VÍTE KDO BYL LUDVÍK KREJČÍ?

GENERÁL, PO KTERÉM SE NOVĚ JMENUJE BOUDA U BOUDY.


Tvrz Bouda patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v Pardubickém kraji. Ten se ji jako vlastník snaží dlouhodobě upravovat tak, aby byla atraktivnější pro návštěvníky, ale také pro samotné provozovatele a průvodce. Významným milníkem, který umožní další rozvoj vnitřních prostor tvrze, je dokončení provozní budovy. Pardubický kraj zaplatil za objekt ze svých zdrojů přibližně 25 milionů korun.
Devět let jsme vlastníkem objektu, který jsme převzali od státu zejména z provozních důvodů. Od té doby se snažíme tuto unikátní památku rozvíjet. Prvním nezbytným předpokladem byla elektrifikace, protože do té doby elektrickou energii vyráběla dieselová elektrocentrála, jejíž provoz nás stál 200 tisíc korun ročně. Po dokončení elektrifikace v roce 2016 bylo možné přikročit k dalšímu milníku, a to vystěhování provozu ze samotné tvrze,“ zrekapituloval vývoj hejtman Martin Netolický. „Díky této provozní budově, která nás vyšla na 25 milionů korun, se nám podařilo vybudovat dostatečně kapacitní zázemí včetně pokladny, občerstvení, ubytování pro průvodce či dílny. Osobně vnímám stavbu jako vkusnou, která nijak nenarušuje charakter místa. Na vybavení objektu nábytkem jsme spolupracovali s Věznicí Mírov, která má velmi kvalitní truhlářskou dílnu a musím říci, že z návštěvnického, ale i uživatelského hlediska se jedná o prvotřídní práci,“ řekl hejtman.
S trochou nadsázky lze říci, že dokončením budovy vše teprve začíná. Pardubický kraj plánuje v objektu tvrze další důležité úpravy a vylepšení. „Po opuštění vstupního objektu můžeme začít s jeho úpravami podle historické dokumentace tak, aby Bouda dostala svůj původní vzhled. Předpokládaná investice činí necelých osm milionů korun,“ řekl hejtman. Součástí této investice je oprava hydroizolace, obnova fasády, výroba a osazení repliky střílny těžkého kulometu, dvou zvonů pro lehké kulomety, plechových silnostěnných dveří u vstupů pro pěší a posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu.
Dělostřelecká tvrz Bouda je jednou z největších pevnostních staveb z 30. let 20. století, které jsou na území naší republiky přístupné veřejnosti. Je zároveň součástí Králické pevnostní oblasti, kde je postupně realizován největší projekt na záchranu a zpřístupnění těchto unikátních vojensko-technických a historických památek v České republice. Leží na značené turistické stezce i na upravované lyžařské stopě ze Suchého vrchu.
Nová Bouda generála Krejčího
Armádní generál Ludvík Krejčí (1890 - 1972) byl náčelník hlavního štábu Československé republiky a hlavní velitel branné moci v krizovém období let 1933 až 1939, kdy se podílel na vybudování důmyslného systému obrany republiky před vnějším nepřítelem a zpracování mobilizačních plánů. Jako nejvyšší představitel armády usiloval opakovaně o všeobecnou mobilzaci branné moci, ke které došlo až 23. září 1938 a stal se hlavním velitelem mobilizované armády. Po Mnichovské dohodě byl postupně upozaděn až byl na nátlak nacistů odvolán k 1.3.1939 ze své funkce.
A proč jej připomínáme? Od dnešního dne se po tak významné osobnosti jmenuje nová provozní budova u dělostřelecké tvrze Bouda, a to "Bouda generála Krejčího". Tento hrdina byl vězněn v době Protektorátu v koncentračním táboře Terezín, po roce 1948 byl degradován na vojína a pracoval v dělnických profesích až do penze. I z toho důvodu si zaslouží důstojné připomenutí. A kde jinde než na jedné z pevností prvorepublikového československého opevnění. Objekt, který umožní další rozvoj expozic, vybudoval Pardubický kraj. Považuji tuto zdařilou akci za srdeční záležitost. Nejdříve elektrifikace a nyní provozní budova. Brzy se začne upravovat vchodový objekt tak, aby i zde mohly být umístěny nové expozice.
Měl jsem dnes mimořádnou příležitost hovořit s dcerou generála Ludvíka Krejčího paní Marií Žižkovou - Krejčí. Tato dáma s velkým D je stále svěží, zajímá se o veřejné dění (ani si nepřejte vědět, co si myslí o některých predstavitelích státu), a také má zájem o vzdělávání, novou generaci a čím mě opravdu překvapila jsou její schopnosti na počítači.
Moc děkujeme, že rodina souhlasila s pojmenováním nového objektu po panu generálovi.
FB Martin Netolický  Foto Luboš Kozel


Setkání s dcerou generála Krejčího Marií Žižkovou - Krejčí. Zájem měla i Česká televize.