Českotřebovský deník 207/2020 (19/7) 

Otužilci v "termálech" v Javorce

V podstatě si teplotu vody pochvalovali, měla zbytečně vysokých deset stupňů.  Je to však přece jen méně než v Cakli, kam se českotřebovský oddíl otužilců jezdil koupat od jara.. Nyní je zde voda již velmi teplá, nic pro otužilce.  A tak mají své pravidelné akce nyní opět ve vyčištěném letos vydatném  toku z pramene Javorka. I tak jsem se dnes při dopoledním koupání dozvěděl, že to jsou vlastně "termály". V Javorce je teplota během roku poměrně konstantní, od cca 8 stupňů v zimě až po desítku v létě. Jiné přírodní koupání v čisté vodě v České Třebové není a tak otužil co pošilhávají po obnovení koupaliště v Křivolíku pěkně v čisté přírodní podobě. Takové řešení by jistě přivítala i veřejnost, aby zmizela současně existující džungle a místo problémového místa zde byla přírodní nádrž.... Vždyť jsou na to dotace....

COVID nás vede i nyní k obezřetnosti 

Seminář pro zaměstnavatele v regionu - téma COVID 19 aktuální. Konal se  v uplynulém týdnu. Hlavním tématem byla informovanost, prevence a správný postup v případě výskytu nákazy koronaviru uvnitř společnosti. V průběhu jednání, kterého se zúčastnil také ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal, prezentovala své zkušenosti a postupy společnost IVECO z Vysokého Mýta. Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Antonín Vykydal informoval zaměstnavatele o aktuální situaci v regionu. „K dnešnímu dni bylo na území Pardubického kraje evidováno 330 pozitivních případů, z toho 290 je uzdravených a osm zemřelých. Nyní evidujeme přibližně dva až tři pozitivní případy za den,“ řekl Vykydal. Ten také zaměstnavatele seznámil s postupem v případě pozitivního nálezu ve firmách včetně umisťování pracovníků do karantény a plánování testování. V rámci setkání prezentovala svůj epidemiologický plán a preventivní opatření společnost IVECO z Vysokého Mýta. A právě zde se podle údajů krajské hygieny vyskytly nové pozitivní případy, které vyžádaly zavést připravované postupy a opatření do praxe včetgně možnosti PCR testů v rámci rozšíření kapacit odběrových laboratoří, a to i mimo stávající pracovní dobu.

Před pěti lety se vášnivě diskutovalo: Bike rezort ano či ne? 

A to především v orlickoústeckém městském zastupitelstvu  dne 22. června. Účast města na projektu  terénních stezek pro kola - jednostopých cest vybudovaných z přírodního materiálu byla řadou zastupitelů zpochybňována. Zastupitelstvo tehdy vzalo podanou informaci o projektu na vědomí a o zapojení našeho města se pak hlasovalo až na zářijovém jednání.  Diskuze vznikla především proto, že s účastí v projektu je spojena také spoluúčast na přípravě, podmiňujících investicích a následná správa rozsáhlé sítě stezek. Na této akci měla podle rok staré předběžné dohody participovat města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Litomyšl.  Město Litomyšl mezitím od své účasti na projektu již ustoupilo a rozsah projektu se začal měnit. Také řada majitelů lesním pozemků nechtěla spolupracovat.
Studie byla připravena pro celý projekt, byla dokončena v závěru roku 2014. Českotřebovské zastupitelstvo v této době zatím pouze schválilo podporu  pro studii nebo projektovou dokumentaci. O účasti města Česká Třebová v projektu se zatím žádná diskuze nevedla, vypadalo to tak, jako by se (automaticky ?) předpokládalo, že  do toho v České Třebové půjdeme. Nebyly ovšem ale známy žádné ekonomické údaje. Už tzenkrát se uvádělio, že z toho bude docela určitě velká finanční zátěž, neboť na katastrech města České Třebové a v blízkém okolí je možná největší část plánovaných stezek.
I ve Třebové řada lidí uvažovala tak, že potřebnější jsou finanční prostředky na dobudování cest pro cyklisty přímo ve městě Česká Třebová tak, aby se stalo městem pro cyklisty upraveným, tedy přívětivým a bezpečným tak, aby se stezky pro cyklisty oddělily od komunikací s velkou intenzitou dopravy, na dobudování cyklostezky do Rybníka, případně na vybudování slušně sjízdné spojky Kozlov - Svinná, důležité pro turistický ruch v lokalitě Kozlov. Měli bychom si stanovit priority. Místo toho jsme spíše šli za  možností jak se proslavit v regionu a jak možná využít  nějakou možnost dotace, vypadající lákavě, abychom si vytvořili nakonec pořádný závazek a mandatorní výdaj a navíc museli vybudovat i další podmiňující investice, na které už žádná dotace nebyla. Informací bylo všeobecně málo. Proto si třebovští zastupitelé vymínili uspořádání semináře o projektu. I zde nebyly podány přesné informace a zastupitelé byli zklamáni i tím, že starosta města jako velký propagátor projektu nakonec na seminář ani nepřišel. To ukazuje, že projekt musel překonat před realizací mnohá úskalí. (mm)

SVIN(N)SKÝ KROS se poprvé běžel před 5 lety

Po té co pořadatelé dosavadního Běhu Svinnou od svého projektu ustoupili, přišli následovníci a s nimi nový  závod Jde o majitele firem, se kterými Jan Šimůnek dlouhodobě spolupracuje, t.j. Nový Věk (Milan Dudek)  a New Balance (Pavel Baběrád) a díky nim tak byl do Iscarex poháru  dodatečně zařazen další  závod, který se běží v této lokalitě pod názvem "Svin(n)ský kros. Tento nový závod se letos poběží už po desáté a to 7. srpna 2020. Dík trati je podle kategorií od 200 metrů do 6000 metrů, startuje se v krásném areálu "Šimůnkovo".  Poprvé se běželo neděli 22. srpna 2015 den po běhu na Králický Sněžník.  Loni Svinnský kros  běželo celkem 159 sportovců.
Králičák 2015 byl naposledy

Start byl 15. srpna u chaty U obecního úřadu v Dolní Moravě, zázemí u chaty U Slona.
Součástí ročníku 2015 závodu CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava – Králický Sněžník bylo i MČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a juniorek.
 
Na Králický Sněžník se běhá dál, ale potichu  

Letos  toi byl již 2. ročník závodu "Králický Sněžník - potichu", který pořádá Běžecký oddíl Račí údolí. Start je v Heřmanicích u Králík, blízko polské hranice
 

Školy dostaly pomůcku pro orientaci v další práci

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2020/2021 má ředitelům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům i veřejnosti poskytnout základní a aktuální informace (mimo jiných v reakci na mimořádná opatření spojená s COVID-19) a současně upozornit na důležité změny, události a výročí, které se vztahují ke školnímu roku 2020/2021.
Nejedná se o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.
Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu. Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.
Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti. Období druhého pololetí školního roku 2019/2020 bylo zcela specifické a pro všechny aktéry vzdělávání velice náročné. Mimořádným opatřením přijatým z preventivních důvodů proti šíření epidemie koronaviru byla zakázána osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Provoz mateřských škol byl přerušen nebo omezen a následně probíhal za zpřísněných bezpečnostních hygienických podmínek. Výuka žáků a studentů několik týdnů probíhala pouze na dálku a následně pro některé vymezené skupiny zároveň částečně ve školách. Všem, kteří průběžně zajišťovali za zcela nových a náročných podmínek vzdělávání dětí, žáků a studentů, patří za jejich práci velké poděkování.
Důsledky přijatých mimořádných opatření ve školním roce 2019/2020 budou mít také částečně dopad na školní rok 2020/2021. Některé v současné době již známé konkrétní dopady a případné změny v časovém harmonogramu byly v Souboru aktualizovány, některé další možná ještě v průběhu času a vývoje situace vyplynou. Doporučujeme proto sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené na webových stránkách MŠMT a ve Věstníku MŠMT.
 
Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín 15. 2. - 21. 2. 2021 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto, Prostějov
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.