Českotřebovský deník 254/2020 (4/9)  
Bleší trh na Splavě u Malířů - nové video Českotřebovského deníku 

   Video na celou obrazovku  ZDE
Bleší trh U malířů na Splavě se koná nyní již po patnácté. Prostranství na Splavě, ležící na frekventované pěší zóně dává zdejším trhům kolorit, který nelze docílit ve Třebové kdekoliv jinde. Pavel Kohoutek se svými kamarády se na trh vždy dlouho připravuje a snaží se zajistit co nejbohatší nabídku. Jeho záliba se zamlouvá spoustě lidí, kteří sem chodí pravidelně hledat to, co jinde prostě koupit nemůžete, další zase přináší vlastní artefakty - exempláře, pro které nyní nemají uplatnění a nemají je kde skladovat. Přitom druhým mohou chybět nebo přinášet radost.  Sortiment nabízeného zboží je opravdu velmi široký. Prostory trhu byly letos rozšířeny i o prostor sousední Vinotéky. Bleší trh na Splavě se stal  vyhledávaným i v okolním regionu.
Bleší trh  jako již tradiční českotřebovskou akci také navštívila redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Víta Balcarová, zpovídala návštěvníky i organizátory.
 
Kobylinec 2020 - nové video Českotřebovského deníku 

  Plná velikost videa ZDE
Škoda, že řada Třebováků ani neví, kde je Kobylí důl. Třeba proto, aby sem mohli přijít na konci prázdnin (v sobotu 29. srpna) navštívit  Kobylinec, který zde měl letos již svůj třetí ročník.Kobylinec je  výtvarný happening, na kterém návštěvníci mohou vybírat z řady zajímavých nabídek, které ve Třebové dlouho nebyly a třeba ani dlouho nebudou.
Stejně jako loni k tomu zahrála skupina Poutníci, předloni hráli Ahasveři.  Letošní nabídka byla bohatší a zajímavější, představili se zase noví výtvarníci. Organizátoři z Kulturního centra to letos při měnícím se počasí moc lehké neměli. Kobylinec se  vydařil, déšť přišel až v noci, vše dobře dopadlo.
 
Mediální nepřesnosti

Možná by stálo za to si znovu ujasnit některé pojmy, které používají některá  média a neodpovídají skutečnosti. Konkrétně jde např. o pojem  "bývalý okres Ústí nad Orlicí"  používaný např. na webu OIK TV.  Je třeba jasně konstatovat, že okres Ústí nad Orlicí stále existuje a nikdo ho nezrušil. Pokud použijeme označení "bývalý okres Ústí nad Orlicí", může tím být míněn např. tzv. "malý okres" stanovený v roce 1948 v rámci tehdejšího (malého) Pardubického kraje. V této podobě existoval do roku 1960, kdy po reformě územního členění vznikl Východočeský kraj (tehdy s 11 okresy) a staré malé okresy byly zrušeny, v našem okolí např. okresy Lanškroun,. Žamberk, Vysoké Mýto nebo Litomyšl, Polička a Moravská Třebová.  Další reforma proběhla v roce 2000. Okresy jako územní celky zrušeny nebyly, jejich označení najdeme  na hranicích okresu na všech silnicích. Dnes mají význam statistické jednotky.  Donedávna stále existoval i nikde nepoužívaný "Východočeský kraj", ten však byl již definitivně zrušen, jeho území dnes nemá ani význam statistické jednotky. V roce 2000 byly zrušeny bez náhrady okresní úřady a z dalších bývalých okresních institucí se stala územní pracoviště úřadů krajských. Některé  instituce však mají stále označení "okresní", např. "Okresní soud".  Pokud tedy používáme označení "bývalý okres Ústí nad Orlicí" a myslíme tím území okresu stávajícího, tak mystifikujeme veřejnost. Ústí nad Orlicí také tedy v tomto smyslu zůstává okresním městem, podle něho je území okresu označeno a nic s tím neuděláme. Ovšem jinou výhodu z tohoto označení nemá, při rozdělení daní se k tomu nepřihlíží. (mm)

Návštěva v Aveně

V Dlouhé Třebové mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou sídlí zemědělská společnost AVENA. Tu ve čtvrtek navštívil hejtman Martin Netolický. S vedením společnosti hovořil především o potravinové soběstačnosti a zastoupení českých produktů v obchodech, ale také o investicích kraje do dopravní infrastruktury na Orlickoústecku.
„O navyšování povinného podílu vybraných produktů se v tuto chvíli vede debata, kterou jednoznačně podporuji. Ačkoliv se jedná primárně o téma celostátního charakteru, tak i jako krajská samospráva můžeme pomoci. Ve spolupráci s Agrární komorou chceme v rámci našeho dotačního titulu na podporu venkovských prodejen zavést určité kritérium, které bude zohledňovat zastoupení regionálních producentů. Dotaci na prodejny jsme zavedli jako první, tak proč bychom nemohli být prvním krajem, který takto podpoří své regionální zemědělce,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsem přesvědčený, že právě letošní rok a skokové zdražení některých druhů potravin ze zahraničí v souvislosti s koronavirovou pandemií, by nám mělo otevřít oči a motivovat nás v rámci spotřebitelského chování k podpoře našich českých zemědělců a potravinářů,“ řekl hejtman, který s vedením společnosti AVENA hovořil také o investicích kraje do oblasti dopravní infrastruktury, a to především silnice II/315 z Ústí nad Orlicí přes Skuhrov až do Lanškrouna.

Podbranská ulice: začaly se dít věci

Po období zdánlivého klidu to vypadá, že se věci dávají do rychlejšího pohybu. Práce probíhaly po celý týden i za nepříznivých meteorologických podmínek a jsou rozsáhlejší, než se očekávalo.  Zasahují i mimo přímou trasu silnice III/31512.


Na pětatřicítce u Lačnova otestují kruhový objezd „lego“

Součástí severojižního obchvatu Svitav nebude jen okružní křižovatka na výpadovce z města směrem na Moravskou Třebovou, „kruháč“ zbrzdí provoz i na hlavním tahu silnice I/35, kde se obchvat napojí na stávající silnici I/43 k Opatovu.
Dnes si lze jen těžko představit, co taková změna na vytížené pětatřicítce způsobí. Silničáři se proto rozhodli pro experiment. Možná ještě letos umístí na nedalekou křižovatku před Lačnovem provizorní kruhový objezd. „Je to problematická křižovatka jak ze směru Svitav, tak ze směru od Opatovce. Je zadaný projekt na umístění malého provizorního kruhového objezdu, kterému se říká lego,“ řekl šéf pardubické správy ŘSD Bohumil Vebr. Chceme si na tom vyzkoušet, jak na této silnici bude fungovat finální okružní křižovatka. Dálnici určitě nepostavíme za rok ani za dva. Proto si myslím, že záměr splní svůj účel zejména z důvodu bezpečnosti,“ dodal Vebr. Otázkou je, jak si řidiči na novou brzdu na jinak rovné a přetížené silnici mimo obec zvyknou. Mírné obavy z údržby „lega“ neskrývá ani šéf pardubické správy silnic a dálnic. „Máme tyto provizorní křižovatky v celém kraji a upravujeme je každý týden. Vždycky do ní někdo vjede.“ (Ilustrační snímek kruháče zmíněného typu, Text: idnes.cz)


Oppidum v Českých Lhoticích u Nasavrk vydalo překvapivý nález

Jedním ze sedmi známých keltských hradišť v České republice je oppidum v Českých Lhoticích nedaleko Nasavrk. Archeologické nálezy tu byly donedávna poměrně chudé. Nový průzkum vedený archeology v letošním roce ale přinesl překvapivé výsledky.
 „Tentokrát se nejednalo o žádný náhodný nález, ale o připravenou akci archeologů domluvenou se správcem pozemků i Správou Chráněné krajinné oblasti Železné hory, bez jejichž součinnosti a pomoci by akce nebyla vůbec možná. Organizovalo ji Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a za vydatné pomoci osvědčených spolupracovníků z řad veřejnosti disponujících detektory kovů. Všechny nálezy doplní dosavadní sbírku artefaktů z této lokality uloženou v Regionálním muzeu v Chrudimi,“ uvedl za zřizovatele krajských muzeí 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
 Plocha bývalého oppida je dnes částečně zalesněna nebo zatravněna a část je stále zemědělsky využívána. Archeologové se díky orbě kousku zatravněné plochy dostali k možnosti prozkoumat s detektory kovů část lokality dosud prakticky nezkoumanou.
Při předcházejících výzkumech v 19. století a pak v 70. letech 20. století a na počátku nového milénia se tady našlo množství keramiky, necelá desítka předmětů ze skla, přibližně stejné množství předmětů z bronzu a nevelký počet železných předmětů. 
„Tentokrát jsme byli úspěšnější.  Objevili jsme celou kolekci železných artefaktů, jako jsou hroty šípů, stavební kování, části spon a jiné věci.  Velkým překvapením byl ale objev železného meče, ze kterého se dochovala celá čepel a řap pro připevnění rukojeti. Je datován do období 2. - 1. století před Kristem, proto se domníváme, že nemohl být součástí pohřební výbavy. Tehdy se totiž nepohřbívalo způsobem, který by zanechal archeologické stopy. Proto je tento nález v oblasti střední Evropy velmi vzácný a můžeme jen spekulovat, kde se tam osamocený meč vzal a co mohl symbolizovat,“ vysvětluje archeolog David Vích.
 Archeologové nechtěli budit pozornost nezodpovědných hledačů kovů a o objevu mluví až po čase, kdy bylo místo oseto a vrací se do původního stavu. České Lhotice jsou jediným východočeským oppidem. Dalšími v České republice jsou Závist, Třísov, Hrazany, Nevězice, Stradonice a Staré Hradisko u Protivanova.


To tu ještě nebylo - Pardubické hudební jaro na podzim

Letošní 42. ročník festivalu Pardubické hudební jaro se z pochopitelných důvodů nemohl uskutečnit v obvyklém jarním termínu. Pořadatelé festivalu se však rozhodli nevzdat to a část festivalu přesunuli. Dochází tak k neobvyklému jevu, Pardubické hudební jaro 2020 se koná na konci léta a na podzim.
 „Původně jsme plánovali otevřít zahajovacím koncertem festivalu rekonstruovanou část Domu hudby. Dva dny předtím ale přišla omezení proti šíření koronaviru a muzikanti stihli jen generální zkoušku. Teď tedy s rouškami, ale přece jen už znovu v Domě hudby. Jeho společenská část je navíc už kompletně rekonstruovaná i s novou audiovizuální technikou,“ řekl předseda správní rady pořadatelského souboru Barocco sempre giovane Roman Línek.
„Pro město Pardubice je festival vedle koncertů Komorní filharmonie zajímavou hudební vizitkou, a proto jsme rádi, že jsme o něj alespoň v omezené formě ani letos nepřišli,“ konstatoval náměstek primátora Jan Mazuch, který má kulturu v sídelním městě festivalu na starosti.
„Koncerty se musí tentokrát obejít bez zahraničních hostů, ale myslím, že se nám podařilo pozvat do kraje mnoho špičkových českých sólistů a souborů, na které se mohou posluchači těšit,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Josef Krečmer. Kromě Pardubic se koncerty uskuteční také v Chrudimi, Přelouči, Heřmanově Městci a ve Vysokém Mýtě.
Část koncertů, které se nepodařilo přesunout na podzim, bude zařazena do programu příštího ročníku na jaře 2021. „Vstupenky na koncerty s posunutým termínem v roce 2020 jsou platné a vstupenky na koncerty přeložené na PHJ 2021 také zůstávají v platnosti. Vstupenky na koncerty zrušené bez náhrady, je možné vyměnit za vstupenku na jiný koncert nebo zažádat o vrácení vstupného,“ dodal Krečmer.
Slavnostní zahajovací koncert s Komorní filharmonií Pardubice s dirigentem Tomášem Braunerem, houslisty Václavem Hudečkem, Josefem Špačkem a dalšími hosty se uskuteční v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích v úterý 8. září 2020 v 19 hodin.
Pro více informací navštěvujte www.pardubickehudebnijaro.cz

Zahájili jsme pravidelné zájezdy do Polska-Kudova Zdroj
nejbližší termín 24.9.2020,  dále vždy jedeme ve čtvrtek 22.10., 19.11., 10.12.