Českotřebovský deník 214/2020 (26/7)
Setkání přátel létání v České Třebové - nové video

  Akce se konala v sobotu 25/7

Setkání přátel létání  se na českotřebovském letišti U Dvora koná pravidelně poslední červencovou sobotu. Na jeho pořádání spolupracuje  aeroklub společně  s leteckými modeláři.
25. července se do České Třebové slétala letadla z menších i větších vzdáleností již od ranních hodin. Největší obsazenost byla po polední, oficiální program začal po 13. hodině.  Bylo se opravdu na co dívat, protože tak velký počet letadel českotřebovské letiště snad ještě nepamatuje. 
Přišlo také hodně českotřebovských příznivců létání, počasí se vydařilo. Součástí programu  byly opakované seskoky parašutistů, nízké průlety, ukázka skupinového letu stíhače. Řídící létání Jan Kaderka měl opravdu velkou spoustu práce. Zaujala prezentace českotřebovských modelářů. Vzhledem k bohatému  leteckému programu se produkce modelářů, určená také dětem, mohla naplno realizovat až po patnácté hodině. 


Českotřebovské krematorium oslaví tento týden padesátiny 

Snaha o výstavbu smuteční obřadní síně  v České Třebové získala ve druhé polovině šedesátých let  konkrétní podobu. Uvažovalo se o finančním zajištění akce. tehdejší rada města a jeho představitelé, předseda MěstNV  Jaroslav Roleček a  tajemník Bohuslav Routek se pak v roce 1967 obrátili na občany s výzvou o poskytnutí třeba i malé bezúročné půjčky, která by umožnila výstavbu obřadní síně. Výzva byla vyslyšena stovkami rodin, které poukazovaly n účet města  i malé obnosy, například 100 nebo i 50 Kčs. MěstNV poté vystavil v roce 1968 všem záruční listinu na půjčku a  kvitanci, ve které bylo všem vyjádřeno poděkování. Podle zápůjční smlouvy měla být půjčka vrácena na základě předložení smlouvy při vyúčtování obřadu ve smuteční síni a dále proplacením po pěti letech od r. 1974  tak, že nejpozději do konce roku 1978 měly být všechny zápůjční smlouvy proplaceny. Jsem přesvědčen,  že stejně jako u nás doma, se neproplacené zápůjční smlouvy najdou ještě v jiných rodinných archivech.
Při přípravě výstavby smuteční síně pak došlo v roce 1968 k obratu, původní projekt byl rozšířen na městské krematorium.   Tato změna byla umožněna tehdy odvážným rozhodnutím ředitele komunálních služeb. Součástí stavby na volných polích před městským hřbitovem se tak stala i kremační pec, tehdy ještě na propan-butan. O problematiku ochrany životního prostředí se tehdy nikdo moc nestaral. Zřízení  krematoria v České Třebové bylo předmětem na tehdejší dobu dost ostré mediální přestřelky v okresních novinách Jiskra Orlicka mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí. Obřadní síň a městské krematorium pak bylo dokončeno v roce 1970, slavnostní otevření se uskutečnilo v závěru července. Od této doby prošlo řadou úprav, zejména je třeba zmínit plynofikaci v roce 1978,  byla změněna technologie spalování.  Sousedé  z okolních rodinných domů si jistě vzpomenou na častý černý dým, který byl předmětem kritiky a stížností, na boj proti rozšíření krematoria v letech 1989 - 1990. Současná technologie městského krematoria  by měla splňovat přísná kritéria norem a je kontrolována, stejně jako počet spalů během roku. To se dlouho nedařilo a výsledkem bylo ukončení smlouvy s předchozím provozovatelem, správněji pachtýřem. 
Teprve po převzetí objektu městem do vlastních rukou se ukázalo, cop všechno je třeba v krematoriu změnit, modernizovat,. přestavět. Jen loni nás to stálo 5,3 milionu korun a  investice v městském krematoriu budou ještě pokračovat.  
Krematorium neslouží jen pro město, ale také okolní region    Majitelem  budovy obřadní síně a krematoria je stále město Česká Třebová, provozovatelem Pohřební služba Eko Bi. s.r.o. 

Dosavadní středisko "Hřbitovy" společnosti Eko Bi. získalo  v loňském roce novou náplň, proběhla zde zásadní změna, který lze říci že ovlivnila i celý chod společnosti. Dne 23. 4. 2019 byly zahájeny rekonstrukční práce na objektu krematoria. rekonstrukce se zaměřila na úpravu prostor pro pohřební službu, došlo k částečné úpravě obřadní síně, částečné úpravě zázemí obsluhy. Úpravy se dále zaměřily na rekonstrukci rozvodu elektřiny, sdělovací a zabezpečovací techniky, rozvody vody, topení včetně instalace nových otopných těles. V zázemí budovy byla vybudována zcela nová místnost pro úpravu těl zesnulých, Starší ze dvou kremačních pecí byla odstraněna. Tyto práce se podařilo stihnout do konce září 2019, rozpočet na tuto akci byl 5300 tis. Kč. Provoz obřadní síně byl znovu zahájen 1. října 2019 a29. října byl pak zahájen provoz pohřební služby. Garantem pro tuto službu se stal pan Libor Soušek z Ústí nad Orlicí. Provoz krematoria byl obnoven 18. listopadu 2019. Garantem provozu se stala paní Monika Jelínková (krematorium Pardubice). Pohřební služby zajišťuje údržbu a správu hřbitovů v majetku města Česká Třebová, Je to městský hřbitov, a hřbitovy Parník, Lhotka Kozlov a Svinná. Pohřební služby vyhotovuje a rozesílá poplatky za pronájem hrobových míst, převody hrobových míst, vyřizuje pozůstalosti. vede také evidenci zemřelých, vydává povolení k uložení uren, pohřbení do hrobu a vede všechnu potřebnou administrativu vyplývající z chodu hřbitovů.

Při převzetí městského krematoria do "vlastních rukou" byl stanoven limit 1000 spalů za jeden rok, dříve do roku 2018 byla tato hodnota mnohem vyšší a převyšovala číslo 3500: Nyní se sem vozí ke spálení zemřelí pouze z okresu Ústí nad Orlicí.  O tom, jak se počet spalů plněn se můžeme přesvědčit v přiložené tabulce. Do konce června  se uskutečnilo 485 spalů,  provoz tedy odpovídá zadání a stanoveným limitům. Přestože, bylo třeba v loňském roce do rekonstrukce budovy vložit dost peněz, není to zdaleka všechno, co je potřeba. Čeká nás především zásadní investice a to  instalace nové kremační pece.  Když se nyní počet spalů snížil (pálí se obvykle 2 x - 3x týdně), tak se  dříve stanovený konec životnosti pece poněkud oddálil, nicméně tato investice je stále před námi a je nevyhnutelná.  Nutné jsou také úpravy okolí krematoria. Některé práce již začaly, např. úpravy atria. Další úpravy probíhají na městském hřbitově.   (mm)


Z městské kroniky - rok 1970:
Nejdůležitější dokončenou stavbou letošního roku bylo bezesporu dohotovení obřadní smuteční síně a k ní připojené spalovací buňky. Je to sice na našem okrese již čtvrtá smuteční obřadní síň, ale současně jediná, která má krematorium. Rozpočet stavby ve výši 981.000 Kčs byl kryt prostředky MěstNV, který na úhradu neobdržel žádnou subvenci ani příspěvek. Stavba byla ukončena a uvedena do provozu v květnu letošního roku. Slavnostní otevření obřadní síně a spalovny se konalo za velké účasti obecenstva, které si mělo při této příležitosti možnost prohlédnout všechno zařízení i to, které nadále již zůstane pro každého skryté: spalovací pec. Na slavnosti promluvil předseda MěstNV, zástupce krematoria i zástupce okresu. Hodnotným hudebním doprovodem ji doplnili místní zpěváci a hudebníci.  I když je obřadní síň podle úsudku odborníku architektonicky dokonale řešená, přece jen se našly při provozu určité nedostatky. Tak například v létě a při velké účasti obecenstva – což je takřka u každého zemřelého českotřebovského občana – je v obřadní síni nesnesitelné horko. Zaviňují to velké nezastřešená okna, do kterých se opírá plnou silou odpolední slunko. Také byly s počátku problémy se spalováním, takže po několika neúspěších museli být po nějakou dobu, než se závady uvedly do pořádku, odváženy nebožtíci po obřadu k zpopelnění jinam. Jinak jsou občané a jistě i okolí, kteří naši obřadní síně k pohřbům svých zesnulých používají, s provozem síně spokojení. Jen postrádají více sedadel v prostoru. V souvislosti s otevřením obřadní síně byla rozšířena a upravena i Hřbitovní ulice
Milan Mikolecký Fotografie: Hřbitovní ulice před stavbou krematoria...
 
PARNÍ VLAKY UŽ ZA TÝDEN
Tradiční parní vlaky vyjedou z České Třebové již od příští soboty 1.8.2020.  Trasa zůstává stejná jako v minulých letech: Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Letohrad - Lichkov - Dolní Lipka - Hanušovice.  Sezóna je sice kvůli koroně trochu kratší, ale bylo rozhodnuto i tak podpořit domácí turistiku do jedné z nejhezčích částí kraje. FB Martin Netolický

 
Městská knihovna Česká Třebová hledá nového kolegu či novou kolegyni

Co požadujeme od vás:
• mít pozitivní vztah k práci s lidmi, zejména mládeží
• systematičnost, důslednost
• organizační schopnosti, komunikativnost, týmová spolupráce
• moci pracovat minimálně 2 dny v týdnu do 18 hod., 1× v měsíci v sobotu
• řidičské oprávnění sk. B výhodou
• ochotu dále se vzdělávat
• min. ukončené středoškolské vzdělání
• velmi dobrá znalost práce na PC
• praxe v oboru vítána (není podmínkou)
• chuť zkoušet trendy moderního knihovnictví, např. základy jednoduchého programování (Ozoboti a další), 3D tisk...
 
Co my nabízíme vám?
• práci na zkrácený úvazek s možností rozšíření na celý
• zaměstnanecké benefity
• příjemný kolektiv
• možnost dále se vzdělávat, účast na konferencích apod.
 
Náplň práce:
 komplexní správa výpůjčního pultu knihovny
• komunikace s uživateli knihovny
• zajišťování služeb knihovny
• vyhledávání dokumentů, práce s katalogy a knihovním open-source systémem Koha
• v případě potřeby zastupitelnost na jednotlivých odděleních (práce s různými věkovými kategoriemi uživatelů, zejména mládeží)
• příprava a lektorování vzdělávacích akcí.
Předpokládaný termín nástupu: září 2020 nebo dle dohody.

Jestli vás nabídka zaujala, neváhejte a zašlete svůj životopis a motivační dopis na gabriela.bohackova@moderniknihovna.cz. Těšíme se na setkání a případnou spolupráci.