Českotřebovský deník 276/2020 (25/9)
Českotřebovská VOŠ a SŠT technická se stává fakultní školou DFJP 

Oslavy 75. výročí  českotřebovské průmyslovky se rozběhly. Doba oslavám moc nepřeje, ale do jejich organizace již bylo vloženo mnoho práce a tak se oslavy uskuteční, leč přece jenom v komornějším rozměru, než si organizátoři představovali ještě v jarním období.  Ze zítřejšího sobotního programu si zatím můžeme vyškrtnout odpolední průvod. Dnes v pátek 25. září podvečer se v sále budovy na Skalce konala Dopravní konference s názvem "Cesty do budoucnosti", která měla jedno společné zabývala se dopravní tématikou a různé způsoby a  v roli přednášejících byli absolventi této školy. Dokonce i radní Pardubického kraje Ing. Bohumil Bernášek, který přijel konferenci pozdravit v roli hosta,  se může pochlubit maturitním vysvědčením, které má v záhlaví název českotřebovské průmyslovky. Ve skutečnosti maturoval v Lanškrouně, ale bylo to v sedmdesátých letech, kdy byla lanškrounská slaboproudá průmyslovka  včleněna do českotřebovské SPŠŽ.
K programu konference se ještě vrátím v samostatném textu a videoreportáži, do pondělí to bude připraveno.   Za důležité ovšem považuji za nutné napsat, že na této konferenci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a  českotřebovské VOŠ a SŠT. Memorandum společně na konferenci podepsal děkan DFJP Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D a ředitel VOŠ a SŠT Mgr. Jan Kovář. Českotřebovská průmyslovka se tak stala první Fakultní školou Dopravní fakulty a získala tím řadu zajímavých výhod a především příležitostí. To vše svědčí o tom, že VOŠ a SŠT Česká Třebová stále více směřuje k tomu, aby se stala také opět "dopravní školou". V řadě oborů školy je toto zaměření již realizováno. Vzhledem k tradicím České Třebové a jejímu postavení v železniční síti republiky to je zaměření, které může do budoucna přinášet jen užitek. (mm)
 
Oslavy 135. výročí postavení školní budovy ve Svinné zrušeno

Tento víkend se měly konat ve Svinné oslavy, leč nebudou. Doba koronavirová takovým akcím nepřeje a tak byla oslava odložena. Snad o rok. Nebude to 135 let, jako letos, ale 136, což mě jako číslo nepřipadá nijak šeredné, proč  to tedy neoslavit. Hlvní ovšem je, že ani 135 let po postavení (a také 61 let od zrušení školy) ve Svinné školní budova nezeje prázdnotou ani se nebortí, ale byla rekonstruována a slouží nadále ke společenským a také vzdělávacím akcím, přednáškám či výstavám.  V říjnu (a to 17/10) zde má být ještě koncert, ten zatím zrušen nebyl. 
 
Přechod u parnické školy bude bezpečnější

Snaha o další zvýšení bezpečnosti  chodců a zejména žáků parnické základní školy je dlouhodobá. Před časem byl na tozo téma publikován článek ředitelky školy, ve kterém zdůraznila potřebu se dále zabývat dalším zvýšením bezpečnosti na přechodu, který fakticky spojuje obě budovy školy. Doprava okolo školy je stále rušnější, vozidla stále větší a těžší.  Na základě  dopisu město žádalo o povolení instalovat před přechodem na obou stranách výrazné varovné  interaktivní prvky. To však bohužel  dopravní inspektorát neschválil. Zbývá tedy další  možnost, t.j. výrazné vodorovné dopravní značení  upozorňující na přechod. To bylo povoleno. Práce je zadána a bude realizována v nejbližší době. Ač jde o silnici spravovanou Ředitelstvím silnic a dálnic, tak novou úpravu zaplatí město ze svých prostředků. Jistě ještě lepší by bylo označení přechodu červeným pásem na vozovce, podobně jako např. na Splavě, u Besedy nebo u Billy. Tam však bylo součástí  dotovaného projektu. Pro takové zvýraznění přechodu u parnické školy bude třeba čekat do nejbližší obnovy živičné vrstvy.
 
SOKOLENÍ 2020 

T. J. Sokol  Česká Třebová  pořádal  Na  Skále ve středu  23. září  od 16 hodin otevřený turnaj v míčovém pětiboji dvojic pro všechny věkové kategorie, děti, rodiče, kamarády.  V malém sále probíhal trénink  AIKIDA.
Venku se hrál beachvolejbalový turnaj.
Cvičitelky Lenka S. a  Eliška K. cvičily s dětmi a rodiči v tělocvičně.  Bylo vidět,  že se cvičení dětem líbí,  ani se jim nechtělo končit.
Občerstvení v bufetu bylo zajištěno a od 18.30 hodin hrál Míra Dokoupil s Dádou. Písničky, které hráli, byly známé. A tak jsme si je s chutí  při vínečku zazpívali.
 Libuše Jansová


Vyhlášení letošní novinky, poznávací hry 30 x Parkem   

Jednalo o nultý testovací ročník, hra bude ve spolupráci s Klubem českých turistů vylepšena v příštím roce. Do finále se letos dostalo 8 z celkem asi tří stovek účastníků, z nichž bude za účasti televizních kamer vylosován jeden, který získá poukaz na jízdní kolo v hodnotě 20 tisíc korun.  Vyhlášení se koná v úterý 29. září od 10 hodin v sále Rady Pardubického kraje.