Českotřebovský deník 243/2020 (24/2)
Vážení příznivci spolku Za jeden provaz,

současná doba je nejistá, a proto v těchto dnech zvažujeme, zda zahájit přípravy na 11. Podzimní benefiční ples Za jeden provaz, který je naplánován na sobotu 14.11.2020 v Národním domě v České Třebové. Výtěžek plesu bude věnován na zakoupení pomůcek pro Domov pro seniory v České Třebové (zvedací židle, antidekubitní matrace, rehabilitační pomůcky). Věnujte nám, prosím, chvilku Vašeho času a dejte nám vědět Váš názor, který je pro nás velmi důležitý. Dotazník (https://forms.gle/D64AeJgziWo2Y3CE8) je přístupný do 31.8.2020. Předem velice děkujeme,  Za jeden provaz, z. s
Září je za dveřmi - začíná velký rozjezd kulturních programů

Kultura byla v jarním období  opomíjená a kulturní pořady byly dosud většinou venku pod širým nebem. Nyní se vše mění, budeme navštěvovat koncerty a divadla v sálech, ovšem  za určitých ne příliš příjemných omezení. Nijak se nedotkne omezení akcí nad 500 diváků či posluchačů, další však ano. Intenzita kulturních akcí během, podzimu stoupne díky tomu, že  dobíhají neuskutečnění koncerty a divadla v jarní doby a k tomu se přidávají představení nová.  Začínají další výstavy ve Výstavní síni a  opět se rozjíždí filmové projekce v kině, správněji ve "velkém sále Kulturního centra"
 
První koncert v podzimní sezóně bude v kostele

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka: Vladimír Roubal 
Varhanní recitál - J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, Zd. Pololáník a varhanní improvizace
datum: 12. 09. místo: Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová  začátek v 19.00 hodin 
vstupné: 160,- Kč, předplatitelé KPH 80,- Kč

Máme nebo nemáme ještě KINO SVĚT? 

K tomu bych měl jednu poznámku. Nějak se nemohu smířit s tím, že u nás ve Třebové máme prostě jen "kino".  Dosud jsme měli KINO SVĚT", které nikdo nezrušit, ale v programech to uváděno v poslední době není. Vymizelo to prakticky s tím, jak nastoupil do funkce ředitele KC Mgr. Josef Kopecký. Když jsem se na to před lety ptal, tak mi bylo odpovězeno, že název kino Svět zůstal a že je používán "ve vodoznaku" na plakátech. V programech ale není  název kina uveden a nikde jsem se nedočetl o rozhodnutí o jeho zrušení. To si nedovolili ani Sociální demokrati po divoké privatizaci Dělnického domu v devadesátých letech. A tak i nyní právě uváděný program kina na září 2020 žádný název kina neuvádí.  Nechávám to tak, jak jsem dostal  ke zveřejnění a nic už na tom nebudu měnit. Odpověď na mou otázku, jaké máme  u nás kino bych ale rád dostal.
Není to jistě na mně, budu se muset přizpůsobit, ale do konce loňského roku 2019 jsem v programové části Českotřebovského zpravodaje stále (tvrdošíjně) uváděl "Kino Svět".  Bylo by dobré napsat v čem je to nyní bez názvu výhodnější a zda by třeba nebylo dobré, aby tato změna prošla usnesením rady města.
Na fotografii je samozřejmě to parnické kino JAS po jeho úpravě na kino "širokoúhlé".  Kino na Parníku zaniklo společně s privatizací a restitučními nároky majitelů. To českotřebovské "Kino Svět"  odolalo a  stalo se pak součástí Kulturního centra, sál je nyní multifunkční. Umožňuje také 3D projekci, došlo ke změně promítací technologie.  A tak dnes musíme na plakát či do program více než dvacetkrát (zbytečně) napsat že projekce probíhá "ve velkém sále Kulturního centra" aby lidi věděli kam mají přijít. Nebo by prostě stačilo jen jednou napsat  že "Kino Svět promítá ve velkém sále Kulturního centra", podobně jako v ústeckém Roškotově divadle promítá kino MÁJ..... Snímky kina Svět po rekonstrukci v r. 1976. (Fotografie z publikace Jaroslava Lopoura Českotřebovská kina v letech 1911 - 2015) MM

Podobně zmizely beze stopy další  názvy, týkají se Antonína Bennewitze

Konkrétně se jedná o název Hudebního pavilonu v Javorce, kde se konají letní koncerty a další letní akce, Spolu s jeho úpravou zmizel před několika lety nápis "Hudební pavilon Antonína Bennewitze" a vysvětleno to bylo úpravou fasády, opatřenou proti sprejerům. Dopadlo to tak, že sprejeři po fasádě malovali až do loňského roku, kdy byla provedena další, prý už opravdu  dobrá ochrana proti sprejerům. To ovšem neznamená, že by zde nemohla být např. tabulka z mosazného nebo nerezového plechu přišroubovaná do fasády. Stejně tak se v devadesátých letech vytratil z názvu českotřebovské Základní umělecké školy její původní název,  LŠU Antonína Bennewitze", o který se zasloužil bývalý ředitel LŠU Antonín Šimeček po jeho nástupu do funkce v roce 1958.  A tak zatím v jiných okolních městech mají např,. v Litomyšli ZUŠ Bedřicha Smetany, v Lanškrouně ZUŠ Jindřicha Pravečka, v Ústí n.O. ZUŠ Jaroslava Kociana, v Žamberku ZUŠ  P. Ebena a pod., u nás, jsem se již zavedeného pojmenování (potichu) vzdali. (mm)

 Pozvánka do knihovny

  • Matyldino pohádkohraní Speciál - čtvrtek! 10. 9. 2020, zábavný pořad s písničkami pro děti předškolního věku. Hostem bude Marek Šolmes Srazil
  • Akce na oddělení Teenspace - Přijď se seznámit s Ozobotem, Scottie Go!
  • Norské Lofoty - putování za polární září - 23. 9. 2020
  • Aby záda nebolela - 29. 9. 2020

Od 1. září bude knihovna opět otevřena v běžnou otevírací dobu.V Trstěnici měli o víkendu dožínky s průvodem na vysoké krajské úrovni 

Přijel hejtman, ale radní Michal Kortyš a Hana Štěpánnová byli dokonce v kroji. Fotografie Luboš Kozel