Českotřebovský deník 2265/2020 (15/9)
Nad schválenými změnami rozpočtu města

Zabývejme se nyní alespoň těmi největšími změnami, zejména novými položkami.
První z nich je zrušení investice do "betonových" šaten a tribuny na atletickém stadionu. Stavbu, která přesahuje o dost částku 40 milionů korun  lze pořídit levněji.  Návod na to můžeme získat v okolních městech ve Svitavách nebo Lanškrouně. A tak částka určená na tuto akci nezmizela z rozpočtu úplně, ale zůstalo zde 600 tisíc korun tak, aby bylo možné bez zdržení připravit "Plán B". Jde o výstavbu šaten, sociálního zařízení a  tribuny s kapacitou 200 osob (stejně jako v případě tzv. betonového objektu, avšak připravenou podle vzoru Svitavy. Tedy kontejnerové řešení s dostatečným komfortem pro uživatele atletického stadionu. Na takovém východisku se shodla radniční koalice. Nejde o provizorní, ale trvalou stavbu, její životnost je jistě dvacetiletá  a splňuje všechny požadavky proto, aby zde našli pro sebe zázemí uživatelé atletického stadionu.  Díky tribuně  pro 200 osob zde bude také možné pořádat i atletické závody. Zázemí zde jistě najdou i třídy zdejších škol, které jsou také uživateli atletického stadionu i fotbalisté a další sportovci, kteří  zde budou působit. Jde o sportovní prostor multifunkčního charakteru, bez vybudovaného zázemí ztrácí smysl. Tento záměr se nelíbí hokejistům,. kteří v tzv. betonovém řešení viděli spásu pro získání nových šaten pro hokejovou mládež. I pro ně bude zapotřebí hledat nějaké řešení, je třeba uznat, že první na řadě jsou ovšem uživatelé atletického stadionu. Atletický stadion bez šaten je polotovar. Je třeba hledat kompromisy a hlavně reálná řešení.  Připomeňme, co všechno se slibovalo hokejbalistům po dokončení hokejbalové arény v Benátkách v roce 2003 (!) a jaká je skutečnost roku 2020.  Mělo by to znamenat, že pořádné zázemí je potřeba bez zdržení vybudovat také právě u arény v Benátkách. I tento areál je ve vlastnictví města a nelze jej přehlížet.
Dotace na tzv. Retenční biotop v Benátkách. Nově se v rozpočtu příjmů města objevuje částka 2300 tis. Kč , kterou tvoří účelová dotace na vybudování zadržovací nádrže na dešťovou vodu Postavení této nádrže je podmínkou stanovenou podnikem Povodí Labe pro dokončení investic "nahoře" ve sportovním areálu Skalka. Byly obavy co to bude stát, nakonec díky této dotaci bude město doplácet na akci asi půl milionu. Stavba je připravena a může být realizována ještě v letošním roce.
Transfery ze státního rozpočtu.
Město získalo tzv. "Kompenzační bonus" jako náhradu za úbytek daňových příjmů ve výši  19 230 tis. Kč,  jako posilu rozpočtu bez přímého účelu použití. Další transfery pro Sociální služby jsou určeny pro zdravotnické a sociální pracovníky, kteří měli zhoršené podmínky v době koronavirové.
Zvýšení některých výdajových položek:
1) Zvýšené náklady na úpravu budovy lhotecké školy čp. 98 na Lhotce - bude třeba vynaložit místo 1.6 mil ještě o 900 tisíc více.
2) Zvýšené náklady  na projektovou dokumentaci kontejnerové přístavby MŠ U koupaliště - přidáno 550 tis. Kč
3) Modernizace parkovacího systému v podzemí terminálu Jana Pernera - bude v provozu od ledna 2021- přidáno 550 tis. Kč
4) Modernizace 4 bytů v domě čp. 205 na Parníku - částka 4700 tis. Kč bude využita z hospodářské činnosti města
5) Rekonstrukce Podbranské ulice bude díky zjištěnému stavu sítí  o 915 tis. Kč dražší
6) Doplnění sjezdových tratí na Pekláku  o úsek, který nebyl v projektu - přidáno 395 tis. Kč. (trať zůstává v majetku města)
 
Změna poměru sil v radě města 

Zvolením Ing. Michala Kadlece do rady města vznikla nová situace. Dosud neměla v radě města žádná z volebních stran většinu bylo poměr 4 : 2 : 2 : 1 a nejsilnější koaliční strana tak mohla být vlastně přehlasována.
Po odstoupení seskupení 27 statečných  se situace změnila, ale současně byla uzavřena dohoda o tom, že takové usnesení, které by bylo schváleno pouze pěti hlasy radních za Koalici pro Českou Třebovou nebude považováno za platné. Tím byla tedy možnost přehlasování  radních  za ODS a ČSSD vyloučena.
Základem práce radniční koalice je snaha dohodnout se a to  tedy vyplývá i z přijaté dohody.   
 
10 let od otevření dopravního terminálu Jana Pernera.  

Výročí připadá právě na dnešek 15. září. Byla to velká sláva, spousta hostů, kapela. Stříhala se páska. Pouze se zapomnělo na odhalení nov instalované sochy Jana Pernerea, jejíž podoba a také "zdravotní stav" dodnes budí emoce, i když jsou lidé, kteří ji chválí. Ovšem několik petic pro odstranění sochy hovoří jasně.   Petice nebyly jen místní, ale také celorepublikové, viz slovenský server vlaky.net. Z Třebováků se ve věci nejvíce angažoval již tehdy nemocný Martin Felgr. Petici odevzdal k projednání radě města, která připustila možnost doplnění výtvarného díla nějakou vysvětlující tabulkou, ale stejně se nestalo. Martin Felgr již není mezi živými a nemůže se bránit. Radnice změnila vedení, ale sochu Jana Pernera neřeší, má samozřejmě spoustu jiné práce.  A tak toto kontroverzní dílo  aspoň bude připomínat to jakým způsobem byla socha vybrána a kdo se na tom podílel. A tak se díky tomuto Pernerovi  nakonec stala Česká Třebová známější. Podobně se tomu stalo po pádu střechy tělocvičny na Skalce těsně před otevřením. Dovedu si ovšem představit, že bude publicita o našem městě založena na pozitivních věcech a nikoliv na katastrofách.
Vraťme se k terminálu Jana Pernera. Je to nesporně velké dílo. Čas ukázal jeho nadčasovost a potřebnost, podobný nemá leckteré krajské město.  Příjezd do našeho města je tedy již deset let doslova impozantní.  To stejné bohužel nemůžeme říci o mnoha dalších věcech ve městě.  Právě taková impozantní díla byla provedena na úkor podfinancování dalších městských objektů zejména škol. Zatímco v jiných městech mají tento problém rekonstrukcí školních budov již dlouho vyřešen, u nás stále ukrajují a ještě i v příštím roce budou ukrajovat hodně peněz z rozpočtu města. A přitom s jídlem roste chuť na další impozantní a drahé stavby.
Nebylo to levné, ještě dodnes jsme jej nezaplatili, máme splácet ještě jistinu úvěru ve výši 35 milionů korun. Dluh jsme si předloni odložili. Mohl být dnes už téměř splacen. Jako všechno má tedy i tato investice svoje klady i zápory, ale to najdeme u každého řešení. 
 
Schopnost první pomoci zachraňuje životy

V šesti městech uspořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí veřejné akce v rámci Světového dne první pomoci. Záštitu převzal krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Na setkáních se mohla široká veřejnost seznámit s pravidly správné hygieny nebo si rozšířit znalosti v oblasti zdravovědy a první pomoci.
„Pravidelnou sérií akcí si v různých místech připomínáme, jak je možné poskytnout pomoci druhým, kteří se ocitli v situaci ohrožující život, případně jak pomoci ošetřit zranění.  Nezapomínáme ani na osvětu hygienických návyků a  důležitá hygienická pravidla. Potěšitelný je také fakt, že například děti, které se účastní této akce opakovaně, tak prokazují znalosti z minulých návštěv,“ řekl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.  Návštěvníci se mohli v jednotlivých městech seznámit nejen s činností pracovníků Českého červeného kříže, ale svou profesi a techniku představili i další zástupci složek Integrovaného záchranného systému.
„Jsme rádi, že nás navštívili žáci mateřských škol i prvního stupně základních škol. Ukázali jsme jim ošetření poranění, resuscitaci nebo pravidla při mytí rukou,“ sdělil Martin Hodoval, ředitel Úřadu oblastního spolku ČČK.
Světový den první pomoci se uskutečnil v minulých dnech v České Třebové (11:9.) Lanškrouně a v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a Chocni. V Králikách se akce uskuteční 22. září. Fotografie z náměstí v České Třebové.
 
SMLOUVA PODEPSÁNA. V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ ZAČÍNÁME STAVĚT NEMOCNICI

V pondělí jsem podepsal po všech peripetiích smlouvu o dílo se zhotovitelem velké investiční akce nového pavilonu Nemocnice následné péče v
Zhotovitel si přebral veškerou dokumentaci a příští týden se oficiálně na místě předává staveniště. Stavba přijde  přibližně na 250 milionů korun včetně DPH a zahrnuje nejen tři stanice po 30 lůžkách následné péče, ale také nezbytné nové stanoviště zdravotnické záchranné služby, která nyní sídlí v naprosto nevhodných prostorách, dále stravovací provoz a rehabilitace. Chtěli jsme zahájit přibližně o měsíc dříve, ale bohužel kvůli procesním zdržením a zákonným lhůtám to bylo možné až nyní.
Moravskotřebovsko se tedy skutečně může těšit na novou nemocnici. Slyšel jsem, jak někteří ve městě do poslední chvíle říkali, že kraj tuto investici zarazil nebo ji nepostaví. Není to pravda. Žádnou investici jsme v době krize nezastavili. Naopak. Děláme všechno, abychom pomohli české ekonomice realizací naplánovaných a připravených akcí. Nesmí ovšem v dalších letech dojít k rozhazování peněz z krajského rozpočtu všemi směry, jak naznačují programy některých nejmenovaných. To by pak teprve mohl nastat problém. FB Martin Netolický
 
Další zákazy jednorázových plastových výrobků na obzoru  

Od července 2021 by měl v Česku platit zákaz uvádění plastových vatových tyčinek, příborů, talířů nebo brček na trh. Doprodej zásob bude možný, úplný zákaz uvádění do oběhu by měl začít platit nejpozději o rok později. Týká se vybraných jednorázových plastových výrobků včetně těch z bioplastu a též všech výrobků z oxo-rozložitelných plastů. Novinářům nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí představil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).  
 
Českotřebovská CHL na Radiu Orlicko

Rádio Orlicko 95,5 FM nebo na internetu vysílá každou středu od 17:00 zpravodajství z hokejového dění, výsledky, rozhovory s hráči  atd. Nezapomeňte naladit a budete v obraze. S pozdravem Standa Dočkal "moderátor" pořadu

 

Odměny pro představitele obcí a krajů se v příštím roce nezmění


Odměny pro představitele obcí a krajů by se v příštím roce neměly ani zvýšit, ani snížit. Na dnešním zasedání to na návrh ministerstva vnitra schválila vláda. Jeho úřad v návrhu argumentoval tím, že rozpočty samospráv poznamená pandemie covidu-19, takže by je neměly zatížit další povinné výdaje. Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv podmínily souhlas tím, že se stejně bude zacházet i s platy poslanců či senátorů. Pokud by se jejich platy zvýšily, žádají pro starosty, hejtmany a zastupitele pětiprocentní růst odměn. Hamáček očekává, že se nebudou měnit ani odměny ústavních činitelů.

Roušky a respirátory seniorům

Vláda nechá rozeslat prostřednictvím České pošty osobní ochranné prostředky lidem, kteří patří k nejvíce ohrožené skupině nemocí covid-19. Každý český občan nad 60 let by měl v nejbližších dnech obdržet zásilku s jedním respirátorem FFP2 a pěti rouškami. „Uděláme to neprodleně, určitě budeme spěchat,“ dodal premiér Andrej Babiš.
Celkem vláda plánuje rozdistribuovat 3 miliony respirátorů FFP2 a 15 milionů roušek. Potřebné údaje České poště má za úkol poskytnout Ministerstvo vnitra z registru obyvatelstva. Potřebné množství respirátorů a roušek vláda vezme ze zásob Ministerstva vnitra, které měly být převedeny do evidence Správy státních hmotných rezerv. Vláda tedy současně v tomto smyslu zrevidovala své pondělní usnesení, které řešilo právě objem osobních ochranných prostředků, které mají být přesunuty z rezortu vnitra do státních hmotných rezerv.