Rozšíření expozice Velorexu v Městském muzeu                   
Expozice Velorexů je součástí základního zaměření Městského muzea v rámci tématu "Do České Třebové po železnici, silnici, letadlem i lodí". Tato stálá expozice byla otevřena v v závěru září 2012. Expozice Velorexů  s omezenou rozlohou cca 70m2 je odvozena od činnosti vynálezců a konstruktérů bratří Stránských, díky kterým vzniklo velmi populární tříkolové vozidlo, které se proslavilo v celé republice i v zahraničí. V současné době je expozice soustředěna v samostatné budově v dvorním traktu a má omezenou výstavní plochu. Už dnes vlastní Městské muzeum další čtyři vozidla Velorex, které se do této expozice nevejdou.  Přístup k jednotlivým exponátům nebo k panelům se zveřejněnými texty a dokumentací je velmi stísněný.
Existuje nabídka na soustředění všeho co patří  k velorexům a také jejich předchůdcům právě do našeho muzea. Předpokládá rozšíření výstavní plochy. Pro tento účel byl připraven záměr na expozici, kde se návštěvník seznámí se životními osudy obou konstruktérů Františka a Mojmíra Stránských, uvidí celou vývojovou řadu vozítek a navíc se v expozici seznámí s procesem výroby. Návštěvník tak bude moci  navštívit oddělení "surové montáže" a čisté montáže, pošívárny a expedice. Přízemí expozice bude věnováno sérii vozítek a výrobním procesům, na  nově navrženém ochozu podél stěn přístavby budou umístěny informační panely s texty, menší vitríny s dílčími exponáty. Cílem je doplnit expozici interaktivními exponáty. V této věci byla navázána spolupráce městského muzea s Velorex týmem Praha - Lysice, který náš záměr velice podporuje a je ochoten zapůjčit exponáty a spolupracovat i v rovině odborných konzultací. 
Na první fotografii je pohled do současné výstavní expozice velorexů v českotřebovském muzeu, na druhém snímku je vizualizace venkovního pohledu expozice  ba expozici velorexů po přístavbě.
Aby bylo možné záměr realizovat, podalo město Česká Třebová žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech. Jde o podprogram na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Na webu MMR ČR se dočteme, že v rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 
Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Realizace akce je možná v letech 2020/2021. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce. Významná je především zpráva, že záměr připravený  ředitelkou českotřebovského městského muzea se podařilo prosadit. Termín umožňuje práce realizovat a financovat v příštím roce 2021.
Dále uvádím pro osvětlení záměru obrázky z architektonické studie, která byla součásti žádosti o dotaci (autor KIP Litomyšl)

Zastupitelstvo města  projednalo návrh v prosinci 2019 a ve schváleném usnesení souhlasilo s podáním žádosti a s financováním akce. Celkové rozpočtové náklady na realizaci investičního projektu byly vyčísleny ve výši 10 983 tis. Kč včetně DPH. Nyní byla městu přidělena dotace, která může činit 50% z uznatelných nákladů plánované investice. Přesná hodnota uznatelných nákladů bude teprve vyčíslena.