Vladimír Roubal zahájil mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka 2020
  Plná velikost videa je ZDE

Úvodní koncert byl 12. září prvním koncertem nové sezóny. To dříve nebývalo, pro varhanní koncerty bývaly vyčleněny říjnové  pátky. V posledních letech se termíny přesunuly na sobotu a stále blíž ke konci léta. To bývá v chrámových prostorách  příhodné klima. Varhanní festival se
koná v letošním roce již po šestnácté. Zahájení festivalu se konalo za osobního přispění starostky města Magdalény Peterkové, dramaturga festivalu Jana Lorence a farář O. Miloše Kolovratníka, který poděkoval městu i Kulturnímu centru za to, že ani složité podmínky letošního roku neodradily organizátory od pořádání festivalu, který tak neztratil svoji kontinuitu.
Vznikl díky spolupráci  tehdejšího ředitele Kulturního centra doc. Františka Preislera s varhaníkem, hudebním pedagogem a skladatelem  Zdeňkem Pololáníkem. Znali se již od studentských let.  Českotřebovský varhanní festival vznikl z přátelství. Na jeho dosavadních ročnících účinkovali skutečné české ale i evropské varhanářské osobnosti. Jinak tomu není ani v letošním roce, i když přípravu festivalu  jistě postihla   letošní nešťastná epidemie koronaviru. A tak na původních plakátech festivalu měl být  interpretem prvního koncertu  Martin Moudrý, tak po revizi smluv došlo ke změně a tak jsme na prvním festivalovém koncertu měli možnost přivítat Vladimíra Roubala, kterého je možné označit jako nejlepšího českého  varhanního improvizátora. Program koncertu byl komponován především k úctě Johanu Sebastianovi Bachovi, na jehož počet Miroslav Roubal uvedl  vlastní varhanní improvizaci. Zajímavým zpestřením programu pak bylo uvedení Mozartovy Strahovské improvizace, kterou Vladimír Roubal uvedl i s historií vzniku. Více ve videoreportáži Českotřebovského deníku.

Vladimír Roubal (*1. 7. 1965 v Plzni)
Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni  u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana Hory,  improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky. V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 1985-1990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství  v Praze-Břevnově.
Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.
Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních soutěžích (1982, 1988). Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku,  Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku.
Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích – Německu, Nizozemí a Japonsku při nahrávání snímků historických varhan.
V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

Program koncertu byl komponován především k úctě Johanu Sebastianovi Bachovi, na jehož počet Miroslav Roubal uvedl  vlastní varhanní improvizaci. Zajímavým zpestřením programu pak bylo uvedení Mozartovy Strahovské improvizace.