Dotace na šatny a tribunu atletického stadionu jsme nedostali - stavba se v navrženém rozsahu neuskuteční 
Všichni dobře víme, že Atletický stadion bez potřebného zázemí je polotovar, který je potřeba dostavět. Nové vedení města zdědilo pro dostavbu projekt  velkorysý, který počítal s výstavbou šaten a tribuny nejen pro atlety a další uživatele atletického stadionu, ale také pro hokejisty, pro které není v šatnách zimáku dost místa. Projekt se pak rok upravoval a "cizeloval" tak, aby vyhovoval pokud možno všem  nehledě na vysokou částku 40 - 45 milionů korun, kterou by bylo třeba  zaplatit. Však z toho měla být polovina z dotace....

Žádost o dotaci byla v závěru loňského roku podána včas. Měla ale nějaké mouchy, které se podařilo včas odstranit. Podle oslovení města z února 2020 bylo získání dotace reálné. Čekali jsme a místo dotace přišel nouzový stav, který paralyzoval všechno dění - také na Ministerstvu školství, mládež a tělovýchovy, které tyto investiční dotace uděluje. Komunikace byla jen na dálku, osobní návštěvy nebyly možné, komise, která měla dotace rozdělit nezasedala. Termín dokončení dotovaných staveb  se ovšem nezměnil: 31.  prosinec 2020. Některé projekty byly přesto zahájeny, připomeňme si sportovní halu pro TJ Jiskra v nedaleké Červené Vodě, kde do toho šli "po hlavě" a tak koncem května poklepali na základní kámen a spokojili se s ústním příslibem, že dotace bude. (Nakonec dle současně zveřejněného rozdělovníku dostali z dotačního titulu V5 pro sportovní kluby 30 milionů.)  Vyplatilo se jim to.

Co jsme dělali my: Již na jaře byla akce zařazena do rozpočtu města a schválena, počítá s tím, že financování bude zajištěno z úvěru ve výši 50% hodnoty projektu. Součástí akce je také realizace tzv. "retenčního biotopu" na zadržování dešťové vody  dole u Třebovky v Benátkách za další peníze. I zde jsme na akci sháněli peníze z dotace na MŽP. Na dodavatele stavby bylo vypsáno a realizováno výběrové řízení. Dodavatel stavby měl ovšem informaci, že stavba začne, dostaneme-li dotaci. Tak to také bylo zavedeno ve schváleném  rozpočtu města. Koronavir tedy způsobil, že rozhodnutí a tom, kdo dotaci dostane a kdo nikoliv se stále oddalovalo do neúnosné polohy.  A tím se zkracovala doba pro realizaci akce, termín dokončení a kolaudace do 31/12. 2020 zůstává.

Termín dokončení staveb  byl stanoven pevně a nešlo jej posunout třeba pro někoho, protože to byl závazný ukazatel výzvy "V6 SPORT INVESTICE 2020". A nedodržení termínu by znamenalo zaplatit celou stavbu ze svého dotace by nebyla přiznána. Znovu jsem si to všechno ověřoval dnes  17. srpna na českotřebovské radnici a na vlastní oči jsem (černé na bílém) viděl, že z těchto podmínek nelze ustoupit. Kdo za takových podmínek do toho půjde? 

Atleti žijí v domnění, že jsme dotaci nedostali, protože jsme ji nechtěli a "pravděpodobně schválně" jsme nesplnili  to, co bylo třeba, tedy že (pravděpodobně schválně) nebyly včas dodány dodatečné opravy a úpravy v žádosti. Jinak řečeno dotaci bychom dostali, kdybychom se více snažili.

Jako bychom nevěděli, že nemůžeme nechat atletický stadion bez šaten tak jako tomu je v roce letošním. Nejde jen o investici pro atlety, ale také pro školy a další sportovce.  Opravdu je možné do poloviny srpna do konce prosince vybudovat šatny s tribunou a retenčním biotopem a vše nechat zkolaudovat?  Pokud to možné není, není možná ani dotace.  Proto vedení města nenechává nic náhodě s postupujícím časem se připravuje "plán B", tedy opatření, jak zajistit šatny a tribunu pro atletický stadion bez dotace MŠMT podle jiného projektu včas a za nesrovnatelně méně peněz.  Toto ovšem ještě není rozhodnuto. O změně postupu musí rozhodnout zastupitelstvo města na nejbližším zářijovém zasedání, bude se zde také schvalovat další změna městského rozpočtu.  Doba hojnosti už skončila. Díky koronaviru přijdeme v příjmovém rozpočtu města o desítky milionů....

Dotace byla ve Výzvě 6 (pro města a obce) přiznána jen šesti městům v republice, kterým šibeniční termín nevadí a kde se jedná o rozestavěné stavby. V jiných letech to byly daleko delší seznamy. Prostě proto, že dotaci nemáme jen na nějaké "dofinancování" projektu financovaného z jiných zdrojů, ale tvoří samu podstatu investice - tedy bez dotace nelze stavět.  A není to nějaká maličkost ten "zděděný" projekt je na českotřebovské poměry opravdu hodně drahý a lze jej realizovat jinak a laciněji. A protože  jde o reálné řešení, přijde vedení a rada města s návrhem, abychom šli nadále tou reálnou cestou.

Milan Mikolecký

Schválené dotace MŠMT  2020 pro města ukazují, kdo si může dotaci za současných podmínek dovolit