Českotřebovský deník 211/2020 (23/7)
Gazdina Roba v Javorce s velkým úspěchem  

Ve čtvrtek 23. července hrála v Javorce Gazdina roba. Vlastně opět hrála v Javorce Gardina roba. a opět s velkým úspěchem. Vždyť hostem souboru byla opět "naše" violoncellistka Bětka Poukarová - Rolečková. Kapela výborná, počasí výborné, publikum výborné, zpěvačka a moderátorka Petra dokázala udržovat dobrý kontakt s posluchači. Pěkné písničky, některé už dost známé.  K tomu i všelijaké efekty. Zcela vzorový letní koncert, jaký si naše Javorka zasluhuje. 
Historie kapely Gazdina roba sahá až do 90 let, kdy většina jejích dnešních členů se potkávala v brněnských regionálních kapelách. Gazdina roba se tedy může také prezentovat jako "setkání starých přátel". PO deseti letech existence vydali první regulérní album s příznačným názvem, "Deset let jsme se neviděli", na kterém se producentsky podílel bubeník kapely Zbyněk Roušer. Album pak znamenalo restart kapely, která od té doby  velmi intenzivně pracuje.   odehrála přes 100 koncertů v Čechách i v zahraničí. Charakteristická je hudební různorodost, která byla na plakátech našeho javoreckého koncertu prezentována jako "folkrock". Budiž. Jistě i to je možná výstižný název. Jiní říkají že jde o "rockové písničkářství".  Druhé album z roku 2017 má název "První poslední".  
Úspěch koncertu v Javorce byl veliký, kapela byla ozdobou celého cyklu koncertů, kde se střídají žánry a tím bohužel trochu i kolísá kvalita a také zájem  posluchačů, i když vliv jistě může mít i počasí.  Letní koncerty v Javorce jsou také společenskou událostí a ten ze čtvrtka 23. července patřil určitě mezi ty hodně oceňované.  (mm)

Turistickou pozvánku do kraje dostali lidé napříč republikou

Pardubický kraj je bezpochyby ideálním místem pro letní dovolenou. Je tu nádherná příroda, tolik vyhledávaný klid, místa dýchající historií, kouzelné památky i malebná zákoutí historických měst. Navíc je náš kraj rájem vyznavačů aktivní dovolené, na své si přijdou i turisté.
Aby se o tomto nádherném kraji dozvědělo co nejvíce potenciálních návštěvníků i v jiných krajích naší země, vznikla jako součást kampaně i brožura „Naše Východní Čechy – Vaše dovolená 2020“. V minulém týdnu se dostala v počtu 20 tisíc kusů prostřednictvím vkladu do novin do všech krajů České republiky. Další distribuce  brožur touto formou bude následovat na začátku srpna. Přehledně v deseti tematických blocích je zpropagováno 84 turistických cílů známých i těch dosud neobjevených.
„Takto kvalitně provedená brožura, jak obsahově, tak graficky má v propagaci Pardubického kraje určitě svoje místo. Mnozí z nás čerpají informace nejen ze sociálních sítí a webů, ale stále si i rádi pročtou a prolistují tištěný materiál. Navíc obsahuje opravdu aktuální informace vztahující se k tomuto létu,“ shrnula svoje postřehy Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Brožura je ke stažení i v elektronické podobě na webu www.vychodnicechy.info/tiskoviny a v omezeném množství je k dispozici na informačních centrech Pardubického kraje a některých ubytovacích zařízeních v kraji.
„Přemýšleli jsme, jak zakomponovat do marketingového nástroje tohoto typu i zpětnou vazbu. Na poslední stranu brožury jsme zařadili soutěžní kvíz o ceny s krátkým dotazníkem. I nás překvapilo, že po první distribuci jsme obratem obdrželi 120 odpovědí z různých koutů republiky a světe div se, nejen elektronicky na speciálně zřízenou adresu soutez@vychodnicechy.info, ale dvacet z nich přišlo dokonce poštou v zalepené obálce,“ řekl René Živný, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch, sport, volnočasové aktivity a informatiku. „I to je důkazem toho, že marketingovou komunikaci je potřeba sestavovat vyváženě směrem k různým cílovým skupinám.“
Zájemci si mohou vybrat podle svých zájmů z témat jako Hradozámecký bedekr, Za kouzlem dávných časů, Příroda čaruje, Rozhlédni se, člověče, Cesta staletími, Pohyb, pohyb!, Doslova boží památky, Pozor! Pohov!, Neobjevené skvosty nebo V sedle. Ke každému tématu je mapka s hlavními turistickými cíli a jejich popisem a fotografiemi.

Kraj pomáhá městu Polička s obnovou památek

Příspěvek v hodnotě 100 tisíc korun od Pardubického kraje pomohl letos městu Polička při rozpracované renovaci barokních kašen na Palackého náměstí.  Díky tomu mohlo město na místo rozpadlého podstavce pod sochu svatého Jiří od J. F. Pacáka pořídit nový kamenný podstavec s delfínovými chrliči.
„S těmito komplikacemi nikdo nepočítal a městu hrozilo, že nedokončí renovaci a bude muset vracet prostředky přidělené z Programu regenerace,“ sdělil po jednání v Poličce 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Teď je situace zachráněná a renovace může pokračovat.“
Práce navazují na restaurování Mariánského morového sloupu, na které Pardubický kraj také významně přispěl a jehož obnova byla oceněna cenou Národního památkového ústavu.  Morový sloup spolu s oběma kašnami tvoří unikátní soubor prohlášený za národní kulturní památku.
Tentokrát však jednal vicehejtman Línek v Poličce i o jiné městské památce v ohrožení, a tou je nedaleký hrad Svojanov. „Hrad letos čelil velmi intenzivním dešťovým srážkám, které vymlely díru v opěrné hradbě. Statik rozhodl o odtěžení další zeminy, která by mohla uvolnit sesuv celé zahrady pod hradem a místo je nyní zabezpečeno. Na dalším jednání rady navrhnu uvolnit 300 tisíc korun z rezervy rady, abychom pomohli minimalizovat škody,“ dodal Línek.
Starosta Poličky Jaroslav Martinů spolupracuje s krajem i v souvislosti s Dětským domovem v Poličce a představil Romanu Línkovi i rozsáhlý rybníkářský projekt města.


Čtyřiadvacetihodinovou péči o děti mohou rodiče vyměnit za  odpočinek   

V Dětském centru Veská mají i o prázdninách napilno. Dokonce více než v minulých letech. Je to díky rozšířeným službám, které zařízení nedaleko Sezemic nabízí. V letošním roce se podařilo realizovat projekt odlehčovací péče tak, že mohou v zařízení pomoci více rodinám, než tomu bylo doposud.
„Podařilo se nám zajistit odlehčovací péči pro až čtyři děti ze sedmi rodin od července do září. Takže jsme uspokojili všechny zájemce. Oproti loňskému roku se podařilo navýšit počet o dvě místa. Jedná se o službu pro děti ve věku 0-12 let s kombinovaným postižením, které vyžadují permanentní zdravotní péči a jsou odkázány na lůžko,“ sdělila ředitelka Dětského centra Veská Markéta Tauberová.
„K posílení této péče mohlo dojít díky tomu, že funguje proces transformace, který nabral obrátky v posledních dvou letech. Navýšení toliko potřebné služby provází náš cílený odklon od poskytovaní úředně nařízené ústavní péče dětem do 6 let, které jsou nově svěřovány rovnou do rodin, a není tedy potřeba ani žádoucí, aby byly umísťovány v sociálním nebo zdravotnickém zařízení,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Místnosti, kde děti budou pobývat, bylo potřeba vybavit. Před jejich nástupem byly nakoupeny: nové postele nebo zdravotnické potřeby jako je oxymetr, zvedák a v této době i potřebný sterilizátor vzduchu. Pardubický kraj investoval do vybavení 300 tisíc korun.
Dětské centrum Veská je zařízení pro ohrožené děti a rodiny. Přijímá opuštěné, zanedbané, týrané, ale i zdravotně hendikepované děti od narození až do věku 18 let. Poskytuje tak zdravotní i sociální služby.