V září se ještě nerozběhla plavecká výuka na školách, proto je pro plavání veřejnosti větší prostor. V jiných letech byl vždy v září bazén uzavřen pro technickou odstávku. Letos se odstávka uskutečnila v době nařízených  anticovidových opatření a proto v září bazén funguje bez omezení.