AD: Úvaha nad fungováním České Třebové                      
Zveřejněný článek považuji za velmi důležitý, neboř reprezentuje zpětnou vazbu o tom, jak vnímají naše město a jeho fungování jeho občané. Nejde o kritiku za každou cenu a snahu udělat z úřadu pitomce. Cením si konkrétních uvedených sdělení, které ovšem nemusím vnímat zcela stejně jako pisatel, který zřejmě nemá dost informací..  

Některé uvedené věci jsou ovšem založeny i díky špatně vysvětlenému problému. Ten je jasný tomu kdo to píše, ale už méně čtenáři, který se s uvedenou problematikou setkává poprvé. Samotnému se m i nezdá, že budeme zlepšování  informovanosti měřit počtem zveřejněných zpráviček, často mnoho neříkajících (považte, nyní jeden a půl denně)... Naopak se domnívám, že městská webová stránka vlastně tvoří v první řadě elektronickou úřední desku a  informace tohoto charakteru často zanikají  mezi jinými "důležitými zprávami", např. že "právě byl zahájen výtvarný happening Kobylinec"(se třemi fotografiemi). Tato zpráva nechť je na "fejzbuku", ale na webu by měla ten den zase zmizet, vždyť potom vlastně jen překáží a nikomu nic už neříká. Na elektronickou komunikaci např.s hlášením závad si ale osobně stěžovat nemůžu. Hlásil jsem opravdu dost problémů a vždy byly druhý den odstraněny, velmi vstřícně se podnětům chová také např. odbor dopravy MěÚ, kde se vždy opravdu snaží hledat řešení.

Ale ke konkrétním bodů, které nemohu nechat bez povšimnutí.

Protihlukové stěny. Autor článku podléhá fikci, že to je město, které určuje kde budou a kde nebudou protihlukové stěny. Městu se podařilo prosadit alternativní hlukovou studii, která nějak vyšla, byla zveřejněna , projednána a komentována. Konečné slovo má především hygiena. Zatímco se podařilo ně mnoha místech stěny zrušit a všude snížit, tak jsou hlasy, že stěny chtějí zpátky. A protože hluková studie něco stanovila, tak tak třeba na Parníku protihlukové stěny prostě být nemohou. Místo toho se podařilo zajistit odhlučnění prostor pomocí dvoumetrového betonového pevného plotu, nebudou to ale protihlukové stěny. Vše bylo komentováno nelze se vymlouvat na nedostatek informací. Město se snaží neklást projektantům zbytečné překážky, je žádoucí, aby bylo zahájeno územní řízení, ve které se bude opět jednat s veřejností již o konkrétních věcech.  Více jistě rád poví Ing. Dalibor Zelený, stačí se u něho objednat a položit konkrétní dotazy. Právě on se o velký posun při přípravě projektu na modernizaci uzlu zasloužil. Proto se myslím, že "Ticho po pěšině" sem nepatří, vše připravuje Správa železnic a SUDOP, město to rozhodně nebrzdí. 

Úvahu o tom, o co přijdeme a co získáme bych nechal bez komentáře, to jsou vaše spekulace. Podívejte se na obdobnou jižý probíhající rekonstrukci uzlu v Pardubicích, kde si také řadu věcí představovali jinak. Naopak prodloužený podchod na druhou stranu nádraží mají v Olomouci a nebo třeba nyní v Letohradě, v Pardubicích ho nevybojovali, budou mít lávku. U nás povede podchod k nové vrátnici CZ LOKO, kde vznikne po přesunu objízdné koleje č. 100 nové parkoviště dosažitelné ze Semanínské ulice. Budovat za plného provozu nový podchod u Korada by trvalo mnoho let.  A bezbariérový by nebyl. Lze též připomenout, že s podchodem vedoucím do Borku, jeho stavem a bezpečností máme svoje zkušenosti, proto jsem rád za variantu (bezbariérová) lávka. Jak to bude přesně vypadat se dozvíme poměrně brzo.

K předraženým projektům

Projekt na výstavu šaten (a tribuny) pro atletický stadion (a také pro hokejisty)  vypracovalo ještě minulé Zedníkovo vedení města. Projekt se musel po převzetí přepracovat, aby vyhovoval všem sportům zde "bydlícím", Je to opravdu hodně, asi 45 milionů korun za šatny není možné postavit bez 50% dotace. Koronavir rozdílení dotací odsunul až na podzim a nyní bychom museli za tři měsíc celou akci postavit, do Vánoc musí být kolaudace. To je nesmysl, proto se šatny v tomto rozsahu nestaví. Od toho se ustoupilo, z rozpočtu je akce vyškrtnuta. Připravuje se Plán B, tedy lacinější řešení podle vzoru Svitavy, kde se vejdeme do 10 milionů bez dotace. Přesto se vše chystá tak, aby aby mohlo být  ještě letos o dotaci včas požádáno i pro toto úsporné řešení. Dotace bude nyní dávat místo Ministerstva školství nově vzniklá Agentura pana Hniličky, zatím nebyly dotační tituly vyhlášeny. Jsou hlasy, že dotace budou příznivější a že máme jít znovu do Vámi zmíněného "předraženého" řešení. V radniční koalici převažují nyní  názory na úspornější  variantu, atleti (a školy) skutečně potřebují na letním stadionu nějaké zázemí, tam není nyní vůbec nic. To neznamená, že se nebude řešit potřeba dalších šaten pro hokejovou mládež, ale prostě to není právě v tuto chvíli to nejdůležitější. Zrovna tak je velmi nutné řešit šatnové prostory pro hokejbal v Benátkách. Je to také majetek města, Slibovalo se to od roku 2003 a ještě dnes po 17 letech se tam neudělalo vůbec nic.

Samostatnou kapitolou by pak byla Akce Peklák, na kterou bylo třeba "nabalit" spoustu další podmiňujících investic, bez kterých by nešlo trasy pro bikery zkolaudovat. Nezbylo než je realizovat a také zaplatit, na ty už dotace nebyla. Zadostiučiněním je, že Peklák letos v létě skutečně šlape a udělal si mezi bikery poměrně dobré jméno. Zcela hotovo zde ovšem také ještě není....

Cyklostezka  do Rybníka. Připravuje se deset let, konečně se podařilo majetkově připravit celou trasu odkoupením a výměnou pozemků. Problémem byly např. církevní restituce. A nebylo to vůbec jednoduché. Nyní jsme dostali dotaci ve výši 85% z uznatelných nákladů Cena se uvádí v usnesení zastupitelstva 19 milionů, to je cena pro celek podle projektu. Z toho bude činit dotace cca 8 mil. Kč. Neuznatelné náklady jsou rozděleny na Českou Třebovou a Rybník podle délky trasy. Neinvestičním nákladem je osvětlení cyklostezky, a účelové komunikace, které vedou k samotné cyklostezce, ve Třebové tedy od Domova důchodců (+ parkoviště) a v Rybníku od  silnice k cyklostezce.  Zahájení bude už letos, je to podle požadavku dotačního titulu. Výběrové řízení probíhá, přihlásili se do něho 3 subjekty a je velká šance na úsporu.   Tím tedy garantuju, že z městského rozpočtu se na tuto akci rozhodně nedá více než 10 milionů korun, spíše devět. A dostaneme za to něco, o co usilujeme už opravdu hodně dlouho.

Těžko říkat, že se o tom nepíše, jsem ochoten Vám udělat výpis  textů kde a kdy se o tom všem psalo. O té cyklostezce a šatnách třeba právě včera. Jenže zřejmě bez povšimnutí....

Milan Mikolecký 16/9 2020