JABKANCOVÁ POUŤ SE V LETOŠNÍM ROCE NEUSKUTEČNÍ

Šedesátiletá tradice bude letos přerušena

V tomto týdnu dospěli členové Spolku od sv. Kateřiny k důležitému rozhodnutí. Tradiční Jabkancová pouť, která se měla tento rok konat v našem městě již po šedesáté, se letos neuskuteční.

„Vzhledem k nezlepšující se koronavirové situaci, jsme k tomuto závěru dospěli na své pondělní členské schůzi. Nejsme totiž schopni zabezpečit v současné době povinná bezpečnostní opatření, jako jsou rozestupy a rozdělení účastníků do sektorů. Pro zabezpečení těchto podmínek nám schází finanční i personální kapacity. V rouškách by bylo také obtížné při nepřetržitém dvanáctihodinovém zápřahu a teplu vyrábět jabkance. Vzhledem k tomu, že se situace neustále zhoršuje, nemůžeme si dovolit riskovat nákup potravin, které by se nám v případě zákazu konání veřejných akcí nepovedlo zkonzumovat,“ řekla zástupkyně spolku Eva Motyčková, která také nastínila plány na příští rok. „Jubilejní šedesátou Jabkancovou pouť uspořádáme v příštím roce. Věříme, že se bude moci odehrát v důstojnějších a klidnějších podmínkách, než by tomu bylo letos,“ uvedla paní Motyčková. „Je mi velice líto, že se letos Jabkancová pouť neuskuteční, ale chápu rozhodnutí členů Spolku od sv. Kateřiny, které považuji v současné situaci za rozumné,“ řekla Magdaléna Peterková, starostka města Česká Třebová, které je významným a tradičním partnerem akce.

Spolek od sv. Kateřiny vznikl po roce 1989 nejdříve jako součást Městského muzea, později se osamostatnil jako občanské sdružení  a převzal pořadatelství Jabkacové pouti, která se stala nedílnou součástí kulturního a společenského kalendáře občanů našeho města. K přeložení akce nedochází historicky poprvé. Pouť nebyla pořádána v letech 1976 a  1977 , což dokládají dva články v tehdejším Kulturním zpravodaji. Důvodem byla přístavba a rekonstrukce spolkové chalupy.V roce 1982 byla Jabkancová pouť přesunuta z důvodu státního smutku, který byl vyhlášen v reakci na úmrtí Leonida Iljiče Brežněva. Jabkancová pouť se letos měla uskutečnit 21. listopadu.