Skautky a skauti si užívali léto také na táborech                 
Během letošního léta skautské středisko Javor Česká Třebová uspořádalo celkem 7 táborů pro děti a mládež. Jak probíhaly?
Třetí chlapecký oddíl strávil týden v Hoštejně na táboře protkaném celotáborovou hrou na téma divokého západu. Na táboře si vyzkoušeli výrobu luku a následně střelbu z něj, zdolávali lanové lávky, byli na koňských dostizích, soutěžili v táborové olympiádě. Nejstatečnější se vydali na stezku odvahy. Táborníci vyzkoušeli čerstvě pečený chléb nebo ručně pletené, ještě teplé, housky ke snídani.
Tábor 4. dívčího oddílu se letos uskutečnil v druhé polovině července v Srní u Hlinska. Světlušky, skautky, rangers a vedoucí v celkovém počtu 45 osob užívaly krásného počasí hraním her, skautskou praxí, koupáním se v blízkém lomu, vzájemnou spoluprací i soutěžením po dobu 14 dnů. V rámci celotáborové hry bylo společnou snahou všech osídlit ostrov Kalymnos, po celou dobu získávat v rámci svých kmenů potřebné suroviny a postavit si pro svůj kmen vlastní osadu na přenocování. To se všem kmenům podařilo a díky tomu získali vládu nad celým ostrovem. Na další společné skautské zážitky se těšíme v novém školním roce, a hlavně zase za rok na táboře!
7. chlapecký oddíl tábořil v Černé Vodě v Orlickém Záhoří, blízko hranic s Polskem, namísto již tradiční Jeřmaně pod Bouzovem. Všichni účastníci tuto změnu ocenili, zejména díky krásné přírodě v okolí a Divoké Orlici protékající přímo naším tábořištěm. Veškeré dění na táboře se neslo v indiánském duchu. Děti si například vyzkoušeli střelbu z luku, pečení kuřat nad ohněm a spoustu dalších aktivit. Během tábora jsme podnikli dva výlety, abychom prozkoumali blízké okolí. První z nich vedl k pevnosti Hanička a seznámil nás s historií předválečného opevnění bývalého Československa. Druhý vedl do Orlického Záhoří, kde jsme se podívali i kousek za česko-polské hranice. Tábor se nám celkově vydařil a už se těšíme kam pojedeme další rok!
Týdenní dobrodružství nejmladších dětí (Benjamínků 4–6 let) se odehrálo na příměstském táboře Podkova ve Třebovicích. Celý program se odehrával v duchu ročních období oslavující jaro, léto, podzim a zimu (třeba jsme zpívali koledy, zdobili stromeček, stavěli sněhuláky, a tak). Předškoláci se také nezapomněli věnovat ryze táborovým aktivitám – vařili polévku na ohni (žádnou pytlíkovou) nebo myli nádobí (i velké hrnce!). Poslední večer byl závěrečný buřťák s rodiči.
33. oddíl na Kamelotu – ve dnech 17. – 26.7. jsme bydleli v Tanvaldu a poznávali krásy jeho okolí. Připravený program byl velmi rozmanitý, od učení se starému písmu, přes výrobu golfových holí až třeba k výrobě dýmovnic. Naši skauti byli také vyvolenými panoši krále Artuše a hrdinně mu pomáhali v boji s Pikty. Za jejich zásluhy byli poté všichni panoši pasováni na rytíře samotným Artušem za přítomnosti např. bájného kouzelníka Merlina. Tábor se nám vydařil, počasí bylo krásné a bylo vidět, že si to jak děti, tak i vedoucí užili.
Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
Petr Vomáčka, Hana Doležalová, Daniel Tomáš, Ondřej Štěpánek, Radim Kohoutek