Českotřebovský deník 244/2020 (25/8)
Galerie osobností města: Pavel Langhans 75 let - nové video
   Video v plné velikosti je ZDE
Pavel Langhans je českotřebovský rodák, patriot, výtvarník, také byl soukromý podnikatel, autor  nespočitaných obrázků z oblasti kresleného humoru. Prostě aktivní člověk, který celý svůj život vyplnil smysluplnou prací, dokázal potěšit spoustu lidí. V červenci oslavil 75. narozeniny. O sobě píše následující curriculum vitae:
"Z výrobního pásu jsem sjel 14.července 1945 a dostal jsem SPZ: UO-1945 Byl jsem malý a zářil novotou. Musel jsem se ale pomalu zajíždět, abych se rychle nezadřel! Barvu jsem měl ocelově bílou a vše bezvadně fungovalo. Někdy kolem roku 1954 mi začaly první potíže! Tenkrát ještě nebyly žádné katalyzátory a ovzduší bylo, směrem od srdce republiky ,,OSTRAVY“ dost zaneřáděné! Náhle jsem začal kuckat, cukat, no prostě ztrácel jsem požadovaný výkon. Teplota letěla nahoru a ozvaly se blatníky (uši)! Proto jsem musel poprvé v životě do specializovaného servisu ON-Litomyšl! Tam mě dali do pořádku a mohl jsem opět vyrazit do života.
Do nádrže jsem lil, co se dalo. Smíchané palivo ale dělalo neplechu a přechlastaný karburátor, byl příčinou mnoha přerušených jízd. Jinak jsem šlapal jako švýcarské hodinky a životem jsem frčel dál bez nehody! Později mi zeslábly světlomety a musely se zkorigovat na dvě dioptrie. Léta běžela, karoserie zešedivěla a v převodovce vypadl sem tam nějaký zub Stále jsem brázdil cesty životem i Evropou bez nehody! Sem tam sice něco upadlo, dalo zpátky a jelo se dál.
Do nádrže jsem konečně nalezl vhodné palivo ,,Becherovku“, místo čím dál dražšího NATURALU! V roce 2012 jsem ale musel opět do specializovaného servisů FN-Ostrava s výfukem K tomu se přidaly později v roce 2015 problémy s levou poloosou. Nejbližší servis z chalupy, na tuto problematiku, byl ON-Rychnov/K. Tam mi odborníci vyměnili nový kloub a těšil jsem se jak opět pofrčím stopadesátkou? Ale jak jsem se mýlil! Po sedmapadesátiletém provozu, moje čím dál chatrnější kára asi dosluhuje? A hlásí se nové problémy, které k životu zákonitě patří. Jenom doufám, že v příštím servisu projdu "

Hudební skupina Karolína hrála pro seniory v Bezděkově


Začátek koncertu velmi populární folkové skupiny  byl netradičně posunut až na 17. hodinu. Všichni se těšili a stálo to za to. Kapela nastoupila vzhledem k okolnostem pouze ve třech, ale odvedla opravdu velkou práci, písničky opravdu padly do noty. Vystoupení skupiny pochválila také starostka města Magdaléna Peterková, která si přišla si přišla poslechnout, stejně jako si nenechala ujít červencový koncert Karolíny v parku Javorka. Měl jsem mimořádně možnost (za splnění všech podmínek) projít i   na terasu Domova, a viděl tedy spokojenost posluchačů zblízka. Svědčí  tom i následující fotografie. Z vystoupení Karolíny připravuje Českotřebovský deník videoreportáž, která bude publikována zítra ve středu 26. 8.večer.  (mm)
 

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN na sezónu září 2020/červen 2021:

Sokol Česká Třebová - tělocvična Na Skále

Rodiče a děti    ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 16. 9. 2020 

středa  16,30 - 17,30 hod. velký sál za sokolovnou (bývalá tělocvična VDA)   cvičitelka Lenka Strouhalová

Ženy                ZAHÁJENÍ V PONDĚLÍ 14. 9. 2020

pondělí    9,30 - 10,30 hod.   sokolovna - malý sál -  cvičitelka Jiřina Kudrnová nebo  Růžena Dobroucká     

               18,30 - 19,30 hod.   sokolovna - malý sál  - cvičitelka Ema Gregarová  nebo Dana Kubrtová
čtvrtek  18,30 - 19,30 hod.   sokolovna - malý sál  - cvičitelka Dana Kubínková

Všechny zájemce srdečně zveme - přijďte s námi cvičit Na Skálu.

Za cvičitelský sbor Lenka Strouhalová, náčelnice SV


Cvičení  jogy  na července  začíná  v úterý  8.9. 2020   od  18 hod. Hyšková  a Cejnarová

Předčasné užívání, bezpečnost a budoucí údržba na budovaném hřišti Trávník 

Na jaře mne trochu zaskočilo, když v dolní části podél chodníku zmizelo (bylo pokáceno) cca 5 vzrostlých borovic. Na jednání MR (v té době jsem byl jejím členem) jsem dostal odpověď, že to je podle projektu. Byl jsem překvapen, ale třeba je to v tomto případě odůvodnitelné.
V minulém týdnu bylo povoleno předčasné užívání stavby - hřiště. Vlastní realizace je naprostou tragédií řemesel všeho druhu:
Plot je zrůdnost - jak na tohle někdo mohl vydat "předčasné užívání! Hrozí velké nebezpečí úrazů dětí - ostré nezabroušené hrany řezaných plechů držících ráhna plotu a uřezané nezačištěné odřezané pásovice originálních držáků na žárově zinkovaných sloupcích plotu !!!!
Branky - tragédie na úrovní kutila ze 3. třídy - to nejde popsat, to je prostě musí vidět na vlastní oči!
Proč není horní branka přístupná z chodníku? Proč jsou tam ty "kamenné! nášlapy? Minimálně pro údržbu naprosto nevhodné.
DTTO platí o šikmé zkratce se šlapáky - problematická údržba a navíc to bude klouzat nejen v zimě, ale i za mokra.
V některých místech se dlažba propadá už teď. Například pod schody je dlažba špatně vyspádovaná.
Co znamenají ty navezené hromady u horních částí ramen schodů - jednak se to bude splavovat a hlavně se to bude špatně sekat.
Místa mezi obrubami chodníků a trávníky měla být dosypána hlínou a ne stavební sutí a štěrkem.
Velké kameny v budoucích "mlatových" chodnících - nelze správně zhutnit - příčné řezy komunikací tohle jistě neobsahují
Další problém vidím v tom, že pod novými chodníky zůstaly ty původní rozlámané betony - 1.nebo 2. zima a chodníky budou" ala Lochnesska". Zábradlí schodišť je daleko od schodnic.
U šikmého chodníku směrem ke kontejnerům na tříděný odpad bude asi nutné instalovat zábradlí také. Bez něho to podle normy zřejmě nevyjde vzhledem k dost velkému sklonu komunikace
Pod lanovkou by měla být dopadová plocha (dle norem?) - jednak tam bude bláto/prach a hrozí nebezpečí úrazu při pádu.
Celý kruh pod herními prvky není "oddrénován" - po dešti je to bazén plný kačírku a vody.
Krátká klouzačka z oploceného hřiště - dopadová plocha + velká vzdálenost od branky.
Jistě by se podobných vad našlo více při podrobné inspekci.
Dodavatel vzešel z opakovaného výběrového řízení:
https://www.hlidacstatu.cz/Detail/11000316?qs=ico%3A25918516  Cena s DPH: 4 831 666 Kč
(A. Spirman, FB 27 statečných, text byl doplněn velkým počtem fotografií popisujících uvedené problémy)


Před 10 lety v Letohradě: Prémie Miroslava Ivanova pro Martina Šebelu

Publikaci Martina Šebely „Ze starého Trávníka“, vydané za podpory Města Česká Třebová v roce 2009, se dostalo uznání v podobě udělení regionální  Prémie Miroslava Ivanova za rok 2009, kterou udílí Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische při Obci spisovatelů v Praze. Autor převzal diplom na XXV. setkání autorů literatury faktu 22. září 2010 v obřadní síni letohradského zámku. Na  dvoudenní akci, probíhající letos na téma Národní obrození, se dále podílelo Město literatury faktu Letohrad a město Jaroměř - Josefov, rodiště Miroslava Ivanova. Setkání v Letohradě proběhlo pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Pardubického kraje.  

Práce na gymnáziu v Jevíčku potrvají do začátku příštího roku 

Od června pokračuje realizace projektu na úsporu energií na historické budově gymnázia v Jevíčku. Jedná se o výměnu oken a opravu fasády. Zateplení půdy stihla dokončit firma, se kterou Pardubický kraj později rozvázal smluvní vztah. Nyní je vše na dobré cestě a práce by měly být hotovy v lednu příštího roku.
„Od původní firmy bylo v termínu dodání hotové pouze zateplení půdy školy. Výměna oken a oprava fasády byla provedena částečně, nebo vůbec. Pardubický kraj proto musel změnit dodavatele. V současné chvíli jsou stavební práce v plném proudu. Celkové náklady budou ve výši 31 milionů korun,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Gymnázium je sice zakryté lešením, ale žáci budou mít bezpečný vstup do budovy zajištěný. Stejně tak nebude omezeno větrání vnitřních prostor, které je doporučeno v hygienickém manuálu, který obdrželi všichni ředitelé škol.
„Vstup do budovy bude zajištěn pouze dvěma předními vchody, které budou v rámci postaveného lešení zajištěny proti nebezpečí pádu uvolněných věcí shora a proti nedovolenému vstupu cizích osob na lešení. Zadní vchod bude po dobu průběhu rekonstrukce uzavřen, stejně tak i dvůr gymnázia. Co se týká problémů s větráním, je dohodnuto se stavební firmou, že novými i starými okny lze větrat i během oprav fasády budovy,“ informovala ředitelka gymnázia Lucie Škvařilová.
Do dvou prvních tříd čtyřletého gymnázia nastoupí v září 38 žáků, jedná se o přírodovědný a humanitní obor. Do první třídy kombinovaného lycea, které využívá prvky waldorfského vyučování, nastoupí 10 žáků.
Kromě nového vzhledu budovy se mohou žáci těšit na změny v Domově mládeže.  V květnu byly dokončeny nové kuchyňky.