Program 27 statečných a realita aneb Páté kolo u vozu    


Pomalu se blížíme ke dvěma letům fungování našeho uskupení 27 statečných v koalici, která řídí naše město. Vyhodnotili jsme si naše úspěchy při prosazování priorit našeho programu a učinili závěry, které nás vedou k ukončení naší koaliční spolupráce.
Proto se 27 statečných rozhodlo k 15. 7. 2020 podat jednostrannou výpověď
KOALIČNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI VE MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018–2022
Zřejmě jsme získali podobnou zkušenost jako většina menších stran vstupujících do koalic. Nedokázali jsme ovlivnit takřka nic a ztratili jsme i pocit, že se v současných podmínkách fungování můžeme dočkat změny.
Pokusíme se definovat hlavní důvody, které nás k tomuto rozhodnutí vedou:
1. Transparentnost jsme si nepředstavovali pouze jako splnění zákonných povinností, ale opravdu zpřístupnění všech dostupných informací občanům. Měli jsme snahu tak obyvatele města co nejvíce do fungování města zapojit.
2. S péčí řádného hospodáře… Tuto formulaci jsme vnímali tak, že budeme přistupovat k nakládání s majetkem města a jeho financemi obdobně, jako se snaží hospodařit se svým majetkem a financemi každý rozumný člověk. S názorem, že to nejsou naše peníze a nemusí nás to zajímat, se nechceme smířit. Vadí nám například přístup města v nakládání s penězi získanými z nájmů a hospodaření s penězi občanů.
3. Výsledek minulých komunálních voleb jsme vnímali jako volání občanů po změně. Chápali jsme to nejen jako změnu v obsazení nejvyšších pozic ve vedení města, ale hlavně v systému a ve stylu jednání. Doufali jsme, že dokážeme vyvolat změnu třeba na pozici jednatele městské společnosti TEZA s.r.o. Bohužel ani tuto záležitost podporovanou dlouhodobě i velkou částí veřejnosti se nám nepodařilo prosadit.
4. Proklamované zlepšení komunikace nejen se zastupiteli, ale především s občany není jen o zřízení facebookových stránek. Například ani záměr na zřízení grilovišť nebyl projednán nejen v koalici, ale ani jsme se nezeptali na názor občanů a zastupitelů.
5. Páté kolo u vozu. Nechceme se nezaslouženě podílet na úspěších, ale ani na nezdarech naší koalice, když nejsme seznámeni s probíhajícími akcemi a dozvídáme se o nich až z tisku nebo od občanů nebo opakovaně upozorňujeme na záležitosti, které mnohdy balancují nejen na hraně zákona, ale odporují i „zdravému selskému rozumu“. 
Nelze zde popsat všechny objektivní důvody a třeba mnohdy i subjektivní pocity pro toto rozhodnutí, které zrálo již několik týdnů. Ne vše lze jednoduše popsat někomu, kdo se přímo osobně neúčastnil rozhodovacích procesů nebo jednání. 
Máme ale dobrý pocit, že se našim členům podařilo zapojit do činnosti odborných komisí, výborů a dozorčích rad, včetně účasti našeho zástupce v radě města. Přicházeli jsme i s návrhy a náměty. Bohužel pocit, že vše běží dál podle zavedených praktik, převažuje a je jedním z nejzávažnějších důvodů pro náš odchod z koalice.    
Nevnímáme toto rozhodnutí jako rezignaci, ale možnost, jak se před veřejností prezentovat jako skutečná opozice, tedy uskupení, které chce opravdovou změnu deklarovanou v koaličním programu.
 
Za 27 statečných
Soňa Mužíková a Aleš Spirman, členové Zastupitelstva města Česká Třebová