Českotřebovský deník 219/2020 (31.7.)
Českotřebovský videodeník - červenec 2020 

Poslední den v měsíci přináší Českotřebovský videodeník další měsíční souhrn dění v našem městě, tentokrát v měsíci červenci 2020. Do měsíčního souhrnu dění zachyceného ve video jsme zařadili celkem šest videoklipů v celkové délce 23 minut. Zdaleka se sem nevešlo všechno, co bylo v červenci natočeno, protože ve videorchivu Českotřebovského deníku najdete celkem 13 aktuálních reportáží nebo dokumentů. V nově uvedeném videu jsou zařazeny sestřihy z dále uvedených reportáží :
1) Vzpomínková slavnost u Husova památníku v Javorce - 100 let od instalace tohoto památníku.  Československá církve husitská, si společně s vedením města a veřejností připomněla 6. července 605. výročí  tragické smrti Mistra Jana Husa. Promluvila starostka města Magdaléna Peterková,  farář Erwín Kukuczka, ředitelka městského muzea Jana Voleská. O slovo jsme také požádali uměleckého kováře Františka Bečku, autora  repliky původního reliéfu  Josefa Kvasničky.  
2) Rekonstrukce kostela sv. Jakuba v České Třebové  - O průběhu a rozsahu letošní rekonstrukce hovoří Otec Miloš Kolovratník. Ve videu jsou použity také unikátní záběry z práce na lešení při opravě ciferníků kostelních hodin.
 
 
3) Návštěva olympioniků  Evy Samkové a Tomáše Krause v České Třebové. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pozval do České Třebové oba olympioniky za účelem natáčení propagačního filmu, jehož úkolem je podpořit vnitrostátní  turistiku v rámci také v našem Pardubickém kraji. Výsledkem je televizní film.  Českotřebovský deník měl možnost se natáčení zúčastnit a poskytnout z něho zajímavé záběry a rozhovor. 
4) Letní koncerty v Javorce.   Uvádíme reportáže ze dvou letních červencových koncertů, na kterých vystoupila country skupina Karolína  a brněnská hudební skupina Gazdina roba, se kterou vystupuje také českotřebovská violoncellistka Bětka Poukarová - Rolečková.  Oba koncerty měly velký úspěch, vydařily se po hudební, společenské i meteorologické stránce.
 
5) Strojvůdcovská chata otevřena.  Do souhrnu také zařazujeme nejúspěšnější video z července, které vzbudilo největší zájem. Od letošního léta si lze Strojvůdcovskou chatu pronajmout, nebo zde navštívit pořádané akce pro veřejnost, nebo třeba i speciální kurzy kresby. Poloha Strojvůdcovské chaty  uprostřed rekreační oblasti se snadným dopravním přístupem vybízí k jejímu  dalšímu úspěšnému využití. 
 
6) Letecký den  na letišti u Dvora - přinesl rekordní počet  strojů, které zde byly k předvádění i prohlédnutí, byly navíc další předváděčky leteckých modelářů.
 
 

Žlutý kontejner na chodníku.
Chodci vykliďte chodníky,
budou zde kontejnery!

Je to situace z našeho hlavního náměstí, pár metrů za vlajkoslávou. Proto ten humbuk. 
Ale vypadá to, jako by to nikomu vůbec nevadilo.
Žlutý kontejner zde nestojí jeden den. 
Tato lokalita popelnice a kontejnery nějak přitahuje. 
Do roku 2010 byly umístěny "ke spokojenosti všech"  na neobhospodařovaném městském pozemku za provizorním plotem vedle Gzílova domu čp. 11. Po výstavbě  nové budovy městského muzea  stál  2 - 3 roky kontejner mezi zaparkovanými auty pod zdí u kostela a další popelnice byly přímo na chodníku pod budovou radnice. Co na tom, že byly (a stále jsou) nějaké vyhlášky, které určují, jak se má s takovými nádobami zacházet. V roce 2015 se podařilo vše uklidit a nyní se tento nešvar znovu objevuje dokonce přímo na náměstí. (mm) (Není to fotomontáž).
 

Od soboty opět povinné roušky v nemocnicích 

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v některých okresech Pardubického kraje platí ve všech pěti zařízeních Nemocnice Pardubického kraje od 1. srpna opět povinnost nosit roušky i pro pacienty, a to jak ambulantní, tak hospitalizované.
I přes červencové rozvolnění jsou nemocniční areály jedny z mála míst, kde povinnost mít zakryté dýchací cesty trvá. Od soboty 1. srpna se tato povinnost bude vztahovat opět i na hospitalizované pacienty, dovoluje-li to jejich zdravotní stav. Pacienti si musejí nasadit roušku, pokud se pohybují po oddělení mimo svůj pokoj nebo v jiných uzavřených prostorách nemocnice. Ochranu dýchacích cest musejí nasadit také klienti nemocničních lékáren.
Pacienty, jejich doprovody, návštěvy i další příchozí do areálu všech zařízení Nemocnice Pardubického kraje prosíme, aby do nemocnic i nadále přicházeli s rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest a byli ohleduplní ke svému okolí,“ uvedla Lucie Bareková, ústavní epidemioložka Nemocnice Pardubického kraje, a dodala, že v areálech nemocnic je i nadále třeba dodržovat bezpečné rozestupy alespoň dva metry a při příchodu a odchodu ze zdravotnického zařízení si dezinfikovat ruce.
Povinnost vychází z platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. července 2020. Celé jeho znění je dostupné zde. I nadále tak platí, že roušky nemusí mít děti do dvou let věku a osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.
Ochranné roušky byly v podstatě povinné již dosud např. na Železniční poliklinice v České Třebové, lékárně AGEL, ode dneška se rouškami chrání personál prodejny Billa Česká Třebová.  Je na zvážení, zda se stejným ochranným opatřením nepřijít do uzavřených prostor nakupovat, na tu dobu pobytu v podstatě v klimatizovaném prostoru bychom to měli vydržet. Má to smysl také výchovný, uvědomujeme si tím, že mohou nastat  problémy,  kterým je lépe se vyhnout a kterým, lze předcházet. Nepozapomeňme také na dezinfekci rukou, samotné roušky nepomohou.

Připomeňme si další videoaktuality Českotřebovského deníku z uplynulého měsíce, které se do měsíčního souhrnu nevešly:


Krátká fotoprocházka kolem Třebovky

Jsme před parkem. Fotografie z  20.7. a z dneška 31.7.  Co je lepší, musí to tak být?
Jsme v parku na Zámostí.  První fotka je z 25.6. Trávník ještě pěkný, chodci, kteří jdou po jediné parkové cestě však musí podlézat po čtyřech....  V travních plochách jsou dnes již všude kopřivy, kerhart a lebeda. Po lučních květech ani památky. Je ale pravda, že u lavičky je zde nyní pořádek a odpadky mimo odpadkový koš nejsou.

Co se děje 31.7. na nově budovaném mostě v Lidické ulici    


LETOHRAD MÁ NOVÉ NÁDRAŽÍ.
MODERNIZACE PROBĚHLA PODLE HARMONOGRAMU.

Slavnostní zakončení více jak miliardové investice proběhlo dnes na železniční stanici Letohrad. Modernizace významného regionálního železničního uzlu proběhla dle harmonogramu za 14 měsíců. Zpoždění nezpůsobil ani ekonomický útlum letošního jara. Co se na nádraží změnilo? Prakticky vše kromě nádražní budovy, ale ta projde rekonstrukcí následovně. Mimochodem dnes o tom jednal starosta  Letohradu Petr Fiala s generálním ředitelem  Správy železnic Jiřím Svobodou.
Cestující patrně nejvíce ocení krytá ostrovní nástupiště s podchodem, který vede pod celou stanicí až k parkovišti pro osobní vozidla. Stanice byla vybavena novým zabezpečovacím zařízením, nově byly instalovány stožáry a zavěšeny dráty elektrického vedení, upraveny byly také železniční přejezdy a zvýšena rychlost průjezdných kolejí.  Dnešního aktu se zúčastnil i místopředseda vlády, ministr dopravy a průmyslu a obchodu  Karel Havlíček.
Musím říci, že blahopřeji starostovi Letohradu, který kolem stavby, kde nebylo město investorem, doslova "lítal" a věnoval této velké investiční akci velmi mnoho času. A nyní nás čeká modernizace železniční stanice v  Pardubicích uzlu v České Třebové  a hlavně úseku z Ústí nad Orlicí do Choceň. FB Martin Netolický
 
Sport v čase i s pomocí virtuální reality

Rybitví – V prostorách místní základní školy se uskutečnil tento týden příměstský tábor, který uspořádala outdoorová organizace Ski Fanatic ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rybitví. Na tábor docházelo 19 dětí ve věku 6-15 let. Na jedno odpoledne za nimi přijeli pracovníci Univerzity Pardubice, kteří prezentovali zábavný vědecký program. Akci navštívil radní Bohumil Bernášek, který dětem předal malé  dárky.
Organizace Ski Fanatic připravila dětem sportovní aktivity plné dobrodružství. Koloběžky, lukostřelbu, míčové hry nebo paddleboarding na sečské přehradě. Zvláště velký úspěch mělo „lovení zvěře“. Podstatou hry bylo, že děti běhaly po lese a sbíraly papírky s názvy zvířat. Další zajímavá aktivitou byly „závody formulí“. Na opičí dráze bylo potřeba doplnit palivo (pití) a zajet do depa na výměnu pneumatik (vyzutí a nazutí bot).
„Uspořádáním tábora jsme vyšli vstříc rodičům a připravili jsme dětem prázdninové sportovní vyžití i nevšední zážitky. Pedagogové z pardubické univerzity představili zábavnou formou elektronické stavebnice, programovatelné roboty nebo simulátor virtuální reality se sportovními a akčními hrami. V nevšedních pedagogických aktivitách vedoucích k rozvoji dětí chceme ve škole pokračovat i po prázdninách. Ve spolupráci s Pardubickým krajem připravujeme projekt, který podpoří individuální nadání všech našich žáků,“ informovala ředitelka školy Markéta Hujerová.
„Pardubický kraj finančně podporuje aktivity Univerzity Pardubice popularizující vědu a techniku mezi dětmi. Bohužel, na jaře nebylo možné realizovat 10. ročník tradiční akce „Vědecko-technický jarmark“. UP proto zorganizovala 10 akcí na letních táborech pro žáky  z různých míst kraje. Jedna z nich se uskutečnila v Rybitví. Byl jsem velmi potěšený zájmem a nadšením všech účastníků tábora,“ sdělil radní Bohumil Bernášek.

COVID 19: 

SITUACE VE ÚSD SLATIŇANY? JEN DVA NAKAŽENÍ.

Pravděpodobně zodpovědnost a ohleduplnost jsou hlavním důvodem, proč PCR testy prokázaly nákazu novým koronavirem COVID-19 pouze u dvou zaměstnankyň Domova sociální péče Slatiňany. V domově byly totiž nošeny ústenky po celou dobu, i když to nebylo vždy prokázáno. Ochrana dýchacích cest mohla pomoci zabránit většímu šíření nemoci. Včera byli testováni jak klienti, tak zaměstnanci domova a vedle již nakažené vedoucí směny byla prokázána nákaza pouze u jedné další zaměstnankyně.