Českotřebovský deník 279/2020 (28/9)
Nové video Českotřebovského deníku:
Dopravní konference "Cesty budoucnosti" jako součást oslav 75 let VDA

  Video v plném formátu ZDE
Jako součást oslav 75 let  Vyšší  odborné školy a střední školy technické Česká  Třebové se 25. září konala v sále na Skalce Dopravní konference "Cesty budoucnosti". Konferenci zahájil ředitel školy Mgr. Jan Kovář a s krátkými projevy vystoupili i hosté konference. Program konference moderovala Ing. Petra Novotná.
                          Mgr. Jan Kovář, ředitel školy                                               Ing. Petra Novotná, moderátorka konference
V roli přednášejících  byli  především absolventi  českotřebovské školy, působící na významných pozicích v dopravních společnostech a organizacích. Referáty měly jedno společné - směřovaly do budoucnosti  dopravy ať již po stránce dopravní nebo  technické. Mezi hosty konference  byli i zástupci Dopravní fakulty Jana Pernera, bývalí učitelé  a úspěšní absolventi školy.  
Z programu konference:
1) příprava vysokorychlostních tratí v ČR . Ing. Jiří Merta, Správa železnic
2) Inovace v napájení střídavé trakce - Ing. Jindřich Kašpar, Elektrizace železnic Praha
3) Automatizace pražského metra - PhDr. Jiří Špička, Dopravní podnik hl. města Prahy. 
4) Budoucnost výroby posunovacích lokomotiv v Evropě - Ing. Jaroslav Plhák, CZ LOKO Česká Třebová
5) Moderní hnací vozidla současnosti - Mgr. Tomáš Jelínek, ČD Cargo
6) Simulátor lokomotivy 362 - Zdeněk Petráš & Kryštof Prejs
Na této konferenci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a  českotřebovské VOŠ a SŠT. Memorandum společně na konferenci podepsal děkan DFJP Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D a ředitel VOŠ a SŠT Mgr. Jan Kovář. Českotřebovská průmyslovka se tak stala první Fakultní školou Dopravní fakulty a získala tím řadu zajímavých výhod a především příležitostí.
Konference  naznačila  budoucí směrování českotřebovské školy k oblasti dopravy a potvrdila úzkou spolupráci českotřebovské školy a Dopravní fakultou Jana Pernera.   Video z konference najdete ZDE


Pozvánka do muzea na seminář pro pamětníky

Vážení přátelé, rád bych vás pozval na moji úterní přednášku do muzea. Bohužel jsem tentokrát nestihl zajít pro pozvánky, zvu vás tedy netradičně, pouhým textem. Tak se omlouvám za netradiční způsob. 
 Přednáška se uskuteční v úterý  29. září 2020 v 17.00 hod. v badatelně Městského muzea v České Třebové. Přednáška tentokrát proběhne na téma  250 let od otevření restaurace Na Horách. Součástí přednášky bude také prezentace nového videa, natočeného na Horách, právě k tomuto výročí.    Věřím, že se v úterý v muzeu po dlouhé době, zaviněné těmi nepříjemnými událostmi, co nás od jara provázejí, setkáme.  Martin Šebela
 
Autorské čtení Blanky Kostřicové v Českém  rozhlase

Ve středu zazní v rozhlase opět hlas Blanky Kostřicové jako autorky prózy. Přečte tři povídky ze své zatím poslední (loni vydané) knihy Formát šest krát devět. Čtení si můžete poslechnout ve středu 30. září v 13.30 na stanici Vltava (poté je bude možné najít v internetovém archivu Českého rozhlasu).
 
Třebovka a nový most na fotografiích Luboše Kozla

Aktuální situaci na protipovodňových úpravách Třebovky v České Třebové ze dne 24. září zachytil na snímcích Luboš Kozel a přidal i snímky nového mostu a to opravdu ze všechny stran, třeba také přímo z koryta Třebovky.
 
Protipovodňové úpravy probíhají v daleko větší míře v Rybníku a Třebovici.
 
I zde mám k dispozici fotoreportáže zachycující aktuální situaci. Jsou zajímavé a budou zveřejněny v nejbližších dnech.
Více ZDEHistorické město Jevíčko se představilo zástupcům kultury v kraji 

Letošní diskuzní setkání v kultuře se konalo kvůli epidemiologické situaci na venkovních terasách Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Oficiálně tu bylo oceněno i krajské historické město, kterým se za loňský rok stalo Jevíčko. Symbolický šek na 100 tisíc korun převzal od 1. náměstka hejtmana Romana Línka místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář, který přítomné seznámil s tím, jak při obnově památek postupují.
Město Jevíčko je centrem takzvané Malé Hané a je připomínáno už od 13. století. Bylo významným královským městem. V současné době tu žijí necelé tři tisícovky obyvatel. Na poměrně malém území je v rámci městské památkové zóny 16 kulturních památek, které jsou od 90. let systematicky obnovovány.
V roce 2019 v rámci programu regenerace Městské památkové zóny s 1,5 milionovým příspěvkem Ministerstva kultury uskutečnili v Jevíčku devět investičních akcí. „Příspěvky Pardubického kraje pak navíc pomohly zejména při rekonstrukci památek umístěných mimo památkovou zónu. Díky tomu například město obnovilo nástěnné malby v kapličce v Zadním Arnoštově, která se poté stala ve své kategorii památkou roku, a nechalo opravit několik křížků v dalších částech města,“ řekl 1. náměstek hejtmana kraje Roman Línek.
Odměnu za titul krajského historického města jsme na učet dostali už v pololetí a využili jsme ji na to, aby jevíčská synagoga po takřka osmdesáti letech dostala zpět na průčelí svůj původní symbol. U kamenosochařské firmy Petra a Štěpána Hemzalových z Konice jsme nechali vyrobit kopii původních desek desatera. Tradiční hebrejský symbol tak nedávno nahradil nepůvodní teracový kříž s kalichem. Vzhledem k tomu, že se nikdo z deportovaných židovských obyvatel po 2. světové válce nevrátil, sloužila synagoga po roce 1945 jako modlitebna Čsl. církve husitské,“ řekl Miroslav Šafář. Dnes je před synagogou upravené prostranství s památníkem a budovu využívá město pro kulturní účely.