Pardubický Dům hudby je připravený na diváky i studenty
V loňském roce začala rekonstrukce společenské části Domu hudby v Pardubicích a shodou okolností téměř ve stejném termínu i projekt na vylepšení energetických parametrů budovy. Na konci letošních prázdnin oba projekty za téměř 100 milionů korun končí. V příštích letech na ně naváže ještě rekonstrukce vnitřních prostor školní a kancelářské části budovy, kde sídlí Konzervatoř, Komorní filharmonie, Základní umělecká škola Havlíčkova a další hudební instituce.
Společenskou část Domu hudby už Pardubický kraj předčasně otevřel v březnu, aby se mohla vrátit Komorní filharmonie a také letošní koncerty Pardubického hudebního jara. Nakonec z toho dva dny před zahajovacím koncertem sešlo v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření viru COVID 19.
„Trochu nám to nahrálo v tom, že stavbaři mohli v klidu dokončit další části budovy a namontovat veškerou audiovizuální techniku,“ říká 1. náměstek hejtmana pro majetek, investice a kulturu Roman Línek a pokračuje: „Od března stavební firmy pokračovaly ve výměně oken a dveří v celé budově. Zachovali jsme jejich velikost, členění a barevnost, ale mají mnohonásobně lepší energetické parametry. U některých částí střechy jsou posílené izolační vrstvy.“
Ve společenské části pracovaly firmy od kavárny směrem k hlavnímu vchodu, tedy na rekonstrukci malého a komorního sálu, sociálního zařízení a také hlavní vstupní části budovy z nábřeží. „Tady jsou změny v dispozici nejviditelnější, z bývalé komunistické vrátnice tu vzniká příjemný prostor pro studenty i čekající rodiče. Celá kolonáda kolem sálů je pak propojená a průchozí a rozšiřuje společenské prostory s posezením,“ popisuje novinky v Domě hudby Línek.
V rámci stavby byla pro Konzervatoř Pardubice vybudována také nová učebna bicích nástrojů se speciálním akustickým obkladem v suterénu Domu hudby. Hodně práce s řadou nemilých překvapení ale čekalo stavbaře v přilehlých prostorách Domu hudby. Kraji patří bezprostřední chodník kolem budovy s květníky a vstupní část do suterénního vchodu. Parkoviště a další záhony jsou pak v majetku města. „Ukázalo se, že květníky z počátku 80. let prosakovaly do konstrukce schodiště, které se drobilo, stejně jako mostek před kavárnou. Nyní je máme zcela rekonstruované a nově osázené, mostek a schody jsou pak vyztužené a spravené. V suterénu vzniklo prostorné venkovní atrium k možnému využití pro malé koncerty či jiné akce. Kolem budovy je průzračné zábradlí z bezpečnostního skla s madly zasazené do spodní konstrukce bez podpěrných sloupků, které kopíruje i nové zábradlí u schodišť uvnitř budovy,“ vysvětluje Línek.
Z požadavků hudebníků a vedení konzervatoře vycházelo nové audiovizuální vybavení hudebních sálů. Pro potřeby moderní hudební scény musela být V Sukově síni nainstalována rampa, na které je umístěna jak osvětlovací, tak zvuková, nahrávací či promítací technika. „Vybavení tu bylo donedávna skutečně zastaralé a vycházelo z původního účelu kongresového sálu. Nyní můžeme pořádat koncerty s promítáním, videomappingem, ale zlepší to i možnosti při nahrávání. Rád bych poděkoval Pardubickému kraji a konzervatoři za intenzivní spolupráci,“ říká Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonie Pardubice.
Domnívám se, že jsme splnili náš hlavní cíl a z Domu hudby je skutečně první hudební sál v Pardubickém kraji. Podařilo se maximálně respektovat vnější charakter budovy a přitom dostat její technické vybavení na úroveň 21. století. Výrazně vzrostl komfort pro návštěvníky. Čisté architektonické linie vycházející z původního konceptu zvýrazňují esteticky hodnotné doplňky v podobě nábytku a osvětlení, včetně uměleckých lustrů od českých sklářů z Lasvitu,“ dodává Línek.
 
Jednotlivé položky rekonstrukce Domu hudby a jejich financování:
Rekonstrukce společenské části: 61 mil. Kč (Pardubický kraj)
Projekt na snížení energetické náročnosti: 30 mil. Kč (Pardubický kraj 15,5 mil. a EU 14,5 mil.)
Audiovizuální technika: 4,5 mil. Kč (Pardubický kraj)
Nábytek: 1,4 mil Kč (Konzervatoř Pardubice)

Ještě Česká Třebová

U nás nemáme žádný Dům hudby ani se jej nechystáme postavit. Ale přece tu je nějaká spojitost. Pardubický Dům hudby jako sídlo pardubické konzervatoře a Komorní filharmonie Pardubice je v majetku kraje, stejně jako společenský sál VDA na Skalce. Je to druhý sál v majetku kraje a je na místě připomenout záměr hejtmana Martina Netolického připravit jeho rekonstrukci. Byl postaven v padesátých letech a přes pozdější kosmetické úpravy a dobrou údržbu potřebuje modernizovat.  Právě loňský rok, kdy byla Česká Třebová bez Národního domu ukázal, že takový sál město potřebuje, zvláště pokud bude dobře vybaven a zařízen. Také vybavenost Národního domu zatím není na potřené úrovni a město žádný další společenský sál odpovídající  velikosti vlastně nemá. A je pro nás důležité že tato potřeba nabývá reálných obrysů. Naposledy se na toto téma hovořilo při únorové návštěvě hejtmana na VDA. Nebude to akce za mnoho desítek milionů, ale mělo by to být na tomto "našem" sále a přísálí poznat.
Nyní, když je Dům hudby a jeho sály dokončen, upraven je tedy reálné připomenutí dalšího sálu v majetku kraje, který je u nás na Skalce. Využívá jej Kraj také pro svoje akce (FOTOGRAFIE ZE SETKÁNÍ STAROSTŮ 29. LEDNA 2020), konají se zde burzy škol a pracovních příležitostí, sál využívá i VOŠ a SŠT technická.
Jsem přesvědčen, že se i tento záměr podaří realizovat, i když to bude již záležitost dalšího krajského volebního období a bude ve volbách na nás, zda budeme podporovat "propardubickou" (finanční a investiční) centralizaci, nebo naopak se zamyslíme nad tím, že jsou zde ve volbách další možnosti, na které se budeme moci více spolehnout. (mm)