Českotřebovský deník 246/2020 (27/8)
Výsledky ankety OIKTV zveřejněny

Výsledky zpracované ankety byly zveřejněny v Českotřebovském zpravodaji a na webové stránce města . K dispozici je má také Českotřebovský deník, který se bude rozborem výsledku a porovnáním s dalšími anketami zabývat  v dalších dnech.  První dojem je ovšem potřeba zmínit i nyní: po velkém, více než dvouměsíčním "bubnováni" přinesla anketa jen žalostné výsledky, tedy "málo muziky".  Anketa narazila na velký nezájem veřejnosti a validita výsledků je tedy přinejmenším sporná. I to je ovšem výsledek, který je nutné zmínit. Zvláště ve srovnání s loňskou anketou Karla Kubišty, kde po zveřejnění v Českotřebovském zpravodaji a v Ročence Českotřebovsko bylo 500 odevzdaných odpovědí.  (Přesto se některé trendy potvrdily.)  Obecně to může vypovídat také o tom, že občany  téma nezaujalo. Problematice OIK TV veřejnost nevěnuje tolik pozornosti, kolik  by si zasloužila zvláště ve spojení s tím, že je pro tento účel věnováno tolik finančních prostředků. Více v dalším textu, který se teprve připravuje. (mm)
 
Galerie osobností města: Jiří Mazánek.  Nové video Českotřebovského deníku

V plné velikosti můžete pustit ZDE
Jiří Mazánek - nejstarší českotřebovský učitel - se v dobrém zdraví dožil letos v únoru 92 let. Jeho učitelskou kariéru učitele jazyků připomíná redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Víta Balcarová, která  v pardubickém rádiu vede Seniorský magazín. Setkání s Jiřím Mazánkem zaznamenala také kamera Českotřebovského deníku. Ve videomedailonku  se také setkáme na návštěvě také s Martinem Šebelou a dcerou Jiřího Mazánka MUDr. Alenou Ferebauerovou. Jiří Mazánek prožívá klidné stáří v českotřebovském domě s pečovatelskou službou v Masarykově ulici. 
 
Americký konzulát ve Školní ulici?

Tak reagují alespoň někteří kolemjdoucí při průchodu nyní čerstvě znovuzadlážděnou Školní uličkou spojující Staré náměstí s ulicí Podbranskou.
Věříme, že i další pokračování v trasy v Podbranské ulici bude mít důstojnou úpravu vozovky i chodníků.
Všechny tyto nyní opravované komunikace nám letos hodně chybí. 
Jako bonus navíc máme zatím "americký konzulát". Vlajka na dřevěné tyčí se ale více hodí někam na ranč. 

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN na sezónu září 2020/červen 2021:


Sokol Česká Třebová - tělocvična Na Skále

Rodiče a děti    ZAHÁJENÍ VE STŘEDU 16. 9. 2020 

středa  16,30 - 17,30 hod. velký sál za sokolovnou (bývalá tělocvična VDA)   cvičitelka Lenka Strouhalová

Ženy                ZAHÁJENÍ V PONDĚLÍ 14. 9. 2020

pondělí    9,30 - 10,30 hod.   sokolovna - malý sál -  cvičitelka Jiřina Kudrnová nebo  Růžena Dobroucká     

               18,30 - 19,30 hod.   sokolovna - malý sál  - cvičitelka Ema Gregarová  nebo Dana Kubrtová
čtvrtek  18,30 - 19,30 hod.   sokolovna - malý sál  - cvičitelka Dana Kubínková

Všechny zájemce srdečně zveme - přijďte s námi cvičit Na Skálu.

Za cvičitelský sbor Lenka Strouhalová, náčelnice SVZachovat jako technickou památku?

 
Dostal jsem několik nezávislých námětů na to, abych se šel podívat na zachovaný ocelový a litinový mechanismus stavidlového jezu, který dříve zahradil a reguloval výšku hladiny ve zdrži  tzv. "Starého koupadla"  v Bezděkově. Když se to ošetří, namaže a natře, bude to krásné a možná se to bude lépe vyjímat než "střet civilizací" v podobě nabouraného Porsche na náměstí v Litomyšli. Stojí to nyní pod terasou Domova pro seniory vedle mobilního WC dělníků pracujících na přestavbě Třebovky. Je to moc těžké, snad to i patří městu  a tak bych to  nejradši prozatím opravdu někam uklidil s možností úpravy (nebo vydražení?). Snad to je i jakási technická památka s neméně významnými vlastnostmi estetickými, uprostřed posekaného trávníku na vhodném místě vzbudí pozornost větší než mnohé speciální výtvarné dílo. Další možností je to prodat do šrotu... (mm)  Dolní foto tzv. "Starého koupadla" v Bezděkově, kde právě stavidlový jez (vlevo) umožňoval koupání, pochází z archivu Martina Šebely.

Zastupitelé poslali do kultury ještě necelých 6 milionů korun

Poslední jednání Zastupitelstva Pardubického kraje v tomto volebním období potvrdilo také návrh dotací do kultury a obnovy památek v kraji. V celkovém součtu činí jejich objem 5,9 milionu korun.
„Především jsme částkou 3 miliony korun podpořili rekonstrukci bývalé klášterní budovy na Komenského náměstí, kterou opravuje škola Svítání.  Zároveň se tu opravuje také s krajskou dotací kostel Zvěstování Panny Marie založený Arnoštem z Pardubic, takže zanedlouho bude celé Komenského náměstí, kde sídlí i Krajský úřad, ve velmi pěkném stavu,“ konstatoval I. náměstek hejtmana Roman Línek, který byl předkladatelem zprávy.
Dotaci 1,1 milionu korun získá Společnost přátel čs. opevnění. „Dotace je určena na stavbu plně funkčního modelu otočné a výsuvné dělové věže v měřítku 1:10 pro expozici ve tvrzi Bouda,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Částka 400 tisíc korun pomůže sanovat trhliny na faře v Heřmanově Městci, 300 tisíc putuje na odstranění havárie zdiva na hradu Svojanov a stejná částka na restaurování varhanního stroje v kapli sv. Huberta na Mendryce v Janově u Litomyšle. Dotaci získala obec Předhradí na vstupní památkově chráněnou zeď před Hájenkou. Další částky jdou do Holic, Litomyšle, Verměřovic, Skořenic, Horní Sloupnice, Volče, Koldína a Velin.
 
Kraj vykoupí pozemky za více než 12 milionů korun

Krajští zastupitelé se tento týden zabývali také řadou majetkových záležitostí. Kromě prodeje vily Klára městu Litomyšl to byly i výkupy pro dálniční přivaděče.
„Tentokrát se jedná se především o pozemky, které potřebujeme pro dálniční přivaděč II/322 z budoucí  D35 po obchvatu kolem Dašic a dále na Černou za Bory do Pardubic, za více než 12 milionů korun.   Zastupitelé schválili i řadu dalších výkupů pozemků pro investice a modernizace na krajských silnicích, například II/337 Třemošnice – hranice kraje. S majiteli jsme se dohodli a nyní s nimi můžeme uzavřít smlouvy,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.


Sloupky a zákazy vjezdu v Karlových Varech  

V lázeňském území Karlových Varů byly před pár dny instalovány a zprovozněny zábrany průjezdu. Trvalo jen pár dní, než se našli první filutové, kteří chtěli tuto zábranu přelstít. Dva taxikáři chtěli zjistit, zda by nemohli projet na jedno zasunutí sloupků. Nepovedlo se. „Sloupky jsou naprosto standardním nástrojem v řadě evropských zemí i městech České republiky. Instalovali jsme je proto, že řidiči dlouhodobě nerespektují zákazovou značku a jak je vidět, nechtějí respektovat ani sloupky. Tady ale mají smůlu. Doteď si totiž všichni říkali, že značka není zeď, ale teď je třeba říkat, přes sloupky neprojedu...
To neznamená, že zařízení  nemá mouchy. Složky Integrovaného záchranného systému (IZS) mají  problém s tím, že pokud pojedou k zásahu v koloně, projede vždy jen jeden vůz a ten druhý bude muset čekat a znovu sloupky zasouvat.  Tyto věci nyní v K. Varech řeší s dodavatelem. Složky IZS mají mít možnost sloupky zasunout na celou dobu zásahu a poté je zase vrátit do běžného provozu. Počty průjezdů lázeňským územím se po zavedení tohoto opatření velmi výrazně snížily. Řeší se i problém mobilních aplikací, kde ještě tyto zábrany nejsou zapracovány. Vedení města zároveň připustilo, že už nyní tipuje další lokality, kde by se mohly sloupky instalovat.
 O zábranách s pomocí takových sloupků se uvažovalo i v České Třebové na Splavě, vlastně zde byl již první pokus instalován a nebylo to šťastné rozhodnutí. Přineslo více problémů než užitku. Naštěstí se podařilo zopakování záměru zrušit, je řada dalších významnějších problémů k financování.. Nemáme lázeňskou zónu, kde je takové omezení nutností.