Českotřebovský deník 255/2020 (5.září)
Českotřebovský deník uvádí nové video: pozvánku do Spižírny U Magdalény

  Plná velikost videa ZDE
Pozvánka do nově otevřené prodejny Spižírna U Magdalény, která zde v České Třebové dosud nebyla a která vyplnila mezeru trhu. Nabízí ekologické potraviny a ekologickou drogérii a navíc tzv. "bez obalu". Minimalizuje tedy odpady a navíc umožňuje zákazníkům nakoupit si právě takové množství jaké potřebují. Něco takového žádný supermarket nabízet nikdy nebude... Paní Magdaléna Klimešova našla pro svůj projekt vzory v obdobných prodejnách ve velkých městech a zkouší nyní aplikovat tuto nabídku pro Českou Třebovou a okolí. Prodejna dobře zapadne do koloritu náměstíčka na Splavě....

OREL ZAHAJUJE CVIČENÍ

tělovýchovná organizace opět zahajuje pravidelná cvičení  od října 2020 na ZŠ HabrmanovaHHa
PONDĚLÍ                             18:00 – 19:00                                   Relaxační cvičení
od 5.10. 2020                                                                                (ženy, muži, senioři, malá tělocvična)
od 2.11.2020                         20:00 – 21:00                                   Sportovní hry (muži, velká tělocvična)
STŘEDA                               17:00 – 18:00                                   Předškolní a mladší školní děti
od 7.10. 2020                                                                                (velká tělocvična)
Po domluvě s rodiči mohou přijít cvičit i děti mladší.  Bližší informace:  Tel. č.: 603 495 061, Voleský
E-mail: gebesan@centrum.cz  Cvičení není jen pro členy Orla, ale i pro všechny, co mají zájem cvičit.
 
Přestavba vedení velmi vysokého napětí na Kozlovském kopci

Vedení vvn přes Kozlovský kopec je páteřní linka v rámci republiky, nyní je mimo provoz. S pomocí velké techniky se zde realizuje důležitý projekt, který zvýší kapacitu  přenosu energie, vedení bude zdvojené.
Tomu je třeba přizpůsobit sloupy tohoto vedení, umístit zde nové širší nosníky a ty staré snést. Je to složitá práce. Pracuje se i o víkendech, třeba právě dnes v sobotu 5. září.  Vedení je provizorně umístěno na náhradních nižších nosnících a ty vysoké je pak třeba odmontovat a snést. To vše s pomocí vysokého jeřábu.
Nahoru na stožár je pak třeba vyzvednout nový "širší" nosník s větší kapacitou pro transportní vedení. Je to náročná a jistě i drahá operace spojená s prací montérů ve velkých výškách. Postupně se tak předělává sloup za sloupem.
Zvýšení kapacity tohoto důležitého vedení bylo  schváleno jako "Aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje č. 2". Koridoru pro vedení vvn má byl rozšířen a někde také napřímen, v rámci tohoto koridoru má být řešeno i další vedení  Na fotografiích práce na stožáru na Kozlovském kopci. (mm)

První ročník hokejového turnaje O pohár starostky města se povedl
a nejen kvůli tomu, že vítězství patřilo domácím Kohoutům.

„Velmi dobrá prověrka, hráči dostali docela zabrat. V krátkém časovém sledu odehráli dva přípravné duely s kvalitními soupeři z Královéhradeckého kraje. Pochopitelně jsme spokojeni, první místo se počítá. Škoda, že nemohla startovat Litomyšl, turnaj se čtyřmi mužstvy je samozřejmě lepší. Naše dva zápasy viděly téměř čtyři stovky diváků, v letním  počasí to rozhodně nebylo málo. Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu turnaje podíleli,“ hodnotil manažer Kohoutů Vladimír Vaněk.
Poděkování organizátorů patří městu Česká Třebová a prvnímu náměstkovi hejtmana Pardubického kraje Romanu Línkovi, který měl nad turnajem záštitu.
 
Nejlepší tři šachisté na 2. ročníku turnaje v Kozlově  

Turnaje v rapid šachu se zúčastnilo celkem 45 hráčů všech věkových kategorií, podmínky pro turnaj si v Kozlově U Sitařů si vesměs pochvalovali. Vítězem Turnaje se stal Martin Červenka a šachového klubu Duras Pardubice, jako druhý se umístil  Aleš Jedlička (Pardubice) a třetí Pavel Holásek ze šachového klubu Ústí nad Orlicí.  Nejlepší  šachista českotřebovského klubu Ivo Prax se umístil na devátéím místě, Lukáš Hurt  byl čtrnáctý. Z šachového turnaje  bude zítra samostatný článek, navíc máme natočenu také videoreportáž, uvedeme zítra v neděli večer. Na fotografii tři nejúspěšnější šachisté spolu s českotřebovskými pořadateli - Lukášem Hurtem a Ivo Praxem. (mm)


Josef Bidmon obhájil post krajského starosty hasičů

V Českých Heřmanicích se uskutečnilo volební setkání Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje. Pozici krajského starosty v rámci volby obhájil dosavadní starosta Josef Bidmon. V rámci setkání byla mimo jiné zrekapitulována krajská podpora v rámci různých dotačních titulů na pořízení dopravních automobilů, zásahových obleků, čerpadel či na pořízení cisternových stříkaček. Celkově podpora v posledních čtyřech letech dosáhla 100 milionů korun.
Hejtman Martin Netolický v rámci svého vystoupení shrnul uplynulé čtyři roku spolupráce s dobrovolnými hasiči, ale složkami integrovaného záchranného systému. „V posledních čtyřech letech přesahuje krajská podpora souhrnnou částku 100 milionů korun. Jedná se o absolutně nejvyšší podporu, kterou samospráva v našem kraji hasičům, ale i složkám integrovaného záchranného systému poskytuje,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Podpořili jsme například nákup 167 dopravních automobilů částkou 50 milionů korun, stavbu či rekonstrukci 16 požárních zbrojnic, ale také obnovu výstroje a výzbroje za téměř 40 milionů korun. V průběhu letošního roku se ukázalo, že obnova techniky je nesmírně důležitá. Dopravní automobily byly nedílnou součástí našeho distribučního systému, stejně jako byly v plném nasazení ponorná a kalová čerpadla při červnových povodních. Pevně věřím, že se nám i přes stávající situaci podaří podporu dobrovolným hasičům zachovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Společně s ním se setkání zúčastnili také náměstci Roman Línek a Michal Kortyš či radní Hana Štěpánová.
Medaile pro devět osobností
V rámci setkání hasičů předal hejtman Martin Netolický medaile hejtmana devíti osobnostem, které se podle návrhu krajského sdružení zasloužily o zajištění fungování distribuce osobních ochranných pomůcek a dezinfekce v rámci nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií.  „Dobrovolní hasiči sehráli v našem kraji nezastupitelnou úlohu v rámci distribuce osobních ochranných prostředků a dezinfekce. V jeden čas bylo dokonce nasazeno 47 dopravních automobilů, což lze s odkazem na známý český film nazvat „Největší akcí v dějinách distribuce dezinfekce.“ Jednotlivým zapojeným sborům jsme poděkovali v Telecí formou pamětní stuhy na historické prapory. Myslím však, že největším poděkováním je pravidelná krajská podpora, která za poslední čtyři roky přesáhla 100 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Ten společně s náměstkem hejtmana Romanem Línkem předal devět Medailí hejtmana Pardubického kraje. Novými držiteli se tak stali: krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon, za OSH Svitavy Pavel Říha, Jan Soural a Miroslav Vacek, za OSH Pardubice Jiří Bolehovský, za OSH Chrudim Hana Stará, za OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička a Pavel Černohous a vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje Aleš Boňatovský.