Českotřebovský deník 280/2020 (29/9)
250 let hostince na Horách - nové video Českotřebovského deníku 

  Plná velikost videa ZDE

Hana Vraspírová informuje 

Vážení klienti. Vzhledem k současné nepříznivé situaci  pro cestování nebudu otevírat kancelář v ulici Na Splavě.Pokud budete chtít cokoliv zajistit v tuzemsku  i  v zahraničí  nebo získat informaci o možnostech cestování, můžete mi kdykoliv zavolat na tel.č. 723226287 nebo poslat požadavek na mail – hvtour.ca @seznam.cz. Přeji Vám všem dobrou imunitu, zdraví a optimismus. Hana Vraspírová. Cestovní agentura Česká Třebová

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

  • Pro jednání zastupitelstev obcí se s ohledem na výjimku uvedenou v tomto mimořádném opatření neuplatní omezení počtu přítomných osob.
  • Z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která mají celostátní dopad, je dále třeba zmínit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

Toto mimořádné opatření:

  • Všem osobám (až na stanovené výjimky) s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb, a v prostředcích veřejné dopravy.
  • Z hlediska průběhu zasedání zastupitelstev lze poukázat na výjimku upravenou v odstavci 2 písm. o) tohoto mimořádného opatření, podle něhož se tato povinnost nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Za tyto osoby je přitom možné považovat členy zastupitelstva obce v průběhu zasedání zastupitelstva.

Shrnutí
1) Zasedání zastupitelstva se po ukončení nouzového stavu konají za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.

2) Kromě nich se na jednání zastupitelstva vztahuje specifická povinnost pro osoby účastnící se zasedání užít ochranu dýchacích cest ("roušku" apod.), pokud se jednání koná ve vnitřních prostorech staveb.

3) Předepsanou ochranu dýchacích cest musejí užít:
a) členové zastupitelstva, ledaže je dodržen rozestup 2 metrů.
b) ostatní účastníci zasedání (veřejnost), a to za všech okolností.


Fronta na covid testy v Litomyšli až 150 metrů dlouhá.
Postojíte dvě hodiny na větru a dešti, ať vám je 15 nebo 75 !

Není to jednorázová zkušenost, stejné to bylo v pátek jako dnes v úterý.  Můžete být objednáni na určený čas - nic vám to nepomůže. Kdo dřív přijde tak bude dříve odbaven. Sednout si nikam nemůžete.  Je to nedůstojné a současně zdraví či život ohrožující. Pokud jste negativní, tak právě zde máte velkou šanci nákazu získat. Také nachlazení a dalších s tím spojených komplikací.  Fronta začíná hned za vrátnici litomyšlské nemocnice, lidé stojí na namalovaných tečkách (pokašlávají a nadávají). Tuto informaci považuji za ověřenou a také velmi smutnou. Pršet má celý týden. Obracejí se na mne lidé, kteří si si tuto frontu vystáli a pokoušeli se požadavek na změnu předat  odpovědným pracovníkům nemocnice.. Bez výsledku, dnes to bylo stejné... Je nějaké rychlé řešení?  Jistěže ano! Proč nevyužít Armádu, která by postavila 3 velké stany, aby se sem mohli v nouzi uchazeči o  odběry schovat. Snad by to nemělo být lhostejné ani představitelům města Litomyšl. Aby také zabubnovali.  Jenže jak to vypadá, tak to nikoho nezajímá. Tak se pokusím probudit odpovědné osoby ještě já a uvidíme. Vždyť do této fronty může jít třeba pozítří také kdokoliv z nás....  (mm)
Havárie v té prokleté Podbranské ulici  

Co se ještě špatného může v této ulici stát...?   Více  v reportáži ZDE

Nová zdravotnická lůžka jsou na svých místech
Pardubický kraj – Nová lůžka pro zdravotnické organizace v následné péči za pět milionů korun už všude plní svoji funkci. Nově dodané zdravotnické pomůcky si prohlédl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Nákupem postelí a matrací se výrazně zvyšuje komfort pacientů a to se jistě odrazí ve vnímání celkové kvality poskytované péče. Jsem rád, že se nám dále nyní, již v přípravě krajského rozpočtu na příští rok, podařilo vyčlenit dalších pět milionů korun a v modernizaci lůžek se tak bude pokračovat,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Nová lůžka získali v odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku, v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) Rybitví, v Nemocnici následné péče Moravská Třebová, Odborném léčebném ústavu Jevíčko, Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, Dětském centru Svitavy a Veská a ve Vysokomýtské nemocnici.
„Jedná se o velkou pomoc, neboť s ohledem na pandemii bychom těžko hledali finanční prostředky na nákup lůžek a matrací,“ sdělila Jana Tomšů, ředitelka LDN Rybitví.
Zdravotnické organizace si nakoupily lůžka matrace podle potřeby. Pokud se jim podařilo ušetřit finanční prostředky, tak dovybavily pokoje nočními stolky, držáky infuzí nebo zvedáky z postelí.
„Například v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí sedm polohovacích lůžek, která jsou vybaveny matrací pro pacienty do 250 kilogramů a splňují podmínky prevence vzniku dekubitů u pacientů pro střední riziko,“ řekl radní Ladislav Valtr.