Českotřebovský deník 267/2020 (17/9)
 • I. polední vydání 17/9

 • AKTUÁLNÍ POČET NEMOCNÝCH V PARDUBICKÉM KRAJI - 836

  kaza Covid-19 se postupně šíří i v rámci  kraje i našeho okolí. Celkově bylo evidováno k 16/9 večer Krajskou hygienickou stanicí pro Pardubický kraj 836 aktivně nemocných. Z toho nejvíce nemocných je v okrese Pardubice, a to 331 osob, v okrese Chrudim 162, okrese Svitavy 222 a na Orlickoústecku 121 nemocných osob. Znamená to současně, že jsou v těchto počtech evidování také občané i z České Třebové. Nemocní s diagnózou COVID 19 jsou také hospitalizování, u všech tedy není průběh nemoci banální. Na to nemůže nikdo sázet.  Je třeba dodržovat všechny pokyny. Dezinfekce raději dvakrát, roušky nosit pořádně a všichni, vyvarovat se zbytečného zdržování na místech, kde je více lidí  v uzavřeném prostoru....  Je třeba mít k této nemoci respekt, ty počty zasažených rostou i díky podceňování nebezpečí...
   
   
   

  Středisko Javor hlásí: Skauti domlouvali akce ve Svitu

  Skupina vedoucích z 3. chlapeckého oddílu střediska Javor Česká Třebová se vydala v termínu 4. – 7. 9. 2020 na tradiční návštěvu skautů ze Svitu. I přes stoupající počty nakažených osob v naší republice bylo nutné zjistit co je u skautů nového a domluvit spolupráci na další rok.
  Během návštěvy jsme navštívili v Nízkých Tatrách okolí Magurky s vrchem Chabenec. Následující den jsme se podívali do Vysokých Tater, kde jsme se vydali Tichou dolinou na Kasprov vrch a Svinicu. Poslední den jsme se už i s naším hostitelem vydali do Slovenského ráje, kde jsme si prošli opravenou dolinu Suchá Bela. Odpoledne jsme navštívili termální koupaliště Vrbov. Večer jsme měli domluvené setkání s bývalým vedoucím skautů ze Svitu, který nás informoval o změnách, které se od loňského roku udály. Vzhledem k tomu, že z naší strany je zájem ve spolupráci pokračovat, bylo nám doporučeno se spojit s novým vedením skautů. Bohužel jsme se tuto informaci dozvěděli až na závěr naší návštěvy, tak se budeme muset s novým vedením spojit a domluvit spolupráci, bude-li z jejich strany zájem. V letošním roce jsme měli ještě domluvené dvě akce s harcery z Olawy, ale obě byly přeloženy na příští rok.
  Letošní rok mezinárodní spolupráci nepřál, tak jen musíme doufat, že příští rok bude lepší. Akce spolupráce mezi skauty ze Svitu a z České Třebové je podpořena Městem Česká Třebová. 3. chlapecký oddíl střediska Javor


  Nový majitel vdechuje zámku v Brandýse nad Orlicí nový život

  V údolí Tiché Orlice nedaleko náměstí v Brandýse nad Orlicí se nachází zámek z konce 18. století, který od roku 1950 sloužil jako internát a výchovný ústav. Ten se v roce 2014 po pádu jednoho ze stropů odstěhoval, budova pustla a až do konce roku 2019 hledala nového majitele. Tím se stal Pavel Skalický, se kterým se přímo v areálu zámku setkal hejtman Martin Netolický. Hovořili především o dalších záměrech nového vlastníka, který nyní budovu očisťuje od často velmi necitlivých úprav z 50. let minulého století.
  „Klobouk dolů před odvahou pana Skalického, který se snaží tuto budovu z konce 18. století zachránit a vdechnout ji nový život. Cesta to bude velmi strastiplná a dlouhá, ale myslím, že za pomoci evropských fondů, státního rozpočtu a dílčích příspěvků kraje může být úspěšná,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Budova měla velmi podobný osud jako celá řada hradů a zámků, které se za dob minulého režimu staly sídlem dětských domovů, domovů pro seniory či pro lidi z nějakou formou handicapu. Právě z těchto budov se v rámci transformace snažíme klienty přesunout do podmínek, které se co nejvíce podobají běžnému způsobu života. V Brandýse fungoval zámek nejprve jako internát a následně jako výchovný ústav. Od roku 2014 byl objekt prázdný a chátral,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
  Barokní památka pochází z let 1781 až 1783. Zámek nechal postavit rod Trauttmannsdorfů na místě někdejšího kláštera Jednoty bratrské. V roce 1914 získal klasicistní podobu, když ho přestavěla bankéřská rodina Fisherů. V roce 1945 se zámek stal majetkem státu. V budově sídlil nejprve internát Střední průmyslové školy textilní, Střední průmyslové školy železniční a nakonec fungoval jako výchovný ústavu pro děti a mládež. V roce 1997 ho poškodily povodně, v roce 2013 spadla část stropu v prvním patře.

  Náměstí ve Vysokém Mýtě patřilo řemeslníkům

  Desátý ročník Mezinárodní soutěže učňů v řemeslných dovednostech „Řemeslo/Skill 2020“ hostí po tři dny od 15. - 17. září náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě. Budoucí zedníci, obkladači, montéři suchých staveb, instalatéři a truhláři z Česka a Slovenska se musí vypořádat se soutěžními úkoly. Povzbudit zástupce z Pardubického kraje přijel i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
  „Těší mne, že prestižní soutěž řemeslníků se uskutečnila a to i přes překážky, které organizátoři zvládli překonat. Poděkování také patří pedagogům, kteří budoucí řemeslníky připravili. Soutěže jako Skill považuji za velmi důležité, neboť mají žáci možnost nejen porovnat své znalosti v oboru, ale také mají možnost díky podpoře stavebních firem pracovat s prvotřídními pomůckami a novými materiály,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. 
  Samotné řemeslnické soutěžní úkoly na sebe navazovaly jako při reálné stavbě. „Nejprve zedníci postaví soutěžní stavby z materiálu Heluz a Ytong a v nich budou postupně realizovat svá soutěžní zadání instalatéři, montéři suchých staveb a obkladači. Samostatně budou svůj úkol – výrobu židličky - řešit truhláři,“ sdělila za organizátory Lenka Ulrychová.
  Kromě uvedených oborů se prezentovaly obory tesař, pokrývač a klempíř. Práce na instalaci střešního okna si žáci rozdělili na celé trvání soutěže. V průběhu workshopu mohou návštěvníci konzultovat předváděné práce s odborníky. Veřejnost má možnost se také poradit s profesními odborníky ohledně stavby domů, rekonstrukcí bytů nebo o výběru stavebních materiálů.

  Příspěvek kraje na nákup uměleckých děl zhodnotila galerie třikrát 

  Díky spolufinancování Pardubického kraje může už čtvrtý rok Východočeská galerie žádat o příspěvky z Akvizičního fondu Ministerstva kultury na nákup uměleckých děl. Také z posledního jednání odborné komise neodešla galerie s prázdnou, získala 1,1milionovou dotaci.
  „Východočeská galerie je naší jedinou sbírkotvornou institucí, ale v minulých letech neměla na nákup děl prakticky žádné prostředky. Od roku 2017 tedy dostává od Pardubického kraje milion korun ročně, který vkládá do spolufinancování dalších dotací a může se tak soustředit na získávání důležitých děl, které obohacují krajskou sbírku. Za ty čtyři roky získala galerie do dnešního dne do majetku koupí či darem celkem 273 děl) v hodnotě 11,2 milionu korun,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu.
  Východočeská galerie podala ještě další žádosti do dotačního titulu Ministerstva kultury, ve kterém uplatňuje dalších 16 děl za celkem 1,8 milionu korun. Celková hodnota nových děl za 4 roky by se tak mohla zvednout na 13 milionů korun.
  „Investice do umění jsou investicemi do budoucnosti. Už dnes vidíme, že díla nakoupená například v 90. letech nabývají na mnohonásobně vyšší hodnotě. A to je majetek nás všech, který tady zanecháme budoucím generacím,“ prohlásil Línek.