U křtu se sešly osobnosti Týdne sportu
Již přes dvě desítky let si znamenáme do svých kalendářů, že závěr června patří v České Třebové Týdnu sportu.  Přesto, že červnové počasí bylo, na rozdíl od Vančurova Rozmarného léta akci nakloněné, musím bohužel souhlasit s památnou větou Rudolfa Hrušínského: „ Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“. Jak všichni dobře  víme, ten nešťastný způsob léta přišel v podobě viru, který neblaze ovlivnil sportovní a kulturní dění u nás a způsobil i nekonání 22. ročníku Týdne sportu. Několik měsíců náročné přípravy a shánění tak přišlo rázem vniveč. Letošní ročník se měl uskutečnit třetí týden v červnu s tradičním hostem Josefem IX. a skupinou Mina. Překvapením středečního večera měl být i křest nového videoklipu Ženy, dívky, slečny.
Přesto, že letošní ročník Týdne sportu byl nenávratně odvolán, rozhodli se Luboš Vašina a Josef IX. tuto dílčí akci 17. června uskutečnit. Ve spolupráci s Hotelem Bravo pozvali pořadatele a partnery Týdne sportu na speciální koncert, jehož moderování se ujal Vláďa Slezák.  Večer plný písniček Josefa IX. a jeho hosta Majdy Čejkové roztleskal početné publikum, mezi kterým nechyběli všichni, kteří se každoročně podíleli na přípravě této sportovně kulturní akce.
Večera se zúčastnil i moderátoři Jan Čenský, Mirek Konvalina, Petr Jančařík, dále Zbigniew Czendlik, herečka Eva Hrušková, spisovatelka Eva Filipová, zástupci města a další osobnosti. Za zvuku hymny Týdne sportu byly připomenuty jeho minulé ročníky a Vláďa Slezák poděkoval jeho hlavním organizátorům. Luboš Vašina uvedl, že jedním z důvodů proč se večer uskutečnil,  je i snaha zachovat kontinuitu Týdne sportu tak, aby v příštím roce mohl plynule navázat 23.ročníkem. Vyvrcholením večera bylo shlédnutí a křest nového videoklipu, který proběhl za asistence Zbigniewa Czendlika , Josefa IX., Luboše Vašiny  a dalších významných hostů.
Přejme si, aby závěrečný přípitek přinesl úspěch nejen novému videoklipu, ale i budoucím ročníkům Týdne sportu v České Třebové.
Milan Michalski