Českotřebovský deník 279/2021 (5/10) 
Nové video Českotřebovského deníku: Odpady zblízka

Město Česká Třebová zahájilo informační kampaň na téma třídění odpadu. Kampaň bude dlouhodobá a je směrovaná k jarnímu otevření kompostárny a zavedení nového systému třídění odpadu a distribuci nádob na tříděný odpad občanům. Začíná se u školní mládeže a další akce budou určeny i pro dospělé. Nejde jen o samotné třídění, ale současně o snahu celkové množství odpadu systematicky snižovat.  Nový odpadový zákon, který již vstoupil v platnost, je koncipován tak, že  snížení  množství netříděného komunálního odpadu je ekonomickou nutností.  Právě Česká Třebová patří bohužel  mezi města, ve kterých se třídí málo, v okolních městech dokážou vyřídit  až dvojnásobek toho co u nás.
Besedy se školními třídami ukázaly, že páťáky a šesťáky na našich základních školách toto téma zajímá a řada žáků měla o způsobu zpracování odpadu dobré vědomosti. Na prezentaci prováděné pracovníky firmy  Green solution s podporou českotřebovské společnosti Eko Bi měli školáci možná první zkušenost vidět odpad a jeho třídění poměrně zblízka. Touto ukázkou celá kampaň nekončí, ale naopak začíná. 
Českotřebovský deník k této problematice natočil krátké video, které uvádím  bez časové prodlevy. Veškeré úsilí na intenzifikaci třídění odpadu považuji za velmi důležité, proto se tomuto problému budeme dále věnovat.  Jiná cesta neexistuje.... Dnes v úterý 5. října se akce konala pro žáky ZŠ Habrmanova a pro gymnázium, zítra ve středu pro zbývající dvě základní školy.  Jak to všechno bude dál vysvětluje ve videu místostarosta Josef Kopecký. Více na videu ZDE
 
Diskuze k záměru rezidenčního parkování na Trávníku proběhla v KC

Akce se konala v úterý 5. října, dískuzi uvedl a řídil místostarosta Dalibor Zelený, seznámil účastníky se všemi připomínkami, které  získalo vedení města k této problematice od občanů, ale také bytových družstev a SVJ.  Vedoucí odboru dopravy Ing. Tomáš Hájek  upřesnil statut rezidenta, tedy občany, na kterého se vztahují vydávaná povolení a Ing. Matys  pak přednesl stručně popis  nově se tvořící projektové studie parkování na Trávníku, která si klade za cíl využít všechny možnosti , které by se daly využít a které by přinesly do lokality desítky nových parkovacích stání.  někde však přece jenom na úkor zeleně a na úkor někde širokých třímetrových chodníků. V další časti vystupovali přítomní občané se svými dotazy nebo připomínkami.
Část besedy zaznamenal Českotřebovský deník na videozáznam a bude  jej během zítřka (tedy středy) publikovat, aby mohly být podané informace  získány i těm, kteří se na besedu např. z důvodů svého zaneprázdnění nedostali. Zřízení sídlištní zóny pro rezidenty se uvažovalo od ledna 2022. Nyní se však názor poněkud změnil, nejdříve bude dopracována studie na bázi té, se kterou přichází Ing. Matys, potom se připraví postup realizace úprav lokality a mezitím se bude pracovat na pravidlech pro rezidenty ve snaze zohlednit co bude možné z přednesených připomínek.  Všem se však zřejmě vyhovět nebude moci.   Ing. Zelený je ve shodě s účastníky besedy, kteří pro pro, aby  tzv.- Výjimek bylo co nejméně 3 měsíce před zavedením nového systému budou SBD a SVJ o výsledku informovány. (mm)
 
Rekonstrukce společenského sálu na Skalce by mohla začít v roce 2023

Zahájení rekonstrukce společenského sálu Střední školy technické Gustava Habrmana v České Třebové je opět o krok blíže. Krajští radní totiž na svém pondělním jednání schválili investiční záměr s předpokládanou hodnotou přesahující 53 milionů korun. Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce 2023 s ohledem na dostupné finanční prostředky.
„Společenský sál na Skalce je jedním ze dvou, které kraj vlastní. Sukova síň Domu hudby již doznala významných změn a investic, a proto již delší dobu hovoříme také o úpravě sálu v České Třebové. Ten slouží nejen škole, ale také různým konferencím, burzám škol či maturitním plesům ve městě, které v zásadě nemá k tomuto sálu odpovídající alternativu. Stávající stav sálu i technického zázemí odpovídá době vzniku prostor, a proto považujeme za zcela správné dostat jej do parametrů 21. století. Součástí rekonstrukce je po dohodě s vedením školy také výměna střešní krytiny,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli předpokládáme, že bychom úpravy zahájili v roce 2023 s ohledem na možnosti krajského rozpočtu. Předpokládaná hodnota celé stavby je nyní přibližně 53 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický, který o podobě nového sálu jednal jak s vedením školy, tak města.
Rekonstrukce se kromě samotného společenského sálu dočká také vstupní hala do školní budovy. „Proměnou projde vrátnice, prodejna, sociální zařízení a celkově se změní charakter vstupu do školy. Ve druhém patře pak společenská místnost, šatny, sekretariát, ředitelna, kuchyňka, bary či sociální zařízení,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
Druhým společenským sálem, který je ve vlastnictví kraje, je pardubický Dům hudby. Na jaře loňského roku zde kraj dokončil investici do Sukovy síně a jejího zázemí. „První investicí prošla Sukova síň v roce 2004, kdy jsme změnili především akustické poměry v sále samotném. Další dvě investice v souhrnné hodnotě kolem 100 milionů korun jsme dokončili v loňském roce. Jednalo se o renovaci celé společenské části sálu a přísálí, ale také o zlepšení energetických parametrů Domu hudby,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast kultury a investic Roman Línek.

Jiří Netík/BRONZY

Nová výstava ve Výstavní síni Kulturního centra byla zahájena v úterý 5. října vernisáží za účasti autora. Vernisážovou řeč přednesla PhDr. Ludmila Kesselgruberová a máme přislíbeno její zveřejnění v Českotřebovském deníku.   Její vystoupení totiž bude velkou inspirací pro ty, kteří ještě nevědí, zda se na vystavené "bronzy" - artefakty Jiřího Netíka (z Brna) přijít nebo nepřijít podívat. Každé zjednodušení kulhá, proto se nebudu pouštět do vlastních zjednodušených formulací  a pouze konstatuji, že to ej výstava zajímavé, která dále rozšiřuje obzory a zájemcům o výtvarno jistě přinese velkou inspiraci. Z vernisáže mám také natočené video, na kterém je zaznamenáno nejen vernisážovou řeč  Ludmily Kesselgruberové, ale také vlastní vyjádření autora. 

Nemocnice následné péče v Moravské Třebové roste před očima

Kromě dokončení nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici a stavbách centrálních urgentních příjmů v Orlickoústecké a Pardubické nemocnici pokračují stavební práce také v Moravské Třebové. Pardubický kraj zde staví novou budovu místní Nemocnice následné péče za téměř 290 milionů korun. Stavební práce pokračují v intenzivním tempu. Kompletní uvedení do provozu včetně zajištění potřebného vybavení je plánováno v polovině příštího roku.
„Vybudování zcela nové budovy moravskotřebovské nemocnice je jednoznačně největší krajskou investicí ve městě, která se rozhodně nerodila snadno. V rámci nemocnice panovaly od 90. let velmi složité majetkoprávní vztahy, které nás vedly k jednání s majiteli budov. Bohužel shodu na kupní ceně zastaralých objektů nebylo možné najít, a proto jsme se rozhodli pro výstavbu zcela nové moderní nemocnice následné péče na pozemku po bývalém dětském pavilonu,“ připomněl hejtman Martin Netolický vývoj plánování stavby. Samotná stavba nemocnice byla zahájena v září loňského roku.
Dokončení stavby a otevření moderní nemocnice pacientům je podle ředitele nemocnice Pavla Havíře výrazný krok ke zlepšení poskytované péče v celém širším regionu Moravskotřebovska. „Jsem přesvědčený, že jsme v Moravské Třebové svědky stavby jedné z nejmodernějších nemocnic následné péče v celé republice. Stávající prostory odpovídaly době svého vzniku, a pokud chceme poskytovat zdravotnickou péči hodnou 21. století, tak k tomu potřebujeme kromě kvalitního personálu také odpovídající prostředí, které v nové budově jednoznačně získáme, což ocenění nejen naši pacienti, ale právě také personál, který si to za svoji práci nejen v období koronavirové pandemie zaslouží,“ řekl Pavel Havíř.
Součástí nové nemocnice bude také výjezdová základna krajských záchranářů. „Samotná budova nemocnice v sobě bude mít celkem 90 lůžek, ale také rehabilitaci, laboratoře, administrativně-provozní část a stravovací provoz. Součástí areálu je také výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, která tak po Starých Čívicích, Holicích, Chrudimi a Seči získá další moderní prostory pro své posádky,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Práce na budově nemocnice pokračují v intenzivním tempu. „V současné době byly dokončeny práce na pokládkách asfaltových vrstev, inženýrských sítích. Hotové jsou také zpevněné plochy v severní části u garáží a pokračuje se na podkladních vrstvách komunikací v jižní části. V průběhu listopadu by měly být postupně zahajovány práce na sádrokartonových podhledech, obkladech a dlažbách,“ řekl ředitel nemocnice Pavel Havíř.

Setkání s olympioniky 

Účastníci letních olympijských a paralympijských her v japonském Tokiu, kteří mají vazbu na Pardubický kraj, přijali v pondělí odpoledne pozvání krajské samosprávy jako poděkování za skvělou reprezentaci nejen Pardubického kraje, ale celé České republiky. Mezi účastníky setkání byli také zlatý paralympijský medailista v boccie Adam Peška a bronzový paralympijský medailista ve stolním tenisu Jiří Suchánek.
„Naše společnost často hledá vzory v minulosti více či méně vzdálené, ale často si neuvědomujeme, že vzory můžeme nacházet de facto mezi svými vrstevníky či stále aktivními sportovci, kteří hrdě reprezentují naši zemi, a to často navzdory tělesnému hendikepu, se kterým velmi statečně bojují. Proto bychom se měli snažit jim jako společnost vytvářet podmínky nejen pro život, ale také pro jejich sportovní výkony, které jsou obdivuhodné,“ uvedl na setkání s účastníky hejtman Martin Netolický. Ten se zajímal také o přípravu na odsunuté hry či atmosféru přímo v dějišti, která byla poznamenána neúčastí fanoušku. Sportovci se shodli, že velkým problémem v místě konání byla především vlhkost, vysoké teploty a nemožnost volně se pohybovat kromě vymezené oblasti hotelů a sportovišť.
Podle radního pro oblast sportu Alexandra Krejčíře je důležité, aby se vždy podařilo využít úspěšných sportovců k tomu, aby motivovali mladou generaci. „Bohužel stále více dětí, a to i bez ohledu na koronavirovou pandemii, tráví většinu svého volného času u počítače. Proto vítám jakoukoliv aktivitu současných, ale i bývalých sportovců, která má za cíl děti rozhýbat. Jsem přesvědčený, že k tomu hodně pomáhají také aktivity jako Sportovní park Pardubice,“ řekl Alexandr Krejčíř.
V rámci sportovní přípravy, ale i rehabilitace a rekonvalescence sehrávají svoji úlohu také zdravotnická zařízení zřizovaná Pardubickým krajem. „Naše nemocnice velmi úzce spolupracují se sportovními kluby a i do budoucna určitě chceme sportovcům pomáhat v jejich přípravě. Navíc máme špičková rehabilitační zařízení, která mohou být nápomocna po různých zraněních či zotavování se po úrazech. Chceme se také zaměřit na oblast prevence, protože to je důležitá součást nejen pro sportovce, ale ukazuje se, že i pro širokou veřejnost, která obecně k pohybu nenachází tolik příležitostí,“ řekla radní pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková, která poděkovala našim olympionikům a paralympionikům za perfektní reprezentaci Pardubického kraje.
Účastnící Her XXXII. letní olympiády Tokio 2021 s vazbou na Pardubický kraj
Jan Čejka – plavání (18. místo – 200 m znak, 30. místo – 100 m znak)
Lukáš Gdula – atletika (46. místo -– 50 km chůze)
Michal Schlegel – silniční cyklistika (pozitivní test na Covid-19)
Ondřej Lieser – golf (60. místo – Hra na rány)
Kristiina Mäki  – atletika (13. místo – 1 500 m  (finále))
Lada Vondrová – atletika (23. místo – 400 m  (semifinále))
Martin Peterka, Tomáš Vyoral – basketbal (9. místo)
Miroslav Trunda – jezdectví všestrannost (39. místo)
Martin Kratochvíl – trenér Jana Čejky
 
Účastníci Her XVI. letní paralympiády Tokio 2021 s vazbou na Pardubický kraj
Adam Peška – 1. místo v boccie
Petr Svatoš a Jiří Suchánek – 3. místo ve stolním tenise v soutěži družstev v kategorii TT3
Michal Enge - 7. místo v hodu kuželkou (vedlejší foto )

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

1. Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 se členům okrskové volební komise po celou dobu přítomnosti na zasedání této komise, všem osobám přítomným ve volební místnosti v průběhu hlasování a sčítání hlasů, všem osobám přítomným při hlasování do přenosné volební schránky a všem osobám přítomným při hlasování zvláštním způsobem hlasování podle zákona č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, s účinnosti ode dne 6. října 2021 od 00:00 hod. do 10. října 23:59 hod. nařizuje mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % podle příslušných norem, které brání šíření kapének.

2. Bod 1 se nevztahuje na:

a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,

b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,

d) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

e) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,

f) osoby, které jsou vyzvány členem okrskové volební komise nebo komise pro hlasování k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest podle bodu 1, po dobu nezbytně nutnou k prokázání totožnosti.