Českotřebovský deník 248/2020 (29/8)
Mládežnické týmy SKB Česká Třebová na soustředění v Dolní Čermné

Od 22. do 28. srpna   absolvovaly mládežnické týmy  SKB Česká Třebová  svoje tradiční prázdninové soustředění  Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné. Zde byli vždy s podmínkami spokojeni a bylo tomu tak i v letošním roce. Zde měli mladí sportovci vedeni kompletní sestavou svých trenérů pro svoje aktivity skutečně  všechny možnosti. A dá se říci, že byly plně využity, výsledkem  bylo především stmelení kolektivu a zvýšení fyzické zdatnosti.  Poprvé se soustředění zúčastnil i kompletní tým nejmladších jedenáctiletých žáků, který se poprvé loňském roce představil na několika turnajích přípravek. (Viz foto z výletu na rozhlednu Mariánka v Horní Čermné) Nová sezóna 2020/2021 je již skutečně přede dveřmi, po neděli začínají první pravidelné tréninky a uskuteční se již i první turnaje.  

Cvičení  jogy  na července  začíná  v úterý  8.9. 2020   od  18 hod.  Hyšková  a Cejnarová                    

Poslední pohádka a poslední letní koncert v Javorce  

V uplynulém týdnu skončilo srpnové léto v Javorce, na kterém se střídaly opět pohádky pro děti, letní koncerty a letní filmové projekce. Na rozdíl od předchozích let byl letní kinematograf přesunut ze Starého náměstí do Javorky, myslím, že to přispělo  k celkové spokojenosti, v Javorce jsou pro takovou  projekci lepší podmínky a není sem ze města nijak daleko.
Poslední pohádka zde byla ve středu 26.  srpna. Divadélko 100 opic zde předvedlo dětem pohádku "Medoušek je hrdina" (na fotografii). Na posledním koncertu se dne 27. srpna se zcela zaplněnému prostoru u pavilonu představila skupina Ahaver. Aby toho neměla málo, tak ještě jednou vystoupila další den na terase národního domu na akci Koalice pro Českou Třebovou "Loučení s létem", Na letních koncertech střídaly žánry a tím také i publikum, tradičně největší zájem je o folkové skupiny. V minulých letech zde hrávala také dechovka,  letos z této oblasti  nikdo nevystoupil.
Foto Martin Šebela. Z posledních letních akcí v Javorce připravil navíc Martin Šebela fotoreportáž ZDE
 
Hrobka v chrámu sv. Bartoloměje vydala nová svědectví

Už v loňském roce byl zahájen nedestruktivní průzkum hrobky Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích.  Nejprve sem nahlédla mikrokamera, díky níž získali odborníci základní informaci o uspořádání nepřístupné hrobky a mohli naplánovat její podrobný průzkum. Následně bylo do hrobky nainstalováno zařízení, které 14 měsíců ve dvanáctihodinových intervalech měřilo teplotu a relativní vzdušnou vlhkost. Tento týden, po vyjmutí čidel, připravili odborníci nové spuštění velmi dobře vybavené speciální minisondy, jejíž prototyp byl vytvořen pro dokumentaci původní královské hrobky hrobky císaře Karla IV. v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Sonda dokáže v nepřístupném podzemí provádět celou řadu činností, které slouží ke komplexní dokumentaci, případně i odběru vzorků pro následné přírodovědné analýzy. Získané záběry ještě posoudí specialisté, ale už teď je jisté, že zde archeologové a historici získali nové a dosud neznámé poznatky.

„Pernštejnové jsou teď v Pardubickém kraji v centru pozornosti. Příští rok na jaře si připomeneme 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna, vizionáře, který přivedl tento rod z Moravy do východních Čech.  Byl to osvícený muž, se kterým sem přišla renesanční architektura, výtvarné umění, ale také rybníkářství nebo důmyslné obranné systémy a vojenství. Spolu s dalšími partnery k tomu Pardubický kraj chystá celý seriál připomínkových akcí, a některé z nich se rozjíždějí už letos. Jsem rád, že jednou z nich může být i nový výzkum hrobky Vilémova syna, Vojtěcha z Pernštejna,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Vojtěch patřil k nejmocnějším mužům království, jeho funkce vrchního hofmistra by se dala přirovnat v dnešní terminologii k funkci premiéra a předsedy soudu zároveň. Jeho náhlá smrt v roce 1534 je však dodnes opředena různými legendami. Údajně byl proklet mnohonásobnou vražedkyní Kateřinou Lažanskou, kterou pár dní předtím odsoudil k smrti. Byl pohřben podezřele velmi rychle bez obvyklých okázalostí.
Pár let po jeho uložení do rodinné hrobky byl v chrámu sv. Bartoloměje nad pohřební komoru postaven nádherný mramorový náhrobek, který je zde dodnes.
První průzkum hrobky se uskutečnil v letech 1995-97. Závěry z něj o velmi zdevastovaném stavu se však nyní při podrobném zkoumání v celé šíři nepotvrdily. V první komoře jsou zbytky tří rakví, ve kterých byli zřejmě uloženi první Vojtěchova žena Markéta, jeho syn Ludvík a nakonec i sám Vojtěch.
„S velmi vysokou mírou pravděpodobnosti, hraničící téměř s jistotou, můžeme dnes říci, že v jediné jen málo porušené rakvi je sám Vojtěch. Dnes se ukázalo, že tato rakev je malovaná, s nápisem I.N.R.I. a obrazem Ježíše na kříži. Byla překryta nějakou tkaninou,“ říká Jiří Šindelář ze společnosti, která má za sebou už několik stovek podobných průzkumů.
V druhé komoře leží vzdálená příbuzná Žofie Těšínská z rodu slezských Piastovců, která zřejmě měla být nevěstou pro některého z Pernštejnů v Pardubicích, ale předčasně zemřela. Průzkumná sonda ukázala detailně její dokonale zachovaný pohřební oděv a také masivní kříž s růžencem nebo náhrdelníkem.
Použitá sonda umožnila naskenování celého nepřístupného podzemí ve 3D, jehož výsledkem bude jeho podrobná digitální kopie, a zaznamenala detaily, které nyní mohou posoudit další specialisté. Podle odborných posudků se rozhodne, zda má smysl v průzkumu pokračovat a případně, jakým směrem.

Záchranáří z Holic mají novou výjezdovou stanici

Po Starých Čívicích, provizorní stanici na Seči a moderní výjezdové základně v Chrudimi má Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje další moderní výjezdové stanoviště. Tentokrát v Holicích. Nová budova za více jak 19 milionů korun navazuje svým vzhledem na všechny předcházející základny. V krátké době bude otevřena další budova, a to ve Vysokém Mýtě v areálu nemocnice.
„Modernizace výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje patří společně s postupnou obměnou sanitních vozů mezi naše priority v oblasti přednemocniční péče. Navíc jdeme s trendem, který je jednoznačně v umisťování základen při hlavní silnici ideálně na okraji měst. V tomto případě nedaleko silnice I/35, kde nehodovost rozhodně nepatří mezi nejnižší,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stavba, která následuje vizuálně trend ostatních základen, vyšla na více jak 19 milionů korun, což je obdobná částka, se kterou jsme počítali v rámci výběrového řízení na stavbu základny na Seči,“ řekl hejtman.
Krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr v Holicích sledoval celý průběh stavby a byl také při stavební přejímce. „Vybudování nové výjezdové základny řeší dosavadní nevhodné umístění v provizorních prostorách objektu města Holice. Pronajaté prostory svým členěním, velikostí a celkovou dispozicí již stěží plnily současnou legislativu a již nevyhovovaly potřebám našich záchranářů. Jsem také rád, že se i přes různá epidemiologická omezení podařilo stavbu dokončit ve stanoveném termínu tak, aby mohla již dnes sloužit svému účelu. Jedná se o jednopodlažní budovu se zázemím pro personál, skladovacími prostory a samozřejmě garážovými prostory pro sanitní vozy,“ sdělil krajský radní Ladislav Valtr.