Městské muzeum  Vás zve na akce pořádané v září 2020 

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, v pondělí 28. září zavřeno.
 
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy    1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 1. září 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Amerika, po stopách cest a osudů českých krajanů s přihlédnutím k osudům vystěhovalců z Podorlicka pohovoří Ing. Hana Havlová.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).                            Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 8. září 2020, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin, tentokrát na téma Mlynář.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 15. září 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Stavební proměny Litomyšle po roce 1900 ve srovnání s Českou Třebovou pohovoří Mgr. Anna Weisserová Šubrtová.  
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne  a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 29. září 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma 250 let od otevření restaurace Na Horách.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).  Lektor: Martin Šebela.
 
Vernisáž výstavy
Vernisáž výstavy „Dělal jsem toho moře.“ Restaurátor a umělec Jiří Josefík se uskuteční ve čtvrtek 17. září 2020 od 17 hodin. Úvodní slovo pronesou historičky umění PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. a Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., hudbou doprovodí Mgr. Milada Hamplová a Jitka Nováková, dipl. um.
Výstava pořádaná při příležitosti nedožitých 100. narozenin českotřebovského rodáka, akademického malíře a restaurátora Jiřího Josefíka (1920 – 2006) návštěvníkům nabídne jedinečnou kolekci uměleckých děl z muzejních, galerijních i soukromých sbírek. Výstava potrvá do neděle 8. listopadu 2020. Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 3. října 2020  od 15 do 16:30 hodin. Po komentované prohlídce bude k dispozici výtvarná dílna na téma restaurování.  
 
Akce
Ve čtvrtek 10. září 2020 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea proběhne beseda s Mgr. Jaroslavem Lopourem, autorem publikace Filmová Česká Třebová, svazek druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.
Mluvené slovo bude doplněno promítáním fotografií vztahujících se k osobnostem z našeho města, které zanechaly svou stopu v dějinách kinematografie a divadla.  Vstupné 20 Kč.
  
Nová publikace
Městské muzeum Česká Třebová vydalo novou publikaci Jaroslava Lopoura Filmová Česká Třebová, svazek druhý. Českotřebovské filmové a divadelní osobnosti.
Ve své práci se autor soustředil na významné filmové, divadelní a další osobnosti se vztahem k České Třebové. Čtenář tak v publikaci nalezne téměř čtyři desítky jmen z oblasti profesionální kinematografie, divadla a dalších médií.
Publikaci je možné zakoupit v recepci muzea (TIC) za 279,- Kč.
V prodeji je stále i Filmová Česká Třebová, svazek první. Českotřebovská kina v letech   1911 – 2015 od téhož autora, a to za cenu 160,- Kč.
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku. https://www.facebook.com/mmctcz