Na městském hřbitově se seká jen tráva a jen selektivně?

Proč hroby zarůstají do zelených stěn o které se nikdo nestará?


Tuto otázku si klade více lidí, kterým, se současný stav nelíbí a dokonce si na něho stěžují. Takovým logickým místem pro stížnosti je dle mého zcela správně Správa hřbitovů, která sídli v těsné blízkosti městského hřbitova. Zde jistě mají  dokonalý přehled o tom, jak to na hřbitově vypadá a jistě mohou dát pokyn, aby byly problémy rychle odstraněny.

O údržbu městského hřbitova se nestará přímo Eko Bi, ale na základě výběrového řízení byla tato práce svěřena firmě Gardenservis Dolní Újezd, tedy paní Renatě Břeňové. Zkušenosti z letoška jsou ale natolik otřesné, že z toho vzniká poučení: této firmě už tuto práci nesvěřujte! Dostávám fotografie svědčíci o to, jak jsou plochy a zeleň na hřbitově zanedbány. Firma má jistě schopné pracovníky, pokud se jedná o jednorázové investiční akce, tak jsou provedeny, ale soustavnou péči a údržbu hřbitova jako celku firma neprovádí. Hřbitov je přitom pod denní kontrolou veřejnosti, která vyžaduje uklizený hřbitov každý den. To nelze práce řešit nárazovitými akcemi v době, kdy jsou zrovna brigádníci volní a kdy mají čas.

Jenže z odpovědích na stížnosti jako vyplývala potřeba je řešit na odboru životního prostředí na radnici. To se mi nechce nějak rozumět. Na co by pak byly smlouvy na údržbu zeleně  uzavřené dokonce s využitím výběrového řízení na jednotlivé zelené plocha města.  Jako by péče o zeleň na hřbitově končila posekání hlavních cestiček ....

Na některých místech jde samozřejmě o zanedbané údržbové práce z předešlých let. Je tedy otázkou, jak přesně jsou práce nutné na údržbu hřbitova specifikovány. Hroby se pomalu ztrácejí, zarůstají do zelených stěn  dělících od sebe jednotlivé uličky. To není práce pro zahradníka aby  top stříhal a udržoval?  Nabízím ukázku toho, jak se obyčejní pracovníci v orlickoústecké nemocnici starají pravidelně o všechny živé ploty a nečekají na to, až Garden servis přijede a v rámci nějaké investice všechno za velké peníze uvede na čas do  lepšího stavu. Připomeňme si, jak dopadla zelená stěna tújí kolem památníku padlých rudoarmějců, před deseti lety v roce 2009 byly na hřbitově vysázeny nové dřeviny a můžeme zkontrolovat jejich stav po deseti letech a říci si, jak dobře (nebo špatně) jsme se o ně v rámci pravidelné údržby starali.

Dostal jsem k  prohlížení řadu fotografií svědčících o tom, že se sekají jen hlavní cesty, dnes ráno jsem dostal nové fotky ze včerejška, opět alarmující.  Je zřejmé že firma na hřbitově působící  se důsledně starala především o úpravu vsypové loučky, na což dostala speciální objednávku a dost dobře nemá ujasněno co všechno do údržbových prací na hřbitově patří. Jinak by městský hřbitov nemoh být takový jak vypadá na přiložených fotografiích.

Nebyl by opravdu lepší městský zahradník než střídající se dělníci jedné vzdálené firmy, kteří nemají k práci pro město žádný vztah?  Nedivme se pak, že své úkoly neplní. Chtělo by to ovšem znovu sednou a prohlédnout uzavřené smlouvy, zda opravdu obsahují to, co je třeba..... Abychom se neblamovali... (mm)