Českotřebovský deník 218/2020 (30/7)
Jabkancové Šlapeto hrálo pod okny Domova pro seniory i o prázdninách

   Nové video z 30. 7.

Doba koronavirová byť v trochu obměněné podobě pokračuje i v letním období. Vzhledem k přísným hygienickým opatřením v Domově pro seniory v České Třebové se také v průběhu léta konalo pravidelné vystoupení českotřebovské skupiny Jabkancové Šlapeto na zahradě domova pod balkony. Krásné červencové odpoledne. Také tento koncert ukázal na velmi blízký vztah hudebníků té=top skupiny ke zdejším klientům, se kterými si dobře rozumí....


Česká Třebová má městskou vlajku právě 25 roků  

Vlajku převzal od předsedy poslanecké sněmovny ČR Milana Uhdeho v  roce 1995 starosta města Česká Třebová Lubomír Hýbl.  Vlajka byla po několika konzultacích upravena do  správné podoby a schválena heraldickou komisí. Autorem městské vlajky je Pavel Langhans. Letos tedy používáme městskou vlajku jako symbol svobodného města již čtvrt století, jistě to stojí za nějaké připomenutí.
Městskou vlajku máme denně na očích, vlaje od roku 2003 na stožáru na Starém náměstí, u městské vlajky se fotografují návštěvy našeho města. Přesto ji myslím nepoužíváme tak často, jak bychom mohli nebo i měli, například nevlaje při skutečných městských  slavnostech, udílení cen města, udělování poct veteránům apod. Mohla by být i ozdobou radniční obřadní síně. To všude nahrazujeme používáním našeho městského znaku. O předání vlaky v Parlamentu píší například tehdejší Orlické noviny v dále uvedeném výstřižku:

Institut H21 pořádá sympózium

Po úspěšném prvním ročníku připravujeme další mezinárodní symposium, letos s názvem Demokracie v 21. století: Krize nebo příležitost?  Demokracie prochází vlivem pandemie koronaviru zásadní zkouškou v podobě zdravotní, ekonomické i společenské krize. Jaké může mít situace důsledky na fungování svobodných společností? A lze ji brát jako příležitost pro změnu k lepšímu? Nejen o těchto otázkách budeme 12. září 2020 diskutovat v pražském Obecním domě. Těšit se můžete na zajímavé řečníky - ekonomku Danuši Nerudovou, politika a signatáře Charty 77 Daniela Kroupu, matematika a vizionáře Karla Janečka či amerického filozofa Petera Boghossiana. Detailní seznam řečníků a program najdete na symposium.ih21.org. Pro účast je nutné si zakoupit vstupenku.

 


O tradiční obory je v Žamberku zájem, kraj opravuje dílny 

Žamberk – Střední škola obchodu, řemesel a obchodu sídlí na zámku a patří k ní i detašované pracoviště truhlářských a instalatérských dílen. Ty nyní Pardubický kraj opravuje v rámci projektu úspor energií se zapojením finančních prostředků z Evropské unie. Budoucí truhláři a instalatéři do nich nastoupí na podzim.
„Prostředí školy a její vybavení mnohdy přispívá k rozhodování žáků o středoškolském studium. Platí to i o žamberecké odborné škole. Zde se kromě tradičních kovooborů a gastrooborů vyučují také obory truhlář a instalatér. Pro tyto obory se rekonstruují dílny v Zemědělské ulici. Investováno bude zhruba 16 milionů korun, investice je podpořena z evropských fondů. V plánu máme také obnovu strojního vybavení za 700 tisíc korun,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
V samotném objektu zámku potom opravuje škola s přispěním finančních prostředků z MAS jazykovou učebnu, předtím byla modernizována učebna přírodních věd.   
„V případě obráběčů kovů funguje na naší škole výborně spolupráce s firmou Bühler. Ta poskytuje své prostory pro praxi žáků. O užitečnosti tohoto spojení firmy a školy svědčí fakt, že hned čtyři ze sedmi letošních absolventů zůstali pracovat v této firmě,“ informovala ředitelka školy Zuzana Pecháčková.
Pardubický kraj se zabývá i rekonstrukcí prvků, které jsou typické pro zámecké prostory. Ve spolupráci s ministerstvem kultury dochází postupně k obnově historického ostění v interiéru zámku. Na příští rok je pak v plánu rekonstrukce střechy, výměna oken a oprava fasády za 46 milionů korun.   


  •