Úvaha nad fungováním České Třebové                               
V poslední době se čí dál častěji zamýšlím nad současnou situací v našem městě a rovněž na komunikací Města s občany. Přiznám se, že proběhlé časté změny ve složení zastupitelstva, koalice a rady města mi nedávají moc jistoty, že v našem městě je vše úplně v pořádku. Nicméně svůj vlastní úsudek si může udělat každý sám.
Každý z nás může například letos hodnotit stav údržby zeleně, obecně řečeno na všech místech našeho města. Za proklamaci sektorového sečení je vydáváno absolutní devalvace údržby zeleně v našem městě (měřeno v poměru s předchozími roky). Na toto téma již bylo zaznamenáno mnoho ohlasů z řad občanů (viz. neutěšený stav v parku Javorka -  natáčení medailonku za přispění hejtmana Martina Netolického, neutěšený stav na hřbitově, okolí dětských hřišť atd.). Přiznejme si, že město na celou údržbu rezignovalo, s odkazem na pouhou proklamaci sektorového sečení. Podívejme se do okolí, kde například Litomyšl, umisťuje na některé úseky ploch ve městě informační tabulky, že na tomto místě bude vznikat kvetoucí louka. Nejedná se však o celé oblasti, lokality, veškeré zelené plochy ve městě, ale jde pouze o malé ostrůvky v rámci travních ploch. Rozumím tomu, že v České Třebové je situace specifická, ostatně jak jinak, ale dejme prostor veřejným médiím, nebo třeba informačním kanálům města a vyznačme konkrétní lokality na mapě, znázozněme například barevně četnost sečení (časově, nebo dle výšky porostu) a vysvětleme občanovi, respektive daňovému poplatníkovi výhody, finanční úsporu a smysluplné využití uspoření finančních prostředků do jiných oblastí. Toto vše však tak nějak schází. Navíc se obávám, že obhajoba neposečeného trávníku u dětských hřišť, či v parku Javorka (oddechové místo pro většinu spoluobčanů a pořádání kulturních akcí) prakticky znemožňuje volnočasové aktivity v tomto prostoru, se zvýšeným rizikem výskytu klíšťat.
Původně dobře zamýšlená snaha, jak zapojit občany do dění města, zůstala rovněž tak nějak „na papíře“. Mluvím o aplikaci pro občany, pro hlášení různých druhů závad, označované jako aplikace Marushka Photo. Tato aplikace by opravdu mohla pomoci při řešení nejrůznějších typů závad ve městě s rychlou kontrolou ze strany obyvatel, nicméně by se jí musel někdo věnovat. Pro uživatele, který zadá podmět pro opravu, nevidouce ani po měsíci žádnou změnu statusu, ani plánované datum nápravy, se jeví jakákoliv další aktivita jako naprosto zbytečná. Kladu si tedy otázku, zda máme ve městě tolik hlášení závad, že se tomu nelze věnovat např. v horizontu jednoho týdne? Rozumím tomu, že například realizace opravy osvětlení se bude realizovat komplexně jednou za měsíc, v rámci celého města. I tak by bylo na místě zadat informaci do systému, tak aby prostý obyvatel věděl „na čem je“!  Vyjma státní zprávy, by bylo takovéto jednání „nereakce“  neakceptovatelná.
Co protihlukové stěny? Ticho po pěšině.
Jaké je finální stanovisko ze strany města? Jak se celá optimalizace koridoru, respektive uzlu Česká Třebová doktne nás všech? Kdo ví? Nerad bych se dočkal konstatování, už to bylo rozhodnuto, už se s tím nedá nic dělat. Kdy bude nějaká koncepce opětovně prezentována široké veřejnosti?
Jaký bude přínos pro Českou Třebovou, jakožto účastníka řízení? Při mé účasti na jednom z veřejných jednání, kde jsem se mimo jiné dotazoval na hlukovou studii, která nebyla předem zveřejněna, nezazněly žádné požadavky ze strany města. S výstavbou nových propustí se v rámci optimalizace neuvažuje, dostačují ty současné. Dovolím si tedy osobní shrnutí. Upozorňuji, že vycházím z dostupných informací a pokud existují nějaké podrobnější, vyzívám k jejich zveřejnění.
Jaká tedy bude maximální výše hlukových stěn, při instalaci všech pasivních prvků eliminace hlukové zátěže (kolejové tlumiče, absorbéry, nový kolejový spodek, svršek, použití nových souprav atd.) Jaký je stav nové měření hlukové zátěže, respektive očekávaný dopad po aplikaci všech opatření? Opravdu není třeba úpravy podjezdů a podchodů? Minimálně všechny podjezdy na parník jsou cca 100 let staré, jaká je životnost těchto staveb? Obecně, mosty jsou konstruovány s životností cca 100 let. O letopočtu výstavby jmenovitých staveb se může každý při procházce přesvědčit sám. Kompletní obnova je tedy na místě, co kdyby tedy byly obousměrné, oproti současnému jednosměrnému stavu  (U Stadionu, U teplárny, Pod Březinou). Proč není vznesen požadavek na vytvoření zastávky? Kdy jindy lze tuto záležitost realizovat?
Co vlastně při současné dohodě získáme? Protihlukové stěny v nějaké výšce a v nějakém rozsahu, který není znám, a které občané České Třebové ve většině odmítají. Prodloužený podchod v prostorách nádraží. Přijdeme ale o hojně využívaný podchod k CZ Loko, místo toho , abychom požadovali jeho znovuvybudování s přímím přístupem na jednotlivá nástupiště. Nový nadchod U Korada, místo nevyhovujícího podchodu, jedná se pouze o „zachování stávajícího stavu“.
Jsem si vědom, že se v konečném výsledku nemusí podařit realizovat veškeré požadavky ze strany města, jakožto účastníka řízení, nicméně je třeba maximalizovat svoje nároky pro získání výhodné pozice pro jednání o finální fázi realizace optimalizace železničního uzlu Česká Třebová.
A ještě jedno zamyšlení na závěr. Musejí být některé investice opravdu tak nákladné (předražené)? Cyklostezka do Rybníka, či výstavba tribuny včetně šaten a netemperovaných prostor pro uložení nářadí (překážky, branky, žíněnky)  Na Skalce za více než 60 mil. Kč? Za stejnou částku se postavila nedaleká sportovní hala včetně veškerého zázemí, včetně veškerého příslušenství.
Jen pro srovnání uvádím, že za stejný finanční objem by šlo postavit 15 rodinných domů, každý v hodnotě 4 mil. Kč. Uvažte tedy každý dám, zda je finanční nárok nadhodnocený a nebo adekvátní? Realizoval by někdo z nás, za použití osobních prostředků, tuto investici, nebo by ji neakceptoval jako přemrštěnou a uspořené prostředky investoval efektivněji.
S přáním hezkého dne a otevřené mysli, všem spoluobčanům.
 
Tomáš Hruška