Podbranská ulice bez sloupů s elektrickým vedením           
Není to tak dávno, když jsme při opravách sítí a probíhajících výkopových pracích sledovali, jak bylo třeba betonové sloupy chránit, aby se nevyvrátily a nepoškodila jejich statika. Podařilo se. Nyní stejný jeřáb prováděl jejich likvidaci. 14. září  probíhalo snesení vedení, sloupy byly odstraněny, také na té části ulice, která vede k bývalému Kapounovu mlýnu. Zde jsou již nové sloupy funkčního veřejného osvětlení a staré vedení není vůbec k ničemu.  Všechno je zaznamenáno na fotografiích Vojtěšky Vohralíkové a Jarky Vondráčkové:

Vlevo ještě starý stav, vpravo po odstranění
 
Také zde ještě vlevo sloup na památečním snímku, vpravo už na snímku chybí.....

  •