Českotřebovský deník 205/2020 (17/7)
Termín pro odevzdání přihlášek na koncertní předplatné KPH je 20. červenec!

Připomínáme všem abonentům KPH, stávajícím i budoucím, že termín pro odevzdání přihlášek byl stanoven na pondělí 20. července 2020. Jde o nový ročník předplatného 2020/2021.  Staré průkazky ještě nevyhazuje,  ještě se uskuteční dva odložené koncerty loňské sezóny a tp v průběhu září a října. podobně jsou ještě vyjednány náhradní termíny čtyř divadelních představení t jarního cyklu DP, které se odehrají na podzim. Přehled termínů odložených akcí uvádíme:

Úpravy na městském hřbitově

V loňském roce prošlo úpravami městské krematoriu tak, aby mohlo být uvedeno do bezproblémového provozu podle nové legislativy, proběhly také úpravy technologie, vytápění, úpravy prostor. Teprve po převzetí objektu se zjistilo, v jak špatném byl stavu. Objevy tohoto druhu pokračují v určitém smyslu i v letošním roce. Konkrétně se jedná o nutnou potřebu úprav vsypové loučky,  jejíž využívání bylo plně v pravomoci  soukromé pohřební služby. Bez těchto úprav by nebylo možné dále vsypovou loučku využívat. Chyběla k tomu především řádná evidence. To vše se nyní dává do pořádku a provedou se současně i některé změny uspořádání. Místo dvou stolů zde bude jeden mimo plochu loučky, opraví se  i propadlá část. Myslím, že to je správně, v uspořádání vsypové loučky musí být pořádek a celá úprava tohoto prostoru musí mít pěknou úpravu, proto souhlas s modernizací.
 
Práce provádí firma na základě objednávky města firma Gardenservis Renata Břeňová, která zajišťuje i další údržbu zeleně na městském hřbitově (na základě veřejné zakázky). Letos se zde bude upravovat ještě prostor kolem památníku rudoarmějců včetně úpravy zeleného pozadí tújí a také úprava zeleně na hrobu obětí I. světové války. (Tyto prostry jsou na cca 11 let starých fotografiích).  Na všechny tyto akce rozpočet města pamatuje. Považuji ovšem za nutné při vyhlašování podmínek výběrového řízení přesně stanovit, co všechno patří do běžné údržby městského hřbitova, které řeší společnost Eko Bi, a co jsou práce nad tento rámec. Nemyslím si třeba, že by úprava (vlastně údržba) okolí památníku obětem I. a II. světové měla být placena jako investice města z prostředků města  určených např. na park  před hřbitovem. Údržba hřbitova je podobně jako údržba veškeré zeleně ve městě zajišťována společností Eko Bi.
Projekt úprav městského hřbitova se pamatuje i na vybudování kolumbária, které by mělo být postaveno  vedle vsypové loučky z horní strany. Kolumbárium logicky doplňuje služby městského hřbitova a je s podivem, že se dosud, tak dlouho po vybudování  městského krematoria o jeho zřízení nikdo nepřičinil. Přitom se jedná po požadovanou službu, která nemusí být pro hřbitovní správu ztrátová. Na počátku je ovšem investice. Sám jsem byl  částkou, vyplývající ze zpracovaného  projektu překvapen. Jsem toho názoru, že by se vše dalo vyřešit mnohem laciněji. Stačí  porovnat obdobné investice v jiných městech, abychom nekývli hned na první návrh prvního architekta, který samozřejmě nedostal pro svou práci žádné mantinely. Kolumbárium ovšem považuji na městském hřbitově za jakousi prioritu, investici, která se vlastně vrátí. Nemusíme budovat hned něco velkého, ale třeba první modul zamýšleného projektu, který se pak bude podle potřeby v rámci projektu rozšiřovat.  
Rozpočet města umožnil také vypracování projektu na totální obměnu parku před městským hřbitovem Zadání bylo odsouhlaseno radou města i v době koronaviru a projekt již máme připraven. Podrobně jsem jej nestudoval, vycházím ze studie, která byla prezentována v prosinci  2019 a současně z ceny realizace, která převyšuje 12 milionů korun. Rozhodně si nemyslím, že to je nějaká priorita a osobně si nedovedu představit, že bych takový projekt mohl podpořil a nepřijímám ani tu fintu, kdy by to mělo být financováno postupně během několika roků. Máme přece tolik nutných a rozdělaných  nedokončených prací ve městě, ve školách a DDM, úpravy komunikací, chodníků a osvětlení a my bychom měli dát 12 milionů na úpravu parku jen proto, že se nám jej podařilo v minulém roce majetkově zcelit? A hned se na něj vrhli architekti s očekáváním tučných zakázek. Když dáme na jednu misku vah záměr přebudovat park u krematoria a na druhou stranu další městské problémy, tak je to jasné. Nechci ani ty nejaktuálnější věci tady vyjmenovávat. A to ještě máme další park na Zámostí, který by měl mít dle mého názoru přednost. I zde se bohužel počítá se zbytečně drahými úpravami. Je to totiž v zadání - pokud dáte architektům volnou ruku bez mantinelů, pak se nedivte že si vymýšlejí řekněme i hlouposti. Za ně totiž dostanou zaplaceno...  (mm)
Fotografie z archivu Českotřebovského deníku: 
Vsypová loučka roku 2009  letní a zimní pohled
Symbolický památník obětem I. světové války - odhalení památníku 28. října 2008
Památník padlých sovětských vojáků - stav  v roce 2009
Park u krematoria pohled z roku  2010

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí n. Orl., M.R.Štefánika 234 tel.: 606 748 616 www.agenturacam.cz

Opět jedeme do Chorvatska ! termín 21.8. - 30.8.2020 nebo prodloužený pobyt 21.8. - 2.9.2020 /10nocí/
Nabízíme také cesty do Chorvatska vlakem i s možností ubytování - viz leták
Nabízíme pronájem apartmánů v Chorvatsku, celé pobřeží Jadranu, libovolný počet nocí , nově apartmánovou vilu na ostrově Pag a v Biograd na Moru s možností polopenze - viz leták
Prodáváme pobyty se STÁTNÍ PODPOROU - viz leták i další možnosti
Zahájili jsme pravidelné zájezdy do Polska-Kudova Zdroj nejbližší termín 23.7.2020, dále vždy jedeme ve čtvrtek 20.8., 24.9., 22.10., 19.11., 10.12.
Nabízíme také letecké zájezdy do Bulharska /odlet i z Pardubic/ dále do Řecka na všechny ostrovy   VÍCE ZDE

V sobotu 25. července nejezděte do Litomyšle!

V sobotu 25. července 2020 bude úplně uzavřena silnice II/358 z Litomyšle směrem na Českou Třebovou (úsek Litomyšl - Vlkov). Důvodem je finální pokládka asfaltového povrchu. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po silnicích směr Opatov a Třebovice. Původní termín 11. července byl kvůli počasí odložen o dva týdny.
 
Oprava mostu na silnici II/358 (Litomyšl - Višňáry)

Upozorňujeme občany, že kvůli rekonstrukci mostu na sil. II/358 (Višňáry - Litomyšl) bude na komunikaci platit uzavírka, která potrvá od 3. 8. 2020 do 15. 11. 2020. Autobusy pojedou po objízdné trase z Litomyšle do Osíku, odtud do Říkovic. Dále již pokračují po své trase.
Nejen za krásnými karoseriemi do Vysokého Mýta

O nových plánech kraje a krajského muzea v areálu bývalé zemědělské školy v Poplerově ulici, opravených památkách a majetkových záležitostech jednal se se starostou Františkem Jiraským 1. náměstek hejtmana kraje Roman Línek ve Vysokém Mýtě.
 „Od letošního dubna naše příspěvková organizace, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, převzala od města kompletní provoz Muzea českého karosářství. Už jsou tu přestěhované všechny exponáty Carosserie Sodomka, které byly do té doby umístěné o ulici dál, ve dvorním traktu našeho muzea. Sezóna se po koronaviru zase rozjíždí, i dnes jsme tu potkali kromě příměstského tábora i řadu návštěvníků. Myslím, že byl dobrý krok, netříštit ve Vysokém Mýtě síly a propagovat místní tradici karosářství společně s městem," uvedl po návštěvě Roman Línek.
 Na to navazovala i úvodní debata o rozšíření prostor pro muzeum v areálu bývalé zemědělské školy v Poplerově ulici. "Krajskou radou už prošel generel rozvoje areálu, ve kterém bude mít toto technicky zaměřené muzeum Pardubického kraje místo pro expozice rozměrných sbírkových předmětů i depozitáře a zároveň tu zůstanou i některé prostory a zejména dílny pro stavební školu. Zadní část tohoto školského areálu tvoří zeleň a nedokončené sportoviště. O něj projevilo město Vysoké Mýto zájem s tím, že podmínky případného majetkového převodu z kraje na město budou předmětem dalších jednání," sdělil Línek.
Historické automobily se představí i letos na vysokomýtském náměstí na akci Sodomkovo Vysoké Mýto. Ta byla kvůli opatřením proti šíření epidemií covid-19 přeložena z června na 5. září dopoledne, odpoledne ji pak vystřídají tradiční Městské slavnosti.
 Ve městě se nyní také posunula možnost majetkového převodu druhé části Vysokomýtské nemocnice v Hradecké ulici na Pardubický kraj. Převod dosud brzdily soudní spory s neúspěšným žadatelem o nájem prostor. Ty však byly nedávno vyřešeny a kraj by už v příštím roce mohl investovat do oprav svého majetku. "Hned vedle nemocnice se dokončuje stavba výjezdové základny zdravotnické záchranky kraje, která bude pro zdravotníky i obyvatele města a okolí velký přínosem," dodal Línek.
 Ten se společně se starostou zašel podívat i na zatím poslední opravenou památku s příspěvkem Pardubického kraje. "Jedná se o menší věž na Litomyšlské bráně. Tu větší jsme opravili už vloni. Letos přišla na řadu tato věž a její střecha, postupně tak opravujeme i další části původního opevnění města," konstatoval starosta města František Jiraský.

Srdečně Vás zveme na dernisáž výstavy Třilamři v Litomyšli, která se uskuteční v neděli 26. července v 15 hodin před domem U Rytířů.  Během neformální besedy se budete moci setkat s vystavujícími autory – Alešem, Hanušem a Janem Lamrovými. O hudební doprovod se postará skupina La Mimoza.


Stavba mostu v Lidické ulici - situace ke 14. červenci

(Uplynulo 5 měsíců po zbourání starého mostu)