava fasády.
Budovu školy navrhl architekt Karel Řepa. Původně sloužila jako výstavní prostory pro mezinárodní Výstavu tělovýchovy a sportu, která se konala v roce 1931.  V 80. letech minulého století přibyla ke škole přístavba od architekta Jana Třeštíka, který je podepsán i pod sousedním Domem hudby. Obě budovy stojí v památkové zóně.
„V prázdninových měsících panuje na našich středních školách čilý stavební ruch. Finančně nejnáročnější akcí letošního léta je oprava  funkcionalistické budovy Střední průmyslové školy potravinářství a služeb v Pardubicích. Celkové výdaje budou činit cca 44 mil. Kč, Evropská unie se bude podílet částkou asi 9,5 mil Kč. Termín dokončení je stanoven na podzim letošního roku,“ sdělil radní pro školství Bohumil Bernášek.
„Budova i přístavba jsou kulturní památkou, proto je potřeba k jakýmkoliv opravám přistupovat s rozvahou a ve spolupráci s pracovníky památkového ústavu. Repasi osmdesáti oken provádí renomovaní odborníci. Dále byla v rámci oprav zateplena podlaha půdy, opraveny nebo vyčištěny potřebné části fasády,“ dodal ředitel školy Zdeněk Zitko.  


Startup Fixatio bude inkubován v Pardubickém podnikatelském inkubátoru P-PINK 

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), který je mj.  zřizovaný Pardubickým krajem přivítá ve svém PINKubačním programu technologický startup Fixatio. Tento projekt se zabývá vývojem agilního řešení požadavků zákazníků a zároveň umožňuje firmám efektivní koordinaci interního technického personálu, který vykonává svou práci převážně ve firemním terénu.
Projekt Fixatio začal před necelým rokem nevinně, kdy si jeho tři zakladatelé a dlouholetí přátelé chtěli odzkoušet spolupráci na něčem menším, kde by mohli společně využít silné stránky každého z nich a následně realizovat projekt s mnohem většími ambicemi. Myšlenka jednoduché aplikace na hlášení závad postupně agilním způsobem přerostla v řešení, díky kterému první zákazníci efektivně řídí práci lidí v terénu. „Máme chuť a nápady, jak projekt s menší nebo větší mírou změn dál rozvíjet tak, aby přerostl v mnohem větší řešení s globálním dosahem. A právě se správným nastavením těchto změn nám pomůže P-PINK.“ uvádí Martin Ryšavý, jeden z jednatelů firmy Adaptine s.r.o., která stojí za projektem Fixatio.
Startup lze popsat jako SaaS službu zaměřenou na digitalizaci procesů ve firmách (především malých a středních podniků), které mají větší počet zákazníků/uživatelů a zároveň mají pro servis svých zákazníků minimálně 5 a více lidí v terénu. Služba je stavěna jako platforma, která dokáže integrovat nejen vstupy od lidí, ale současně chybová hlášení ze smart přístrojů. Projekt Fixatio nasadil svou aplikaci přímo na Univerzitě Pardubice, která se stala pilotním subjektem testujícím technologické řešení. Kromě Univerzity Pardubice a několika dalších firem je řešení implementováno také na univerzitě v Plzni a zájem projevily univerzity v Bratislavě a Ostravě. Před vypuknutím COVID-19 ve spolupráci s CzechTrade se podařilo oslovit první zákazníky v Bukurešti.
PINKubační program je 6–9 měsíční program, který začínajícím podnikatelům a firmám poskytne know-how, zázemí a kontakty pro úspěšný start a získání prvních zákazníků a investorů. Pod odborným vedením mohou startupy ověřit a doladit podnikatelský nápad, založit firmu, vybudovat první verzi produktu a získat první platící zákazníky. Program je určen začínajícím nebo budoucím podnikatelům s inovativním nápadem, prototypem, technologií, vynálezem nebo čímkoli, co má potenciál vyřešit problém skupiny zákazníků a přinést jim hodnotu, za kterou budou ochotni platit.
Firma Adaptine s.r.o. se svým projektem Fixatio splnila podmínky přijetí do PINKubačního programu, a to zejména svým pozitivním dopadem projektu na území Pardubického kraje, inovativním nápadem s potenciálem škálování, unikátním know-how a zpracováním projektu. Je to zajímavý projekt s opravdovým potenciálem a se těším až začne naše spolupráce.“ uvedl ředitel P-PINK Richard Červenka k přijetí startupu do inkubátoru.


  •