Skautské středisko Javor hlásí             

Nábor nových členů – přidej se k nám do party

Přijímáme nové členy, jak dívky, tak i chlapce od věku 6 let. Pestrý program, příroda, dobrodružství, charakter, kamarádi na celý život. Skauting vytváří prostor pro každého, je založen na vzájemné spolupráci. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená žít naplno, být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

Schůzky máme v klubovnách pod Horami (Farská 113) a na Parníku.

Chlapci 1.-3. třída (6-8 let) – 33. oddíl

Chlapci 1.-4. třída (6-9 let) – 7. chlapecký oddíl

Chlapci od 6. třídy (od 11 let) – 7. chlapecký oddíl

Chlapci od 15 let – 3. chlapecký oddíl

Dívky 1.-2. třída (6-7 let) – 4. dívčí oddíl

Dívky 1.-3. třída (6-8 let) – 8. dívčí oddíl

·         klubovna Parník (na zahradě 1. stupně ZŠ Ústecká)

Dívky i chlapci (5-15 let) – 5. oddíl vodních skautů

Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
Jakub Fibigar, zástupce vedoucí střediska