K anketě na místní televizní vysílání a jejím výsledkům   
Nadpis je upraven tak, jak jsem účel ankety pochopil já osobně.  Ze zadání to tak zřejmé není. Připomeňme si jej:

Město Česká Třebová chce zlepšovat své služby ve vztahu k vám, občanům, a ještě více je přizpůsobit a přiblížit vašim požadavkům a potřebám. Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky týkající se místního vysílání OIK TV. (.....) Výstupy dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro další zkvalitnění obsahové náplně, nastavení vhodné programové nabídky a umožní lépe využít finanční prostředky a formovat obsah vysílání.

Jasně z toho vyplývá, že "Místní vysílání OIKTV" jako takové tu má být navždy, pouze vzniká možnost jej nějak "kosmeticky upravovat", tedy také zkvalitňovat.

V podstatě lze s potřebou zkvalitňování souhlasit, pouze ve vyhlášené anketě neměl být předem uveden jeho provozovatel!  Jako by zkvalitňování bez OIK TV nebylo možné nebo žádoucí. Jako by se už dopředu v tiskopisech pro soutěžní porotu uvádělo jméno vítěze. 

Tady sice nejde o soutěž, ale o metodu získávání informací o poskytované službě, kde je ovšem "nenápadně" podstrčeno, kdo tu to službu poskytoval,  poskytuje a také poskytovati bude. To je  dle mého názoru ukázka, která má prvky klientelismu, tedy závislosti města na soukromé firmě, která nyní REGIONÁLNÍ televizní vysílání pro Českou Třebovou zajišťuje a přitom s ní město Česká Třebová nemá ani žádnou uzavřenou smlouvu. (Přesnější a obecnou definici klientelismu jsem našel na Wikipedii a uvádím.)

Město si takto může např. zjišťovat názory na kvalitu likvidace odpadů, nebo problematiku správy městského bytového fondu, o služby spojené s dodávkou vody apod, kde tuto službu poskytují městem zřízené společnosti. Tam se o žádné rysy klientelismu jistě jednat nebude, neboť jde o zajišťování služeb u společností, které si město samo pro uvedené účely zřídilo. V našem případě se o tento způsob nejedná. Proto mělo být zadání ankety takové, aby se  zde název  současného provozovatele místního (nebo regionálního?) vysílání na kabelové sítě neobjevil. OIK TV není ani majitelem  kabelové sítě v České Třebové, vysílací frekvenci na síti má přidělenou zdarma jen proto, že do konce roku 2019 byla tato společnost smluvním partnerem  města. Pokud by město chtělo zajistit  místní televizní vysílání v České Třebové jiným způsobem, může přidělit  právo vysílat po kabelové síti v České Třebové i jinému subjektu. Město tedy není na OIKTV a jejímu dosavadnímu užívání kabelové sítě v České Třebové nijak závislé. Majitelem kabelové sítě je Kabelová televize CZ, s.r.o., která má ze zákona povinnost přidělit zdarma vysílací frekvenci  provozovateli, určenému městem Česká Třebová.

K tématu ankety.  Za důležité považuji to, je zaměřena na MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ. V tom je velký klad této ankety. To je přece cílem města, informovat o dění v rámci  města jako samosprávného celku a podílet se tedy na nákladech s místním televizním vysíláním spojených. 

Tím  je jasně vymezeno vysílání o dění v České Třebové, které by mělo být řešeno samostatně, tedy nikoliv jako součást  regionálního vysílání "ZPRÁV REGIONU" vysílaných na kanále OIK TV. Přitom je předmětný region stále rozsáhlejší. S tím jsou jistě spojené i další náklady, které jsou započteny do účtované ceny reportáží. Pokud budeme ctít to, že usilujeme o "MÍSTNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ", tak  by mělo být jasným  závěrem, že požadujeme oddělení  zpravodajství z České Třebové od ostatního regionu.  Dovedu si tedy klidně představit, že pokud dodá např. OIK TV dobrou nabídku, tak bude obsahovat oddělené zpravodajství z České Třebové, z Ústí n.O. a třeba i z dalších x měst, kde bude působit. Nebudeme samozřejmě nic mít ani proti nějaké další formě regionálního vysílání, ovšem s tím, že takové si město objednávat nebude. Zprávy regionu jsou totiž podnikatelským projektem OIK TV (čím větší region, tím větší dosah inzerce) a to je něco jiného než "místní televizní vysílání". Jeho sledovanost je sporná a nezjistila ji ani tato anketa. Podle výsledku daleko důkladnější loňské ankety Mgr. Karla Kubišty je tento kanál sledován v České Třebové na zapnutých max. 500 televizorech, spíše méně. Nejedná se  tedy rozhodně "vysílání pro všechny". A za to docela dost tvrdě platíme. 918 tis. Kč/rok, tedy 60 Kč na občana včetně miminek za rok. Pro případných 1000 sledujících (opravdu jich tolik je?) je to pak cca tisícovka na sledující osobu!

K výsledkům ankety se pro malý počet odpovědí nemá cenu vyjadřovat. Ani vyhodnocení nebylo vzhledem k nejasně položeným otázkám zcela fér. Nicméně i zde je zřejmé, že si při porovnání s dalšími zdroji informace OIK TV dobře nevede a jedním z hlavních překážek je právě málo časté zastoupení zpráv z ČT v regionálním "pelmelu" nebo neaktuálnost vysílání. Malý počet odpovědí současně vypovídá o velmi malém zájmu veřejnosti o uvedené médium.

Výběrové řízení ano či ne?  Byla by to nejčistší forma bez protekcí a zákulisních dohod. Lze přece oslovit více subjektů které projeví předběžný zájem s  jasně formulovanými požadavky města, aby bylo zřejmé co chceme a stanovení termínu, do kdy je třeba nabídku vypracovat. Nabídky by byly posouzeny. Třeba by opravdu byla jen jediná reálná nabídka OIK TV, ale i tak by se musela přizpůsobit tomu, co město chce a město objednává. Zatím to bylo vždycky obráceně, jednání  byla za zavřenými dveřmi a jedinou podmínkou města bylo, že dále zvyšovat finanční příspěvek pro televizní vysílání nebude. 

Zajistit místní televizní vysílání není tak složité, jak by se mohlo zdát.  Nakonec v době internetu a sociálních síti se stává kabelové i televizní vysílání stále méně sledovaným. Ovšem máme tu vybudovanou městskou kabelovou síť k volnému využití a byla by velká škoda ji nevyužít. Díky sledování kabelové televize má přístup k informacím  přece jen významná skupina občanů města, zejména těch, kteří mají k internetu a sociálním sítím daleko. Ti jsou vlastně na televizní zprávy z města odkázáni. Mají sice také tištěný Českotřebovský zpravodaj, ale ten vychází jen jednou měsíčně a Ročenku Českotřebovsko, která má roční periodicitu. Je proto povinností města i nadále v  televizní zpravodajství po síti kabelové televize zajišťovat.  Jeho financování by však mělo být úměrné jeho významu.  Regionální televize OIK TV, "která má k nám nejblíž"(?)  nám v tom může pomoci, pokud dokáže zařídit oddělené aktuální místní televizní vysílání za rozumnou cenu. Stačí jen z projektu nedělat "fabriku na peníze".

Místní televizní vysílání lze zařídit i jinak, tedy vlastními silami, např. jako součást Kulturního centra. Lidi i techniku na to jistě snadno zajistíme. Pak budeme mít na takové vysílání přímý vliv, nebudeme se muset doprošovat, kdy budou mít redaktoři regionální televize pro Českou Třebovou čas, bude možné aktuálně vstupovat do televizního vysílání na kabelové síti i na facebooku současně atd.  To vidím jako možný cíl, pro který bychom nemuseli žádné další peníze shánět, ale naopak posílit tím význam Kulturního centra  jako naší městské příspěvkové organizace.

Milan Mikolecký