Českotřebovský deník 251/2020 (1.9.) 
První školní den s návštěvou starostky  

Dnes ráno učitelé prvních stupňů základních škol zaslechli konečně po půl roce na chodbách opět dětské hlasy. Kvůli epidemiologickým opatřením vlády zde totiž byla školní výuka od března do konce předešlého školního roku zastavena. Největší význam však měl dnešní den pro prvňáčky a jejich rodiče, které přišla na ZŠ Habrmanova pozdravit paní starostka Magdaléna Peterková.
Do tří prvních tříd zde v letošním roce nastoupilo 63 dětí. Nově prvňáčci usedli také do lavic učebny ve vrchním patře prvního stupně, která ještě před nedávným přebudováním sloužila jako učební kuchyňka.
„Přeji Vám všem mnoho úspěchů a paní učitelce co nejméně starostí,“ řekla před třídou prvňáčků paní starostka Magdaléna Peterková. „Doufám, že tento školní rok bude poklidný, protože takový, jako byl ten předchozí, už opravdu nikdo z nás zažít nechce,“ dodala starostka. K přání se připojil také ředitel školy, který paní starostku při její návštěvě doprovázel.
Klidný průběh školního roku je třeba popřát také také prvňáčkům z obou dalších základních škol v našem městě a žákům vyšších tříd základních a středních škol. Pro všechny dnes začal nový školní rok  2020/2021.
 

Města a obce získají data o Covid 19

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti. 
Memorandum definuje spolupráci resortu zdravotnictví a samospráv. Jde dokonce nad rámec hlavní dohody, kterou je poskytování relevantních informací souvisejících s Covid-19. Datová sada zahrnuje komplexní přehled základních epidemiologických parametrů na geografických úrovních obcí s rozšířenou působností a okresů a vybraná data na úrovni obcí. Jedná se o počty diagnostikovaných osob s COVID-19, počty aktuálně nakažených a hospitalizovaných pacientů. A to se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75+). Zdrojem dat, které obce dostanou bude centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Aktualizace těchto dat bude probíhat 1x týdně.
 
Ahasveři se letos loučili s létem dvakrát (nové video Českotřebovského deníku)

  Plná velikost videa ZDE
 Koalice pro Českou Třebovou uspořádala (již pošesté) na závěr prázdnin tradiční country večer se skupinou Ahasvery. Konal se opět na terase Národního domu, Večer se vydařil nejen díky vynikajícím muzikantům a tanečníkům, ale také díky vstřícnosti nového nájemce Národního domu pana Musila. Na setkání přijel z Pardubic také vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek. Ahasveři se letos loučili s létem dvakrát po sobě. Již den předtím ve čtvrtek 27. srpna se hudebním pavilonu v Javorce konal poslední letní koncert a opět s Ahasvery.. Na videu připomínáme obě události, proto tedy dvojité loučení s létem.
 
Petr Poldauf odstoupil ze zastupitelstva města

Dopisem starostce města datovaným 28.8. 2020  složil mandát v zastupitelstvu města ze zdravotních důvodů PhDr. Petr Poldauf (Koalice pro Českou Třebovou). Na jeho místo v zastupitelstvu měl nastoupit první náhradník z této kandidátky MgA. Bohuslav Mimra, protože o  mandát neprojevil zájem bude na uvolněném místě v zastupitelstvu města druhý náhradník z kandidátky Koalice pro Českou Třebovou Jaroslav Badzik. Na zářijovém zasedání zastupitelstva města složí slib zastupitele.


 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ

Školička je organizována Mládežnickým hokejovým oddílem TJ Lokomotiva Česká Třebová.    
 
Školička je zaměřená na výuku hokejového bruslení a jeho zdokonalení.  Provádějí ji licencovaní trenéři se zkušenostmi při práci s mládeží.  
 
Výuka probíhá dle nejnovějších metodik a bruslařských trendů, s ohledem na věk a možnosti dětí.
V sezóně 2020 -2021 bude školička probíhat v hodinových lekcích, 2 x týdně - leden / březen, celkem 20 hodin. Informace tel.: 731 182 767
 
Práce na komunikacích pokračovaly i v celodenním dešti

Opravdu jsem dnes podmínky pro práci na výkopech a sítích nikomu nezáviděl. A jak je vidět na včerejších snímcích, tak výkopy  u křižovatky pod farou (těžko říci na které to je vlastně ulici) jsou hodně hluboké a současně se ukazuje, jak mizená byla spodní stavba této komunikace.  Zato Smetanova ulice je už hotova, i když ještě uzavřena. Na sídlišti Trávník u nového hřiště jsou chváleny nové lavičky s opěradly. Kéž by byly i jinde ve městě (Foto VV)

Více než 30 kilometrů kabelů protnulo litomyšlskou pedagogickou školu

 Rekonstrukce elektroinstalace a počítačové sítě ve více než sto let staré budově Vyšší odborně školy pedagogické a Střední pedagogické škole Litomyšl se blíží ke konci.  Více než 900 žáků a studentů školy bude moci využívat vysokorychlostní internetové připojení. Na přípravu sítí se přijel podívat i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
„Elektroinstalace v pedagogické škole byla starší než 60 let a bylo tedy nutné ji vyměnit. Během rekonstrukce bylo vyměněno 25 kilometrů nízkonapěťových elektrických kabelů, a dále světla a vypínače. Souběžně bylo instalováno 7 kilometrů optických kabelů, které ústí do 7 bodů, ze kterých je rozvedeno internetové připojení do všech učeben, což doposud nebylo provedeno. Každá třída je zároveň připravena na instalaci dataprojektorů a ozvučení dle požadavků vyučujících" sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.  


Prvňáci v celém kraji dostali batůžky s reflexními prvky

Začátek každého školního roku je spojen s větším pohybem dětí v silničním provozu. Proto Pardubický kraj i v letošním roce obdaroval všechny prvňáky v regionu při jejich premiéře ve školní lavici praktickým batůžkem na přezůvky, ve kterém děti nalezly zejména předměty s reflexními prvky, učebnici autoškoly pro prvňáčky nebo omalovánky či rozvrhy hodin. Batůžky předávali kromě hejtmana Martina Netolického, který navštívil Proseč, také 1. náměstek hejtmana Roman Línek v Pardubicích na Studánce, radní Bohumil Bernášek ve Výprachticích, Hana Štěpánová v Litomyšli na ZŠ TGM a Ladislav Valtr na ŽŠ a praktické škole Vysoké Mýto.
„Loňský školní rok byl z důvodu koronavirové pandemie velmi narušen, a proto jsem přesvědčený, že se školáci již do školních lavic těšili. Především doufám, že se obejdeme bez rušení školní docházky, výrazných omezeních pro žáky, a vrátíme se co nejdříve zpět do zajetých kolejí,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který na začátek školního roku navštívil základní školu v Proseči. „Již několik let se snažíme prvňákům zpříjemnit první školní den balíčkem na přezůvky, ve kterém naleznou například reflexní prvky, omalovánky, rozvrhy hodin, či časopisy s bezpečnostní tematikou. Bezpečnost silničního provozu musíme dětem vštěpovat při všech příležitostech. Bohužel se čas od času setkáváme s případy, kdy jsou děti účastníky dopravních nehod, a to především z neznalosti pravidel,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
V letošním roce našli prvňáčci v celém kraji v  batůžku i jednu novinku, která souvisí s blížícím se velkým výročím Pernštejnů na pardubickém zámku. „Je to komiks s názvem Pět století na zubra neplatí, který speciálně pro malé děti vytvořily pedagogické pracovnice Východočeské galerie spolu s výtvarníkem Petrem Korunkou a pod odborným dohledem historika Petra Vorla. Budu rád, když tyto příběhy navnadí děti i jejich rodiče k návštěvě zámku, který je ve správě kraje, ale i dalších krásných míst městské památkové rezervace. V roce 2021 budeme slavit 500 let renesance ve východních Čechách a veřejnost čeká mnoho zajímavých programů,“ řekl Roman Línek. Základní škola Pardubice – Studánka je specifická svým pavilonovým rozložením a zaměřuje se na rozšířenou výuku tělesné výchovy a angličtiny. Letos přivítala čtyři třídy prvňáčků.
Radní Bohumil Bernášek navštívil první školní den ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích a pozdravil jedenáct prvňáků a jejich rodiče. Nezapomněl ani na dárky pro děti i pro pedagogický sbor. „Těší mne, že rodiče vybrali pro své děti výprachtickou školu. Její žáci mají úspěchy nejen v soutěžích pořádaných Pardubickým krajem, ale hlavně v přijímacích zkouškách na středních školách. Přeji škole další úspěchy a klid na práci,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
Radní Ladislav Valtr zahájil nový školní rok ve Speciální základní škole a praktické škole ve Vysokém Mýtě.  „Slavnostní zahájení se mělo původně pro celou školu uskutečnit na dvoře školy, ale s ohledem na počasí jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsem společně s paní ředitelkou Alenou Černou a jejím zástupcem Zdeňkem Jiřenou měl příležitost promluvit ke všem žákům, rodičům i celému učitelskému sboru. Je to škola s velmi pozitivní a přátelskou atmosférou, a tak jsme si pak ve třídách s prvňáčky i s dětmi z přípravného ročníku i společně zazpívali,“ komentoval svou návštěvu radní Valtr.  
Pardubický kraj na bezpečnostní kampani spolupracuje s mnoha partnery. Tím hlavním je Hitradio Magic. V balíčcích nalezly děti také materiály od Police České republiky, Hasičského záchranného sboru, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Českých drah, BESIPu, BK Pardubice, HC Dynamo Pardubice, společnosti Tatra Mléko, ale také časopis Krajánek, který byl vydán právě pro první školní den.


Prezident republiky vyhlásil termín voleb zvláštním způsobem hlasování do Senátu a do zastupitelstev krajů

Prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil v úterý dne 25. srpna 2020 podle § 27 odst. 13 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020,
a) dnem pro hlasování u volebního stanoviště středu 30. září 2020 a pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky středu 7. října 2020,
b) dnem pro hlasování při pobytovém zařízení čtvrtek 1. října 2020 a pro druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky čtvrtek 8. října 2020; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 věty první zákona č. 350/2020 Sb.
Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády.
Oprávnění voliči budou moci využít následující zvláštní způsoby hlasování
Hlasování u volebního stanoviště
Hlasování při pobytovém zařízení
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Základním principem všech výše uvedených zvláštních způsobů hlasování je, že volič, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19, nepřichází do kontaktu s běžnou okrskovou volební komisí, ale pouze se speciální komisí pro hlasování. Rovněž hlasovací lístky odevzdané těmito voliči sčítá speciální komise při krajském úřadě. Komisi pro hlasování a sčítací komisi zřizuje krajský úřad.
Ve čtvrtek před prvním dnem voleb, do 12:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří odhlasovali u volebního stanoviště (drive-in), resp. byla jim vydána úřední obálka. Součástí předávaných údajů je i informace o tom, pro který druh voleb byla úřední obálka voliči vydána. Obecní úřad promítne tuto informaci do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť stálý seznam voličů je již uzavřen.
V první den voleb (pátek), do 10:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Obecní úřad předá tuto informaci příslušné okrskové volební komisi a ta ji promítne do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť v první den voleb jsou již výpisy v dispozici okrskových volebních komisí. Přijetí žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky presumuje, že volič tímto způsobem i odhlasuje a nebude mu tedy umožněno hlasování ve volební místnosti, i kdyby takto nakonec neodhlasoval.
V první den voleb (pátek), do 20:00, předá krajský úřad obecním úřadům údaje o voličích s trvalým pobytem v dané obci, kteří hlasovali při uzavřeném pobytovém zařízení, resp. byla jim vydána úřední obálka. Součástí předávaných údajů je i informace o tom, pro který druh voleb byla úřední obálka voliči vydána. Obecní úřad předá tuto informaci příslušné okrskové volební komisi a ta ji promítne do výpisu ze stálého seznamu voličů, neboť v první den voleb jsou již výpisy v dispozici okrskových volebních komisí.
Ve výpisu ze stálého seznamu voličů se ve všech shora uvedených případech učiní u dotčeného voliče poznámka. Konkrétní znění poznámky bude stanoveno v rámci metodiky. Ve výpisu tak bude volič s touto poznámkou uveden, nikoli vyškrtnut.
Jednorázově pro volby podle tohoto zákona se přikročilo i k plošnému navýšení odměn členů běžných okrskových volebních komisí, a to o 500 Kč.

Litomyšlské dvorky budou mít pátý ročník

Od 11. do 13. září se opět zaplní litomyšlské dvorky hudbou, divadlem, výstavami i autorským čtením.
Jde o doprovodný program ke Dnům otevřených dveří památek.
Do bohatého programu se opět velkoryse připojila Městská knihovna Litomyšl, která na pátek připravila na radničním dvorku autorské čtení a výstavu z tvorby Jany Andrlíkové, prodej vyřazených knih spolu s projektem Najdi-přečti-předej a koncert country-folkové kapely BACHADRING. Dramatický zážitek vás bude čekat i na dvorku zámeckého pivovaru, kde svůj projekt LiStOVáNí se stand-upovým vystoupením představí Lukáš Hejlík. Na závěr dne se v Havran Steak Baru rozezní písně Zuzany Navarové a autorské tvorby v podání držitelů ceny Anděl z roku 2016 Martiny Trchové a Patrika Henela.
Sobotní program zahájí bazar na dvorku Bowling baru Peklo s koncertem Bohdany Sýkorové, odkud se můžete občerstveni z tamní kuchyně i baru přesunout na dvorek U Kuděje, kde se setkáte s tvorbou předního českého grafika Karla Demela. Na stejném místě se večer uskuteční i koncert alternativní janovské kapely Neznámému bohu.
Před Městskou galerií vystoupí se saxofonem a akrylovými koulemi Nikol a Valerie, do Augustovy tiskárny vás jistě přiláká zpěv, violoncello a looping zpěvačky a textařky Veronique. Poté stačí sejít jen schody a budete na dvorku Underground Restaurantu, kde své i světové písně zahrají hudebníci Pishcoth a Vojtimír z kapely Echonaut v buskingovém duchu s kytarou a přenosným bubnem. Večerní program podtrhne koncert se zpěvem a akordeonem mísící prvky world-music, šansonu, klezmeru a folku na dvorku vinotéky a vinárny U Mydláře s frontmanem kapely Cirkus Problem – Jiřím Čevelou.
Po nedělním obědě s námi můžete završit festival ve Váchalově ulici. Programu se chopí divadelní lektorka Anya Kopecká a výtvarník Kamil Kopecký, kteří v zahrádce 1ar(t) povedou výtvarnou dílnu a také divadlo divadelního spolku Myšli s pohádkami Miloše Macourka v podání skupiny místních dětí. S letošním programem se rozloučíme v rytmu jazzu, šansonu a blues kapely La Mimoza v čele se zpěvačkou Veronikou Jílkovou, pianistou Martinem Buchtou a kytaristou Boleslavem Houdkem.