Českotřebovský deník 281/2020 (30/9)
Nové video Českotřebovského deníku:
Kros po lyžařských tratích na Horách 2020 

  Plná velikost videa ZDE
Kros po lyžařských tratích na Horách je  pořádán od roku 2000, také jako Mistrovství Orla. Letos se 19. září běžel 21. ročník závodu.  O jeho organizaci se staral stmelený kolektiv asi třiceti členů a spolupracovníků českotřebovského Orla. Závod byl vypsán ve 14 kategoriích mládeže a mimo hlavního závodu na 9 kilometrů pro muže a 6 km pro ženy se ještě běžel Lidový běh.
Odměnou pro všechny byla spokojenost závodníků a jejich doprovodu, kteří do areálu na Horách přijeli i z velkých dálek, navzdory letošní  patálii s koronavirem. Závod také navštívil krajský radní s gescí pro volnočasové aktivity  René Živný. Jak sportoviště, tak samotný závod se mu líbil, nešetřil chválou.
Sportovní areál na Horách, který je ve vlastnictví města, má řadu výhod.  Je blízko a dobře přístupný, značené závodní okruhy umožňují volit různou náročnost tréninku i trati závodů. Pořadatelé dokázali zajistit rychlé vyhodnocení výsledků, připravit velké množství cen a pro soutěže v rámci Mistrovství Orla také poháry a medaile. Velkým kladem závodu byla tradičně velká účast mládeže.  
Nejrychlejším závodníkem v kategorii mužů byl Filip Záveský, který zvítězil v čase velmi dobré úrovně a porazil  Lukáše Sourala z Kroměříže, vítěze minulých tří ročníků tohoto krosu, téměř o 100 sekund. Nejrychlejší ženou na krosové trati byla Lenka Jančaříková z Orla Brno Židenice. I ona porazila své soupeřky velmi suverénním způsobem.
Video mělo být aktualitou, ale je bohužel zveřejněno vzhledem k technickým ale i organizačním a dalším nespecifikovaným problémům až s časovým odstupem. Je to ostuda, jsme pomalejší než OIK TV. Vidím v tom ovšem určitý rozdíl. Příprava a publikování videa není můj byznys, ale "volnočasová aktivita", tedy bez jakékoliv odměny.  (mm)

COVID VOLBY ZAHÁJENY TAKÉ V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Již ve středu začaly volby do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Tentokrát netradičně na takzvaných drive-in stanovištích v okresních městech.  Stanoviště drive-in ve Třebové tedy nevzniklo,  přiložená fotografie je z Ústí nad Orlicí.  Stanoviště bylo využito občany i z našeho volebního okrsku.
Hlavní část voleb proběhne v pátek 2. a v sobotu 3. října.
Kvůli koronavirové krizi odstartují už ve středu. Lidé v karanténě mohli dnes od 7 do 15 hodin hlasovat z automobilů na tzv. drive-in stanovištích. Volby proběhly přímo z vozidel. S komisaři lidé komunikovali přes stažené okénko. Auta vůbec neopustili. I v případě této volby platilo: mít zakryté dýchací cesty. Roušky nebo respirátory bude možné odložit jen na ztotožnění. Ve čtvrtek a v pátek pak mobilní komise s urnami objedou domy pro seniory a další pečovatelská zařízení v karanténě. Další lidi v karanténě, kteří si o to telefonicky požádají, navštíví komise v pátek a v sobotu. Kromě občanského průkazu (nikoli pasu) potřebují také doklad, že jsou v karanténě – potvrzení od lékaře nebo hygieny nebo SMS zprávu o pozitivním výsledku testu na covid-19. Budou moci odvolit do zvláštní volební schránky. Svému krajskému úřadu se ale musí nahlásit telefonicky do čtvrtka 1. října. A to do 20 hodin, přičemž telefonní spojení lidé naleznou na webových stránkách svého kraje. Komise pro hlasování se k nim dostaví v pátek 2. října od 7 do 22 hodin nebo v sobotu 3. října od 7 do 14 hodin. Občané by u sebe měli mít občanský průkaz, voličský průkaz (pokud jim byl vydán) a raději i doklad o nařízené karanténě. Pokud volič dostane upozornění od hygieny až v průběhu pátku, pak jako případně možný nakažený přijít volit nemůže. Takovým lidem volba nebude umožněna. 
Občane volí ve volebních místnostech podle stanoveného plánu. Lidé se do nich dostaví s rouškou, respirátorem nebo jinou pomůckou na zakrytí dýchacích cest. U vstupu si vydezinfikují ruce, pak v dvoumetrových rozestupech předstoupí před volebního komisaře. Tomu předají občanský průkaz a odstoupí na dva metry. Po vyzvání ke ztotožnění si na okamžik sundají z obličeje ochrannou pomůcku, načež si ji znovu nasadí. Dále už volba bude probíhat standardně. Jen prostory takzvaně za plentou budou tentokrát častěji dezinfikovány, stejně jako psací potřeby. Doporučuje se ostatně přinést si vlastní. Když si roušku zapomenou dostanou ji zdarma u vstupu do volební místnosti. (mm)
VEŘEJNÉ PŘEDÁVÁNÍ CEN MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ KOHOUT 2019 SE USKUTEČNÍ JAKO NEVEŘEJNÉ VE OBŘADNÍ SÍNI RADNICE

Vzhledem k mimořádným opatřením a nouzovému stavu bylo předávání cen přeloženo již ze svého tradičního květnového termínu na termín 16. října, kdy měla být tato událost spojena s oslavami kulatého a půlkulatých výročí partnerství města Česká Třebová s polským městem Olawa, italským Agrate Brianza a slovenským Svitem. Vzhledem k tomu, že ani aktuální epidemiologická situace není pro konání této významné akce příznivá, bylo předání cen přesunuto do obřadní síně českotřebovské radnice, kde se uskuteční v pátek 16. října od 10:00.
Pozváni na předávání cen budou pouze samotní ocenění. Účast veřejnosti nebude umožněna. Jména osobností, které byly oceněny za svůj výrazný a mimořádný počin ve všech segmentech lidské činnosti, budou zveřejněny prostřednictvím městského webu, sociálních sítích a Českotřebovského zpravodaje.
 
Kraj připravuje projekty pro dokončení obnovy pardubického zámku

Pardubický kraj chce být připravený na čerpání evropských financí po roce 2021. Radní proto schválili také dvě zadání projektů v oblasti kultury, které se zaměřují na dokončení obnovy Zámku Pardubice. Jeden se týká vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce a druhý se věnuje budoucímu návštěvnickému centru a prostorám pro stálé expozice.
„V architektonických studiích představujeme tyto záměry na nynější výstavě v provizorním společenském sále ve 3. patře paláce zámku. Zájemci tu uvidí studie na společenský sál zpracované ateliérem AI-DESIGN architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera a studie pro objekt, kde nyní sídlí Východočeská galerie od architektonického studia Transat architekti. Předpokládané náklady na společenské prostory jsou 120 milionů korun a na úpravu budov po galerii v 1. etapě 82 milionů. Předpokládáme, že bychom více jak 80 procent prostředků mohli získat z Evropské unie. Obě nynější architektonické studie budou pro další stupně projektové dokumentace závazné,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Reprezentativní sály
Nové společenské prostory zámku bude tvořit sál ve 3. patře, foyer a zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí ve 2. patře. Dojde k propojení 2. a 3. patra tak, aby oba velké sály severního křídla tvořily organický celek. Bude vyřešeno i vertikální propojení schodištěm a výtahem.  Kapacita sálu by měla být více jak 200 osob za splnění akustických, estetických a požárních parametrů a zajištění bezbariérového přístupu. Zároveň bude doplněn mobiliář a dokončen prohlídkový okruh zámeckého paláce.
Moderní výstavní sály a návštěvnické centrum
Po odstěhování Východočeské galerie do Automatických mlýnů získá Východočeské muzeum severní a východní trakt hospodářských budov. Tady studie předpokládá vznik návštěvnického centra s pokladnou, informacemi pro návštěvníky, prodejem suvenýrů a zázemím pro návštěvníky. V patře pak budou výstavní sály pro stálé muzejní expozice, které byly vymístěny ze zámeckého paláce. V rámci další etapy se pak předpokládá propojení budov s  venkovním areálem na valech.

Logo pro regionální datovou síť tvořili studenti středních škol

Pardubický kraj vyhlásil v červnu 2020 soutěž pro studenty středních škol na vytvoření loga pro regionální datovou síť LabeNET. Soutěže se zúčastnili studenti s celkem 75 návrhy. Ty posoudila porota v čele s grafickým designérem MgA. Petrem Korunkou. Většina finálových návrhů byla od studentů Střední školy informatiky a ekonomie DELTA, vysokou účast měli i studenti SPŠE a VOŠ Pardubice. Celkovým vítězem se stal Lukáš Vaněk z DELTY.
Porota ocenila čistý, jednoduchý design, který pracuje s náznakem, není prvoplánově popisný, přesto se odkazuje k řece i optickému vedení kabelů. Používá pouze dvě barvy a celkovou jednoduchost logotypu i nápadu podporuje volbou vhodného písma, se kterým pracuje hravě a využívá rytmus jeho tvarů. To v souhrnu představuje zajímavý a dobře zapamatovatelný výsledek.
„Vítěz získá od Pardubického kraje kvalitní notebook. Také pro další finalisty jsme připravili zajímavé věcné ceny z oblasti informatiky,“ řekl radní René Živný.
Na druhém místě skončil Martin Faltus ze školy DELTA. Cenu za využití symbolu koně získává Lukáš Vaněk ze stejné školy. Cenu za formu prezentace své představy spojení koně a vody dostane Lukáš Vondráček ze SPŠE a VOŠ Pardubice.

Stavba D35 ničí krajské silnice - odhad škody je 2,8 miliardy Kč

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala v Pardubicích tradiční pracovní setkání na téma doprava v Pardubickém kraji. Jeho cílem bylo především vyhodnotit končící čtyřleté období krajské samosprávy a informovat o aktuálně připravovaných či realizovaných stavbách právě v této oblasti. Za krajskou samosprávu se setkání zúčastnili hejtman Martin Netolický a 1. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast investic Roman Línek.
Hejtman Martin Netolický hovořil především o aktuální situaci, která má dopad na rozpočty měst, obcí a krajů. „V tuto chvíli jsme obdrželi aktualizovanou predikci Ministerstva financí k daňovým příjmům kraje a v tuto chvíli je výpadek plánován na 800 milionů korun, což jsou v kontextu celkových příjmů kraje obrovské prostředky. I přesto jsme nezastavili a nezastavujeme jedinou investici, protože chceme jako investor pomoci i našim firmám a ekonomice obecně,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Ten také zmínil jednání se společností IVECO Vysoké Mýto, která je velmi důležitým zaměstnavatelem v regionu. „Po změně ve vedení společnosti jsem považoval za důležité jednat s novým generálním ředitelem, který mne ujistil, že i přes hospodářské dopady koronavirové pandemie mají produkci do konce tohoto roku naplněnou a neplánují propouštění,“ sdělil hejtman Netolický.
Náměstek hejtmana Roman Línek zmínil aktuální připravenost staveb na silniční síti v kraji. „V tuto chvíli máme v různé fázi připravenosti či rozpracovanosti přibližně 200 staveb na silniční síti za osm miliard z toho přivaděče na D35 činí 2,7 miliardy korun. V dubnu příštího roku bychom rádi zahájili stavbu obchvatu Kojic, což je jedna ze staveb, na které jsme získali prostředky z evropských fondů, a navazuje na obchvat Chvaletic dokončený před deseti lety,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Debata se vedla také o stavbě dálnice D35 a opravách krajských silnic, po kterých se v průběhu stavby vozí materiál. „Před zahájením stavby dálnice provedla naše Správa a údržba silnic snímání stavu silnic, které jsou pro obsluhu stavby využívány. Ne všechny nám však stát v tuto chvíli uznal, i když jsme přesvědčeni, že je stavební firmy pro průjezd kamionů využívají. V tuto chvíli je degradace na silnicích II. a III. třídy ohodnocena na 2,8 miliardy korun včetně DPH,“ řekl hejtman Netolický.
 
Podpora obecních prodejen v malých obcí bude pokračovat 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Tisovou nedaleko Vysokého Mýta, kde jednal se starostou Josefem Pánkem a zastupiteli obce o aktuální epidemiologické situaci, oblasti dopravy, udržení služeb na venkově či ekonomické situací obcí a krajů.
„Také v souvislosti s aktuální situací se nabízí oživení debaty o změně rozpočtového určení daní, které je v tuto chvíli velmi nevyrovnané, kdy například o několik tisíc obyvatel menší Kraj Vysočina měl v loňském roce o 1,3 miliardy větší daňový výnos než náš kraj. Proto jsme v letošním roce navrhli změnu, která by poměrově výnosy krajů srovnala,“ uvedl hejtman Martin Netolický na dotaz starosty obce ohledně hospodaření kraje a kompenzací. Obce získaly 1250 korun na obyvatele, kraje navrhovaly 500 korun, avšak ke schválení nedošlo. Starosta Josef Pánek potvrdil, že podepsal petici, kterou hejtman založil na podporu krajské legislativní iniciativy.
Důležitou součástí setkání byla debata o zachování služeb na venkově v čele s obecními prodejnami, jejichž provoz kraj podporuje již od roku 2009. „Před dvěma lety jsme upravili podmínky dotačního titulu, které spočívají v zahrnutí obcí do 700 obyvatel a podmínění obratem, který nepřesahuje v průměru tří let čtyři miliony korun ročně. Do budoucna je možné se bavit o navýšení tohoto limitu i vzhledem k inflaci. Zároveň bychom chtěli prodejny motivovat v nabízení regionálních produktů v souvislosti s podporou místních zemědělců a výrobců. Každopádně i přes pokles některých dotačních titulů chceme tento zachovat, protože venkovské obchody prokázaly v době jarního nouzového stavu svoji důležitost,“ řekl hejtman Netolický, který přislíbil jednání se zástupci obchodního družstva KONZUM, které obchod v Tisové provozuje.
Toho zástupci obce informovali o stavu mostů v obci. Hejtman přislíbil zjištění jejich stavu a případné řešení právě ve spolupráci s obcí. „Správa a údržba silnic Pardubického kraje pravidelně hodnotí stav mostů podle jejich technického stavu a u těch nejhorších je přistupováno k omezení tonáže, uzavření či mostnímu provizoriu. V Tisové se jedná o most u benzinové stanice přes Sloupnický potok, kde je doprava vzhledem k šířkovému uspořádání vedena jednosměrně,“ sdělil hejtman Netolický.