Českotřebovský deník 275/2021 (1/10) 
Den  seniorů  slavili v Domově v Bezděkově
Navíc k tomu připomněli dvacetiny příspěvkové organizace Sociální služby.

1. října je Den seniorů a oslava proběhla opravdu důkladně. V Domově pro seniory současně slavili 20 let od vzniku příspěvkové organizace Sociální služby, která společně zahrnula služby poskytované v Domově v Bezděkově a navíc také s pečovatelskou službou. Postupně se k tomu během let přidala také služby poskytovaná na Lhotce v Týdenním stacionáři. Oslava v jídelně Domova  se konala za účasti hostů z řada vedení města (starostka Magdaléna Peterková a místostarosta Josef Kopecký) za účasti radních a zastupitelů, ale také hostů z dalších spolupracujících organizací. Přišel také bývalý ředitel Sociálních služeb Josef Jurenka, který táhl tuto organizaci plných 18 let a který zde měl také mezi klienty i pracovníky spoustu známých a přátel. K tomu mu je třeba také připočítat další roky ve vedení Domova důchodců v původní podobě, kdy pro seniory sloužila pouze tzv. budova B.  Nebyla to tehdy vůbec snadná práce a podmínky se s dnešními dají jen těžko srovnávat. Po postavení nového Domova pro seniory v roce 2002 se vše změnilo, najednou skokově narostl počet lůžek a změnily se také podmínky pro práci. V budově B  se však  tak trochu jako čas zastavil a nyní jsme právě v bodě, kdy je třeba rozhodnout o další potřebě rozvoje. 
Na oslavě  v jídelně domova se především děkovalo. Vystoupili oba členové vedení města Magdaléna Peterková a Josef Kopecký, ředitelka Sociálních služeb Magdaléna Zemková a rozdávaly se dárky. S jedním velikým přišel také jednatel společnosti TEZA Martin Voleský, bude to nová fontána, která doplní prostor pergoly 'spojovacího krčku) mezi budovami A a B nad Třebovkou. K tomu zahrála oblíbená (malá) českotřebovská dechovka Kulturního centra a panovala skvělá nálada.....  Ze slavnosti natočil Českotřebovský deník krátké video.  Bude uvedeno během víkendu. (mm)
 

Slavilo se také v Kulturním centru 

Oslava Dne seniorů v Kulturním centru organizovalo město Česká Třebová,  českotřebovská organizace spolku Senioři ČR za účinné pomoci českotřebovské Základní umělecké školy. Také zde v úvodu vystoupila starostka města Magdaléna Peterková s pozdravným projevem a poděkováním seniorů za jejich dosavadní práci pro město a pro společnost, ve spolupráci s předsedkyní  spolku Miloslavou Kroftovou potom ocenili  nejaktivnější funkcionáře, bez kterých by se nedala spolková činnost Seniorů organizovat.  Za všechny uveďme např. paní Kubešovou, pana Smejkala nebo paní Borýskovou. Českotřebovská pobočka spolku Senioři ČR patří mezi ty nejaktivnější a nejpočetnější, o to je pak té organizátorské práce více. V kulturním programu, který se uskutečnil ve velkém sále KC  se potom předvedl žáci hudebního a literárně dramatického oboru školy, konkrétně pak taneční orchestr ZUŠ vedený Milanem Špičákem, který přednesl čtyři skladby s oblasti populární a filmové hudby a ukázal, že má skutečně vynikající úroveň (Skladby Gospel, Shalow, Feeling Good a Hawai). Program pokračoval v malém sále KC, kde byly připraveny zajímavé výtvarné dílničky, podávalo se občerstvení a z dobré pohodě zahrála kapela SED. Akce ke Dni seniorů měla navíc velký význam v tom, že umožnila setkávání seniorů, kteří se třeba i po delší pauze neviděli a nyní měli pro setkání velmi dobrou příležitost. Z akce natočil Českotřebovský deník video a bude publikováno během víkendu. (mm)

Univerzita v pohybu

Ve čtvrtek 23. září se na gymnáziu konala akce nazvaná Univerzita v pohybu. Zástupci vybraných fakult Univerzity Pardubice připravili pro žáky zážitkové dílny, které jim měly přiblížit svět vědy a moderních technologií zábavnou formou.
Odborníci z Fakulty chemicko-technologické zaujali žáky nejen zajímavými pokusy, ale i jejich nápaditými názvy. Vyzkoušet si mohli Glukózový semafor, Modré hodiny, Skákající sodík i Duběnkový inkoust. Zapálili také kahan bez použití ohně nebo mohli spatřit Ducha v lahvi – oblak vodní páry, který se uvolnil rozkladem peroxidu vodíku s pomocí hypermanganu.
Fakulta ekonomicko-správní rozebírala s žáky možnosti, jak lze financovat obce a kraje a jak získávat finanční prostředky na projekty podporující rozvoj územních samosprávných celků.
Dopravní fakulta Jana Pernera si přichystala více stanovišť. Díky matematickým řadám, rébusům a hádankám zasvětila žáky do matematiky zábavnou formou. S pomocí brýlí simulujících stav opilosti či drogového opojení si vyzkoušeli pocity řidiče, který pod vlivem omamných látek ztrácí ponětí o čase a prostoru. Přichystán byl také kvíz, během kterého měli studenti uhodnout, k čemu slouží jednotlivé komponenty dopravních prostředků.
Fakulta restaurování přiblížila práci restaurátora knižní vazby ukázkou barokního slepotisku, který se provádí do vyčiněné kůže (tzv. usně) za pomoci kovových raznic nahřátých nad kahanem. Studenti si mohli řemeslo vyzkoušet na kousku autentického materiálu. Také podrobili ukázky výtvarných prací/kopií důkladnému zkoumání pod USB mikroskopem.
Smyslem celé akce bylo motivovat žáky ke studiu technických a přírodovědných oborů neboli, jak říkají odborníci z pardubické univerzity, když nejdou děti za vědou, musí věda za dětmi.
Dana Řehořová. Foto: Patrik Pařík


Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí vás zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat v následujících termínech:
16. října 09.00 – 12.00 hodin
6. listopadu 09.00 – 12.00 hodin
24. listopadu 14.00 – 17.00 hodin
9. prosince 14.00 – 17.00 hodin
8. ledna 2022 09.00 – 12.00 hodin
Případné změny naleznete na stránkách školy nebo na facebooku. Mimo dny otevřených dveří je návštěva školy možná po telefonické domluvě kdykoliv. Více na szsuo.cz
Víkendový maraton s roboty.

Tato akce se koná v sobotu, 9. října 2021 od 09:00 do 14:00 hodin v České Třebové na SŠ technické a dopravní G. Habrmana (VDA) a je určen pro žáky do 15 let. Vzhledem k tomu, že akce probíhá v rámci projektu MAS ORLICKO, z.s., je pro děti zcela ZDARMA. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu: petra.bartova@vda.cz.
Ptačí festival u rybníku Hvězda

V sobotu 2. 10. proběhne tradiční Ptačí festival na Opatovských rybnících. Sraz je v 9:00 na hrázi rybníku Hvězda u Třebovic. Těšit se můžete na pozorování i kroužkování ptáků a soutěž pro děti.
 
Festival duchovní hudby

V sobotu 16. října se v kostele Nanebevzetí Panny Marie uskuteční 26. ročník Festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Po vystoupení chrámových sborů a varhaníků, mši svaté zazní varhanní a klavírní koncert.
 
14. října budou v Ústí udělovat ceny města

Uskuteční se v Roškotově divadle. V hudebním programu vystoupí kapela ZAKOPLAHO DIXIELAND a slavnostním večerem bude provázet Martin Lamplot
 
Začala výstava retrohraček v ústeckém muzeu (Hernychově vile) 

Do 14. listopadu můžete v našem městském muzeu navštívit výstavu RETROHRAČKY, která představuje hračky vyrobené v období mezi lety 1950 až 1990. Převážně pocházejí ze sbírky Městského muzea v Ústí nad Orlicí a doplňkově také od soukromých osob. Jde jen o některé vybrané fenomény z obrovského množství z uvedené doby a zároveň také navazuje na předešlé výstavy tohoto druhu. Výstava má u starších návštěvníků úlohu vyvolat příjemné vzpomínky na dětství a malým dětem poskytne představu o hračkách jejich prarodičů a rodičů. Jako interaktivní prvek je součástí expozice také herna s několika klasickými hračkami a hrami.
Více informací o pořádaných výstavách naleznete na www.muzeum-uo.c
Opravy ústecké Křížové cesty na Andrlův chlum

V rámci realizace dvou projektů probíhají v současné době dokončovací práce na obnově šesti kapliček Křížové cesty. Na zastaveních VI – XI byla vyměněna střešní krytina, opraveny venkovní omítky včetně provedení drenáže okolo staveb. Byly doplněny a obnoveny lavičky a byla vytvořena 2 nová odpočinková místa. Celkové náklady na opravy činily téměř 2,5 mil. Kč. Projekty s názvy „Kulturní dědictví nás spojuje“ a „Kulturní památky – cesta ke společnému poznání“ jsou financovány z Programu INTERREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020, Fondu mikroprojektů a z rozpočtu Pardubického kraje.
 
Park na Zámostí: Jak je hezký, když je posekaný!

Škoda, že velkou část roku vypadá jako pěstírna kerhartu a dalších plevelů. Není zde třeba vymýšlet drahé řešení, stačí pár laviček a pravidelný úklid. Škoda, že Povodí Labe řádně neudržuje koryto Třebovky. Kdyby se tam tak podařilo získat někoho, komu na tom bude záležet, to by byla výhra. Je to ale těžké, hodně těžké.... 

V Ústí ruší některé spoje městského autobusu 

Ode dneška, tedy  1. 10. 2021 dochází v Ústí n. O. k úpravám jízdního řádu na lince městské autobusové dopravy. Město, jako zřizovatel městské autobusové dopravy, průběžně vyhodnocuje využitelnost jednotlivých spojů. Po prvním roce provozu dvou autobusů dochází ke zrušení čtyř nejméně využívaných spojů. Průměrný počet osob zde nebyl ve sledovaném období ani jeden cestující denně.  Vzhledem k tomu, že městská doprava je plně hrazena z městské pokladny, může město měnit jízdní řády dle svého uvážení v libovolném termínu. Snahou je nedoplácet na MHD zbytečně na spoje, které nikdo neužívá.

.