Krajské volby a milion aut v Litomyšli

Je už skoro jisté, že za 6 let skončí dálnice před Litomyšlí a bude pokračovat za ní. Zázraky se dějí, ale to bychom museli sáhnout na český rekord. Připravme se, že Litomyšlí bude denně jezdit 20 000 aut, které by jinak jely po D35. Ročně 7 milionů. Vloni jsem v Lilii za pomoci kolegů z Laboratoře pro studium kvality ovzduší UK počítal, jak zpoždění ovlivní zdraví Litomyšláků. Řekli mi pak, že můj odhad byl podhodnocený, neboť jsem nebral v úvahu emise Nox a ozónu a hlavně dopravní nehody. Pro město velikosti Litomyšle platí zhruba 10 milionů průjezdů = 1 ztracený život. Zpoždění bude nejspíš 1-3 roky. Dál počítejte sami.
Navíc i po výstavbě dálnice bude doprava z Ústecka a Třebovska na Prahu jezdit přes centrum Litomyšle. To je dle studie ŘSD milion aut ročně, který se měl původně na dálnici napojit přímo, což jsme ale v Litomyšli odmítli. Děkuji Radě města, že svůj názor v prosinci změnila, díky čemuž nebylo napojení vymazáno z územního plánu Kraje.
Ten zmíněný milion aut nejede jen po Zámecké a Zahájské k 1.ZŠ nebo Mountfieldu. Je to tranzit, tedy pokračuje dál po Kpt. Jaroše, Havlíčkově, Sokolovské. Bez sjezdu se toho nikdy nezbavíme, budeme mít věčně ucpané oba konce náměstí a každou dekádu 10 milionů zbytečných průjezdů. Dýcháte zhluboka?
Vedení dálničních přivaděčů centrem Litomyšle je urbanistická katastrofa, kterou město zažilo jen při normalizační stavbě průtahu, destrukci synagogy a okolí. Protože se blíží krajské volby, oslovil jsem kandidující strany ohledně sjezdu (samozřejmě nesmí dojít ke zpoždění D35, sjezd by se stavěl poté).
Krajští lídři dvou celostátně největších stran byli ochotni sejít se se mnou osobně a děkuji jim za vstřícnost, ač se v hlavní věci neshodneme. Oba dopravě rozumí a navrhují jiná řešení, ale ta buď nejsou realizovatelná do 20 let, nebo by odklonila jen část toho milionu.
Výsledky? Sjezd, včetně obchvatu Němčic, podporují Piráti a pak ČSSD (koalice 3PK). ODS s TOP 09 a KDU-ČSL (Koalice pro Pardubický kraj) ho teď stavět nechtějí, mluví o územní rezervě. Odmítají ho ANO a SPD; postoj ostatních je nejasný.
Jak se zbavit toho milionu aut bez sjezdu? Jsou 2 varianty. První je nová silnice přes Černou horu, druhou spojka Němčic a Kornic. Nevýhoda obou je, že by ten milion aut pořád jezdil přes Němčice, neměly by obchvat. Navíc v prvním případě by došlo ke znehodnocení lesoparku, ve druhém by ten milion jezdil i přes Kornice. Blbá řešení, ale asi lepší, než aby milion zbytečných aut ročně inhalovalo 10 000 lidí.
Nebyl by sjezd výhodnější pro všechny? Těším se na programy stran pro obecní volby.
Tomáš Havránek, Litomyšl