Dům dětí a mládeže Kamarád informuje                            
Kruháče v Javorce

Každé pondělí 17.00 – 18.00
Každý sudý čtvrtek 17.00 – 18.00
-          dynamické kruhové tréninky
-          na čerstvém vzduchu
-          za každého počasí
-          mnoho cvičebních pomůcek
-          cvičení s vlastní vahou těla
Pod vedením Honzy Veleckého  tel.: 603 158 396  e-mail: velejan@centrum.cz
Cvičíme od pěti cvičících Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu
 
Cvičení čtyř směrů

Každé pondělí 17.00 – 18.00
Meditace pohybem. Jedná se o súfijské cvičení – čtyři směry. Meditace pohybem. Jednoduchá forma pohybu všech věkových kategorií s využitím uvědomělého dýchání. Povzbuzuje a harmonizuje náš energetický systém. Pomáhá uvolnit vnitřní napětí a dovoluje energii srdce volně proudit.
-          cvičení s hudbou
-          venku za každého počasí
-          karimatku s sebou
Pod vedením Gaby Velecké  tel.: 602 143 371   e-mail: gabrielavelecka@seznam.cz
Cvičíme od pěti cvičících  Cena za lekci 80 Kč
Sraz u Bosenského pavilonu
 
Podzimní prázdniny

Dům dětí a mládeže Kamarád pořádá ve čtvrtek 29. 10. 2020 výlet do Svíčkárny Olomouc. Cena: 300,-Kč zahrnuje jízdné, veškerý materiál na výrobu a pedagogický doprovod. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nejpozději do 19.10.2020 nebo na tel.č. 777 292 242, 777 292 218, 736 694 671. Výlet se bude konat při minimálním počtu 15 dětí.
V pátek 30. 10. 2020 pořádá Dům dětí a mládeže Kamarád knihařskou dílnu pro školní děti. Zájemci se seznámí s knihařským řemeslem přímo v ateliéru paní Vytečkové. Cena: 200,-Kč zahrnuje veškerý materiál na výrobu. Sraz přihlášených dětí bude v 8:00 hodin v DDM Kamarád a společně půjdeme do ateliéru. Rozchod dětí bude kolem 13:00 hodin. Přihlásit se můžete nejpozději do 23.10.2020 v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel.č. 777 292 242, 777 292 218, 736 694 671. Na tuto akci je pouze 10 volných míst.
 
Kreativní kurzy 

Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel. č. 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Keramika snadno a hravě – čtvrtek 22. 10. 2020 v čase 15:00 – 18:00 hodin. Cena 350,-Kč (v ceně je započítán veškerý materiál, 2x výpal, lektorné),  kurz je akreditován MŠMT, s sebou přezůvky
 
Poděkování

Děkujeme společnosti MIKA a.s. za sponzorský dar na příměstský tábor Activity v termínu 24. – 28. 8. 2020