Oslavám 75 let průmyslovky v České Třebové nepřálo počasí ani koronavirus

Před 75 lety koncem září roku 1945 byla v zahájena výuka na průmyslové mistrovské škole v České Třebové. Oslavy, uspořádané ve dnech 25. a 26. září 2020  se tedy trefily do výročí vlastně úplně ideálně. Jenže původní záměr byl oslavit výročí koncem června a na to, že hygienické a epidemiologické podmínky toto neumožní nikdo při začátku příprav v loňském roce ani nepomyslel.  Termín oslav byl z června odložen na konec září, kdy se však epidemie a s ní přísná hygienická opatření vrátila. Přesto se na oslavy školy registrovalo na 500  absolventů. Škola k výročí připravila a vydala  dobře připravený almanach, který bude trvalou vzpomínkou na školu a její historii. Na oslavy se také dobře připravila po organizační stránce.
V předvečer oslav se v sále konala Dopravní konference cesty k budoucnosti, kde v rolích přednášejících vystoupili absolventi školy. A vybrali si témata skutečně zajímavá, témata pro budoucnost dopravy. Dokonce i radní Pardubického kraje Ing. Bohumil Bernášek, který přijel konferenci pozdravit v roli hosta,  se může pochlubit maturitním vysvědčením, které má v záhlaví název českotřebovské průmyslovky. Ve skutečnosti maturoval v Lanškrouně, ale bylo to v sedmdesátých letech, kdy byla lanškrounská slaboproudá průmyslovka  včleněna do českotřebovské SPŠŽ.
K programu konference se ještě vrátím v samostatném textu.  Za důležité ovšem považuji za nutné napsat, že na této konferenci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci Dopravní fakulty Univerzity Pardubice a  českotřebovské VOŠ a SŠT. Memorandum společně na konferenci podepsal děkan DFJP Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D a ředitel VOŠ a SŠT Mgr. Jan Kovář. Českotřebovská průmyslovka se tak stala první Fakultní školou Dopravní fakulty a získala tím řadu zajímavých výhod a především příležitostí. To vše svědčí o tom, že VOŠ a SŠT Česká Třebová stále více směřuje k tomu, aby se stala také opět "dopravní školou".
Dopoledne byl ve škole Den otevřených dveří. Škola v Habrmanově ulici byla v plné permanenci, bylo se zde možné  seznámit s mnoha aktivitami, které jinde běžně neuvidíte. Modelové kolejiště, trenažér elektrické lokomotivy, nově vybavené moderní učebny, prezentaci studentských firem, setkávali se zde bývalí spolužáci, také se svými učiteli. Samozřejmě bylo nezbytné dodržovat všechna nařízená hygienická opatření.
Odpoledne se původně připravovaný tradiční průvod absolventů nekonal.Ani počasí tomu nepřálo, do Třebové s v sobotu 26. září naplno vrátil podzim, čas se posunula klimaticky aspoň o měsíc dopředu.  Centrum oslav se přesunulo do areálu na Skalku. Slavnostního zahájení na postaveném pódiu uprostřed areálu Skalka   uvedla svým koncertem dechová hudba Řetůvanka. Po české hymně, která navodila slavnostní náladu, zahájili oslavy školy  společně představitelé kraje, města a samotné školy.  Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pogratulovali škole, jejím učitelům, žákům  i absolventům k letošnímu výročí, připomněl že škola slaví své výročí v dobré kondici a má před sebou dobrou budoucnost. technické vzdělání je velmi prosazované a navíc je zde velký potenciál v v přiblížení zaměření školy k dopravě a železnici. Zmínil i to, výročí slaví také Pardubický kraj, který vznikl právě před dvaceti lety. Pro budoucnost školy a města ještě zmínil připravovanou modernizaci sálu tzv. "internátu" na Skalce, postaveného ještě v padesátých letech, který  je největším sále v našem městě a slouží potřebám školy, města i regionu. Starostka města Magdaléna Peterková poděkovala škole za dobrou reprezentaci města a učitelům za práci, kterou zde dělají.Oslavy vnímala také z pozice  pedagoga, neboť zde před katedrou absolvovala mnoho školních roků  a sama byla svědkem toho, jak se škola během let proměňovala a měnila její organizační struktura. I ona přišla s přáním dalšího úspěšného rozvoje školy. Ředitel školy Mgr. Jan Kovář zmínil také to, jak postupovala příprava samotných oslav, těšil ho zájem absolventů o školu. Hovořil také o změnách v zaměření, o spolupráci s průmyslovým sektorem, velmi důležitý pro další rozvoj školy, která se musí  přizpůsobovat požadavkům praxe.
Přesto, že klimatické podmínky sobotního odpoledne  prostředí pro doprovodný koncertní program ztížily, bylo zde možné vyslechnout několik českotřebovských kapel, na večer byla připravena projekce zajímavého filmu.
O průběhu oslav školy a páteční dopravní konferenci připravuje Českotřebovský deník na pondělí 28. září uvedení aktuálních videoreportáži. Zatím uvádím  několik fotografií ze soboty 26/9  (mm)
 

Ing. Urban, bývalý ředitel školy                                                                      Ing. Nohava, bývalý zástupce ředitele SPŠŽ