HÝBLOVA ULICE - doufejme v dobrý konec   (26. a 27.8)


Čtvrtek 27.8. Ukládání nového vodovodu v Hýblově ulici do samostatného výkopu a jeho zasypávání. (Foto VV)


A ještě jedna zaprášená Podbranská ulice - nic nového