Dobrá zpráva o dotacích pro Českou Třebovou


Dnes 1. července přišla do České Třebové pozitivní zpráva o přidělení dvou dotací.  Výbor Státního fond dopravní infrastruktury na svém zasedání 29. června přidělil do České Třebové dotaci na vybudování cyklostezky z Bezděkova přes Podhorku do Rybníka. Není to dlouhý úsek (celkem málo přes 900 metrů), ale důležitý, na jeho vybudování čekají cyklisté již řadu let.  Celkové náklady činí 18 150 tis. Kč, z toho uznatelné náklady pak  činí 10 874 tis. Kč.  Z této částky se pak počítá dotace, která má velkost 85%, neboli 9 243 tis. Kč. Doplatek na uznatelné náklady tedy činí 1,631 mil. Kč, který bude podle uzavřené dohody (ZDE)platit město Česká Třebová. Neuznatelné náklady činí celkem 7 276 tis. Kč. Budou je zvlášť podle rozsahu hradit město Česká Třebová a obec Rybník. Jde např. o náklady na vybudování veřejného osvětlení cyklostezky a případně další vícenáklady. 
Přehled udělených dotací v tomto druhém dodatečném kole najdete ZDE. 
Smlouva o spolupráci Č.Třebová - Rybník při realizaci projektu  najdete ZDE (výňatek čl. V. týkající se financování)
Při zajištění potřebné majetkové přípravy, město muselo dlouhodobě vyjednával s majiteli pozemků na trase cyklostezky. Byť se jednalo o malé parcely, dalo to opravdu velkou práci. Bez jejich získání do majetku města nebylo možné o dotaci požádat. Již na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva 31. 10. 2020  zastupitelé nejen volili orgány města, ale současně přijali první "pracovní" usnesení a to se týkalo právě této cyklostezky.  Byla zde projednána a schválena smlouva o spolupráci města s obcí Rybník právě při vybudování  této cyklostezky. Termíny pro podání žádosti o dotaci to vyžadovaly. Nakonec se vše protáhlo a  kladné vyjádření k žádosti obdržela  českotřebovská radnice až dnes, dotace byla přidělena až v dodatečně v druhém kole. Cena investice není tak malá, jak bychom si představovali, protože součástí této cyklostezky bude také vybudování veřejného osvětlení  cyklostezky, nové přemostění Třebovky a zřízení parkoviště před tímto přemostěním, které jistě dobře využijí např. i kynologové, mají zde nedaleko svůj areál. V délce cca 300 metrů vede tato cyklostezka na katastru obce Rybník.
Cyklostezky umožní nové bezpečnější spojení pro cyklisty na trase do Rybníka a zpět mimo hlavní komunikaci I/14. Je to investice pro všechny, nikoliv jen pro nějakou úzkou skupinu, proto z ní máme radost. 

Druhá dotace je od Ministerstva pro místní rozvoj a týká se rozšíření expozice Velorexů v českotřebovském muzeu. Zde je expozice velorexů z roku 2012  vybudovaná v dvorním traktu a vzhledem k připravené dohodě o umístění dalších exponátů  má být rozšířena tak, aby zde byla vznikla reprezentativní expozice všeho, co je v Česku (a třeba i v celém světě) spojeno s velorexy. Velorex, vlastně tehdy ještě jako OSKAR vznikl na začátku padesátých let minulého století v České Třebové v dílně bratří Stránských na Parníku.  I když je pak jeho později výroba spojena s městem Solnice, je kolébkou velorexů Česká Třebová. Nyní po dobudování rozšířené expozice to budeme moci dát najevo.
Získání této dotace bylo podmínkou pro realizaci této investiční akce.  Realizace této akce se předpokládá v příštím roce 2021, letos se připravuje projekt pro stavební povolení.   Rozšířená expozice umožní v českotřebovském muzeu představit kompletní prezentaci trvale oblíbených  vozítek Velorex a získat k nám veškeré exponáty, které dosud využíval Fanklub Velorex.  Nabídka českotřebovského muzea bude tedy širší a atraktivnější a to v rámci celé České republiky. (mm)