K zahájení školního roku
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám za sebe i za odbor školství Pardubického kraje popřál do právě začínajícího školního roku 2020/2021 hodně klidu, rozvahy, životní pohody a zdraví.
Náš pracovní i osobní život bude zřejmě ještě po určitý čas ovlivňovat nepříjemná epidemie koronaviru. Chci věřit tomu, že zkušenosti, které jsme během jara nasbírali, nám pomohou se s případnými komplikacemi důstojně vypořádat. Poděkování patří Vám všem, kteří jste okamžitě po uzavření škol začali intenzivně pracovat na tom, abyste mohli své znalosti a dovednosti  předávat nadále našim žákům. Na středních školách jste v červnu bez větších problémů zvládli maturitu, závěrečné zkoušky i přijímací řízení.
S potěšením konstatuji, že se neustále zlepšuje metodika vzdělávání na dálku, základní školy se brzy dočkají nových počítačů a dalšího vybavení. Pardubický kraj ve svých školách průběžně zvyšuje konektivitu a vybavuje odborné učebny, do vybavení škol byly investovány stovky milionů Kč. 
Chtěl bych zdůraznit, že ve školách a školských zařízeních je v nastávajícím období nutné důsledně dohlížet na respektování hygienických zásad a dodržování pokynů příslušných institucí. Každé opatření, které sníží riziko nákazy u žáků i u nás dospělých, je nesmírně prospěšné. Společným cílem nás všech musí být ochrana zdraví dětí, žáků a studentů a jejich příprava na další život. 
Moje uznání patří všem pracovníkům škol, kteří v uplynulých  týdnech přemýšleli nad strategii pro nadcházející dny a připravovali své školy na příchod žáků. 
Rád bych Vás ubezpečil, že Pardubický kraj je připravený Vám v nelehkých situacích kdykoliv poradit a pomoci! 
                                                                                                                                        Ing. Bohumil Bernášek v. r.