Českotřebovský deník 226/2020 (7.8.)
Semanínské zvony - nové video Českotřebovského deníku

  Video na celou obrazovku zde

SNAHA O ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
NA PŘECHODU U ZŠ ÚSTECKÁ

Vzhledem k opakujícím se případům porušování zásad bezpečnosti silničního provozu jsme dne 3.9.2019 odeslali na Odbor dopravy a silničního hospodářství žádost o vyšší zabezpečení přechodu. Jedná se o přechod přes hlavní silnici mezi budovami školy, který žáci používají při cestě do školy a ze školy, při přechodu do školní družiny, tělocvičen, na hřiště a do školní jídelny. Nerespektováním semaforu zde opakovaně docházelo k nebezpečným situacím, kdy byli ohroženi doprovázející pedagogičtí pracovníci, kteří při dohledu nad žáky vstupují do vozovky jako první. Přestože skutečně dle pokynů vyčkávají na zastavení vozidla, docházelo mnohokrát k blízkému střetu s vozidly, která předjížděla již stojící automobily. 
Samozřejmě, že nejvíce jsou ohroženi samostatně přecházející žáci, kteří, ačkoliv jsou opakovaně upozorňováni na zásady bezpečnosti provozu, občas přecházení nevěnují dostatečnou pozornost.
Po projednání na odboru dopravy zastoupeném Ing. Tomášem Hájkem byla dne 17. 09. 2019 podána žádost Městského úřadu o vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 v obci Česká Třebová. Žádost byla odeslána na Policii ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí. Tato žádost byla dne 23. 09. 2019 postoupena na Krajské ředitelství Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.
Po opakovaných dotazech školy na místní odbor dopravy, který znovu dne 4. 3. 2020 kontaktoval Krajské ředitelství Pardubického kraje Odbor služby dopravní policie, přišlo dne 2. 7. 2020 stanovisko k návrhu místní úpravy, které nesouhlasí s navrhovanými světelnými panely. Stanovisko souhlasí s vytvořením bílé klikaté čáry před přechodem v obou směrech a doporučuje realizaci povrchu se zvýšenými adhezními vlastnostmi. Tyto červené povrchy zvýrazňující přechod a zajišťující lepší brzdné vlastnosti auta byly realizovány na více místech v České Třebové, bohužel nikoliv u naší školy.
Sice zde od roku 2015 došlo pouze ke 2 dopravním nehodám, kdy naštěstí nedošlo ke zranění chodce, nebezpečné situace se zde však opakují každý týden. S nastávajícím školním rokem, kdy děti od března prožily „nejdelší prázdniny“ ve svém životě, proto musíme být ostražití všichni.
Budeme se i nadále snažit o zvýšení bezpečnosti i zvýraznění přechodu, po kterém denně přechází stovky dětí a často zde dochází k nebezpečným situacím. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Hájkovi za jeho snahu a spolupráci.
P. Vomáčková, ředitelka ZŠ Ústecká


K PODZIMNÍ ROZHLEDNĚ PO PĚTADVACÁTÉ

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 13. září 2020 25. ročník podzimní  cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. Start je od 8,00 do 10,00 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky.
Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloupnici do cíle k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny.
Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. Akce se doposud zúčastnilo 17105 turistů.   Pozor – mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Pořadatelé děkují Městu Ústí nad Orlicí za dlouholetou finanční podporu
Akce je pořádána u příležitosti vstupu KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ v Ústí nad Orlicí v roce 2019 do SÍNĚ SLÁVY ČESKÉ TURISTIKY.Zdrávi došli i dojeli.  MR


Mimozemšťané v České Třebové !

Startovali někde na českotřebovském letišti a jejich vznášedlo bylo krásné barevné. Let byl klidný a tichounký....