Stavba nového mostu do finále                                              

V minulých dnech probíhá na novém mostě vlastně úklid bednění, které již není zapotřební a je třeba jej ze stavby odvézt. Místa tu není dostatek a čekají další stavební operace.   Koncem srpna  vytvořená železobetonová deska tvrdne a ve 14 kanálech jsou napnuty a zatmeleny (zality betonem) svazky ocelových lan, která vlastně ponesou váhu  mostní konstrukce a vozidel přes most jedoucích.  Právě proces napínání lan byl technicky složitý a sledovaný i veřejností.  Samozřejmě ještě není hotovo, probíhá izolace a další proces zhutňování  a betonování na obou předmostích, je třeba také vybetonovat pobřežní zdivo, úpravou projde i řečiště. Pro vodu v Třebovce při běžných stavech bude  stačit daleko užší koryto než tomu bylo pod starým mostem. Přes most povedou chodníky,  musí se vybudovat zábradlí. Práce je tedy hodně.... (Fotografie z 9. září)