Společné prohlášení vedení města Česká Třebová               


Před dvěma lety jsme se po komunálních volbách rozhodli společně usednout k jednomu stolu a začít pracovat na změně pro naše město. Vítěz voleb (Koalice pro Českou Třebovou) si v Radě města nenárokoval většinu, ačkoliv jeho volební výsledek mu to umožňoval, ale jeden mandát přenechal 27 statečným. Tato skutečnost je dokladem toho, jak od počátku "nová radnice" k řízení města přistupovala. Rozhodnutí 27 statečných opustit koalici je nám upřímně líto. Můžeme však zodpovědně říci, že jsme je brali nejen jako součást koalice, ale i jako pracovité a zodpovědné kolegy. Nicméně považujeme za potřebné reagovat na text zastupitelů tohoto uskupení, který se objevil ve veřejném prostoru.
Za poslední dva roky jsme se opravdu snažili o radnici co nejvíce otevřenou, která nejen že komunikuje s veřejností, ale která se snaží veřejnost také permanentně informovat a "vtahovat" do rozhodování o našem městě. Dokladem jsou veřejná projednávání zásadních rozhodnutí, výzvy občanům, aby se jakýmkoli způsobem vyjádřili k věcem veřejným, zpracování a zveřejňování koncepčních materiálů atp. Jedná se o věci snadno prokazatelné.
Rezolutně odmítáme, že by současné vedení radnice přistupovalo k nakládání s majetkem a financemi města nehospodárně, protože všechny naše kroky dokazují opak. Každou korunu, jež město vynakládá, zvažujeme. Za poslední dva roky se veřejnými prostředky rozhodně nemrhalo. Schválený úvěrový rámec (schválený ještě v minulém volebním období) nedostál žádné změny, a to ani se všemi komplikacemi, které přinesl Covid19. Každá položka rozpočtu je detailně probírána nejen v koalici (včetně 27 statečných), ale i s opozicí. Každý občan se může o řádném hospodaření města sám přesvědčit, protože rozpočet je do poslední položky veřejně přístupný.
Radnice je otevřená, celé vedení města se snaží co nejčastěji setkávat s občany, komunikuje, snaží se nasbírat maximum zpětných vazeb. Na činnost společnosti TEZA byl zadán audit a již je připravováno výběrové řízení na obsazení místa jejího jednatele.
Nelze souhlasit s tvrzením, že komunikace s občany a jejich volenými zástupci je nedostatečná. Důkazem toho jsou desítky popsaných stran odpovědí na každý podnět nejen od 27 statečných, otevřené a okamžité reakce na jakékoli dotazy veřejnosti, snahy vedení města veřejně prodiskutovat zásadní kroky týkající se města. V textu zmiňovaný záměr zřízení veřejných grilovacích míst byl diskutován nejen v Radě města (kde zástupce 27 statečných doposud seděl), ale i na jednání Zastupitelstva města.
Na všechny podněty od svých koaličních partnerů i opozice vedení města vždy reagovalo a snažilo se všem trpělivě vysvětlovat, proč ke krokům, na které se dotazují, přistoupilo. V koalici rozhodně nebylo žádné uskupení "pátým kolem u vozu". Rozhodně odmítáme, že by (dnes už minulá) koalice byla nevyvážená, že by v ní měl něčí názor menší relevanci. Ke všem podnětům bylo přistupováno se stejnou váhou.
Celému uskupení přesto přejeme, aby se jeho zástupcům dařilo. Chtějí-li být "opravdovou změnou", chtějí-li být dobrou opozicí, musíme jejich rozhodnutí respektovat. Poslední dva roky jednáme se všemi do Zastupitelstva zvolenými uskupeními stejně. Nikoho neopomíjíme, nikoho jsme do role opozice nepasovali. Naopak. Všem se snažíme zpřístupnit maximum podkladů. Když jde o věci veřejné, když jde o naše město, nemá smysl politikařit a rozdělovat se na koalici a opozici. Jde jen o vůli a chuť pracovat pro občany našeho města a na uspokojení jejich potřeb.
 
                                                             Mgr. Magdaléna Peterková
                                                           starostka města
               Ing. Dalibor Zelený                                                                                   Mgr. Josef Kopecký
                   místostarosta                                                                                             místostarosta