Na prvním koncertu nové sezóny vystoupí opět Třebovák 


Několik otázek pro houslistu Karla Hampla před zahajovacím koncertem nové sezóny Kruhu přátel hudby Česká Třebová


Jak vzpomínáte na své hudební začátky v České Třebové?
K. H.    Na své hudební začátky vzpomínám velmi rád. Moje maminka je učitelkou hudby, bylo tedy víceméně jasné, že se budu ubírat podobnou cestou. Chodil jsem do houslí k panu řediteli Mimrovi, který mě nasměroval na další studium na konzervatoři. Dodnes čerpám zkušenosti z desetiletého působení v Komorním orchestru Jaroslava Kociana. Hudební praxi musíte mnoho let získávat, nedá se jen tak lehce nabýt.
 
Jaká byla Vaše hudební cesta, než jste se dostal až do Žiliny?
K. H.    Byla to cesta poměrně rozmanitá. Po studiích na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži jsem studoval obor Hudební management na JAMU v Brně. Paradoxně jsem v této době nejvíce aktivně vystupoval s různými orchestry i komorními soubory. Zároveň jsem však zjišťoval, že budu více inklinovat k organizování koncertů než jen k aktivní interpretaci. Svět hudby a umělců je velmi specifický. A to mě láká.
 
Jste ředitelem Státního komorního orchestru Žilina. Co tato práce obnáší?
K. H.    Tato práce je velmi rozmanitá a zodpovědná. Musím se zabývat nejen organizačním vedením orchestru, ale i uměleckým rozvojem, mezinárodní spoluprací i údržbou našich budov. Setkávám se s mnoha skvělými umělci z celého světa. Zároveň řeším všechny problémy „od střechy po sklep“. Práce s lidmi je jednou z nejkrásnějších, zároveň ale jednou z nejtěžších. Jsem rád, že posláním orchestru je přinášet kvalitní hudbu – radost a odreagování od našich často složitých životů. Děláme svět lepším prostřednictvím hudby.
 
Čím se odreagováváte od pracovního vytížení?
K. H.    Určitě je to pravidelný návrat do mého rodného kraje. Když se rozhlédnete z Kozlovského kopce či zajdete na Palici údolím Skuhrovského potoka, máte pocit, že je tady nejkrásnější místo na světě. Zároveň se mi velmi líbí slovenská příroda v okolí Žiliny – Malá Fatra, Strážovské vrchy. Pro mě jako rodilého Třebováka je velkým odreagováním cestování vlakem – především, když cesta je cílem.
 
Máte svůj manažerský či hudební vzor?
K. H.    Hudebních vzorů mám několik. Z houslistů je to například Josef Špaček, který vyniká nejen svou dokonalou hrou, ale i neobyčejnou skromností. U manažerů nemám prioritního oblíbence, spíše sleduji to dobré z každého z nich. Jsou to vrcholní představitelé českých, slovenských i zahraničních orchestrů.
 
Jste v kontaktu se soubory, v nichž jste dříve aktivně působil (Ensemble Opera Diversa, Filharmonie Bohuslava Martinů…)?
K. H.    Částečně ano, především s Filharmonií Bohuslava Martinů nás pojí dlouholetá spolupráce. V jubilejním roce československé státnosti (2018) jsme úspěšně spojili naše dva orchestry a uvedli v Žilině Dvořákovu 8. symfonii. Mnoho hráčů ze Zlína si vzpomnělo, že jsem s nimi před časem vystupoval jako houslista.
 
Před osmi lety jste uskutečnil několik koncertů na východočeských nádražích. Jak na tuto zkušenost vzpomínáte?
K. H.    Byla to velmi zajímavá zkušenost, zvláště v České Třebové byla velmi úspěšná. Byl to absolventský výkon mého bakalářského studia hudebního managementu, proto se dnes na tuto myšlenku dívám s odstupem. Určitě jsme posunuli vnímání nádražního prostoru více do roviny kulturní. Dnes je už dosti běžné pořádat koncerty mimo tradiční místa. Jsem rád, že i v České Třebové se přednádražní prostor změnil na koncertní (viz ZUŠ OPEN).
 
Jak byste ve zkratce charakterizoval své hudební partnerky, jež se s Vámi představí na českotřebovském koncertu?
K. H.    Charakterizoval bych je velmi jednoduše: krásné a mladé profesionálky, které svým uměním dokážou vytvořit neopakovatelnou atmosféru.
           
Co jste si pro nás připravili a chcete něco vzkázat českotřebovskému publiku?
K. H.    Připravili jsme výběr skladeb od baroka až po 20. století. Naším cílem je publikum potěšit. Věřím, že se při poslechu koncertu uvolní, odpočine a načerpá energii. Zvláště v této nelehké době se potřebujeme oprostit od každodenních problémů a situací.
           
Děkuji za rozhovor.  Jaroslav Plocek
 

Koncert houslisty Karla Hampla a sopranistky Michaely Kubištelové za doprovodu klavíristky Jany Hamplové
se uskuteční v úterý 15. září 2020 od 19:00 hodin  v českotřebovské Malé scéně

 

Jana Hamplová                                                                                                                         Michaela Kubištelová

Karel Hampl pochází z České Třebové, houslista, absolvent českotřebovské ZUŠ, konzervatoře v Kroměříži a brněnské JAMU. Během studia na JAMU aktivně působil jako hostující člen v Ensemble Opera Diversa, ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a ve Vysokoškolském uměleckém souboru Pardubice. Od roku 2015 pracoval jako manažer Státního komorního orchestru Žilina. Od letošního února je jeho ředitelem. 
 
Michaela Kubištelová – vynikající slovenská sopranistka. Od roku 2016 externě spolupracuje s Pražským filharmonickým sborem. Zároveň působí jako pedagožka zpěvu na konzervatoři v Žilině a aktivně se věnuje koncertní činnosti.
 
Jana Hamplová – absolvovala konzervatoř v Žilině. Již během studia se úspěšně zúčastnila několika interpretačních soutěží a kurzů. V současné době zastává místo korepetitorky na konzervatoři v Žilině.
 

V průběhu večera zazní skladby J. S. Bacha, M. Schneidera-Trnavského, W. A. Mozarta, G. F. Händela, L. van Beethovena, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho a Ch. Gounoda.